Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Totstandkoming

Overeenkomsten zijn nodig om afspraken die u maakt met een andere partij, vast te leggen. In principe kan alles in een overeenkomst worden opgenomen, zolang partijen het met elkaar eens zijn en zolang u niet in strijd handelt met de wet, de goede zeden en de openbare orde.

Voorbeelden van veelvoorkomende overeenkomsten zijn de koop– of huurovereenkomst, distributieovereenkomst, franchiseovereenkomst, Service Level Agreement (SLA), aandeelhoudersovereenkomst, agentuurovereenkomst, overeenkomst van opdracht en de overeenkomst op afstand. Voor het opstellen en controleren van alle soorten overeenkomsten, kunt u terecht bij de advocaten verbintenissenrecht van MannaertsAppels.

Opstellen en sluiten contracten

Wij hebben een brede praktijk met diverse soorten klanten in verschillende branches. Onze ervaring – zowel als trusted advisor voor ondernemers als met procederen – helpt bij het opstellen van goede overeenkomsten: wij weten wat wel en niet goed uitpakt in de praktijk. Binnen het kantoor hebben de advocaten specialismen in verbintenissenrecht opgebouwd door ervaring met werken voor ondernemers en uit de faillissementspraktijk. Deze kennis zetten wij in om u te adviseren.

Tips bij opstellen en ondertekenen contract

Belangrijk bij de totstandkoming van een overeenkomst is dat beide partijen weten waarvoor ze tekenen. Vaak is namelijk onderling wel duidelijk wat de afspraken zijn, maar is dit niet correct beschreven. Geen probleem zolang alles soepel verloopt, maar vervelend zodra er discussies ontstaan over de gemaakte afspraken. Wij geven u alvast enkele adviezen voordat u een contract opstelt en ondertekent:

  • Ga niet uit van een modelovereenkomst, maar denk zelf na wat u samen wilt regelen. Stel daarna pas een overeenkomst op. Daarbij kan een modelovereenkomst overigens wel behulpzaam zijn.
  • Weet wat u afspreekt. Als u een overeenkomst ondertekent, bent u verplicht om deze na te komen.
  • Gebruik geen algemene overeenkomst als die niet overeenkomt met de bedoeling van partijen. Mocht er namelijk een geschil ontstaan, dan kunt u niet zomaar terugvallen op eerder gemaakte mondelinge afspraken.

Werkwijze bij totstandkoming overeenkomsten

Als u MannaertsAppels inschakelt bij het opstellen van een overeenkomst, dan gaan wij eerst met u aan de slag om uw wensen en bedoelingen duidelijk te krijgen. Zodra die helder zijn, onderzoeken we de mogelijkheden. In het hele traject adviseren onze advocaten u over wat voor u als ondernemer verstandig is om te doen.

Totstandkoming contract

Vervolgens stellen we de overeenkomst op. Dit doen we altijd gebaseerd op bestaande bedrijfsprocessen, zodat het contract past bij uw onderneming. Bovendien geven we u aanwijzingen voor hoe u de gemaakte afspraken in de praktijk uitvoert. Dat biedt inzicht en maakt het eenvoudiger om te handelen naar de overeenkomst. Zo zorgen we samen voor een overeenkomst die werkt voor u en voor de andere partij.