Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Totstandkoming

Overeenkomsten zijn nodig om afspraken die u maakt met een andere partij, vast te leggen. In principe kan alles in een overeenkomst worden opgenomen, zolang partijen het met elkaar eens zijn en zolang u niet in strijd handelt met de wet, de goede zeden en de openbare orde. Voorbeelden van veelvoorkomende overeenkomsten zijn de koop– of huurovereenkomst, distributieovereenkomst, franchiseovereenkomst, Service Level Agreement (SLA), aandeelhoudersovereenkomst, agentuurovereenkomst, overeenkomst van opdracht en de overeenkomst op afstand. Voor het opstellen en controleren van alle soorten overeenkomsten, kunt u terecht bij de advocaten verbintenissenrecht van MannaertsAppels.

Opstellen en sluiten contracten

Tips

Werkwijze