Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Reorganisatie

Bij een reorganisatie is het belangrijk dat elke fase zorgvuldig wordt doorlopen. Wij staan u hierin bij. We zorgen voor een juridische onderbouwing van uw adviesaanvraag en wijzen u op uw wettelijke plichten. Zo kunt u onder andere verplicht zijn om het UWV in te schakelen, te overleggen met vakbonden en eventuele medezeggenschap van de OR in acht te nemen. Wij zijn bekend met de juridische aspecten van organisaties in het algemeen en reorganisaties specifiek. Daarom weten we wat nodig is om het traject zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Specifieke kennis van reorganisaties

Vanaf dag één zit een arbeidsrechtadvocaat van MannaertsAppels met u om de tafel om de reorganisatie in goede banen te leiden. Focus en overzicht zijn de sleutelwoorden in onze aanpak. Daarbij hebben we oog voor het individu, maar kijken we altijd naar het collectieve belang. Omdat we werken voor verschillende sectoren en disciplines, kennen we alle aspecten van een reorganisatie. Loopt het reorganisatietraject vast, dan weten wij hoe we dat weer kunnen lostrekken. U kunt rekenen op een doeltreffende aanpak.

Werkgevers en werknemers

Naast werkgevers staan we ook werknemers bij die getroffen worden door een reorganisatie. Hierbij zetten we ons in om verweer te voeren of een betere afvloeiingsregeling te treffen dan is aangeboden. Doordat we beide kanten van de reorganisatie kennen, zijn we nog beter in staat om u bij te staan.

Tips voor soepel verloop reorganisatie

Bij een reorganisatie komt veel regelwerk kijken, nog buiten de impact die het heeft op een bedrijf. Een sterk plan vormt de basis voor een soepel verloop van de reorganisatie. Hanteer in elk geval de volgende punten:

  • Begin tijdig: zorg voor een goede voorbereiding en een onderbouwd plan voor de reorganisatie.
  • Houd wettelijke verplichtingen, zoals de Wet Melding Collectief Ontslag, Wet Ondernemingsraden en SER fusiegedragsregels, in de gaten en handel hiernaar.
  • Schakel de juiste adviseurs in, zowel intern als extern. Benoem in elk geval een interne verantwoordelijke die de regie houdt over de reorganisatie, en een advocaat die het proces begeleidt en ondersteunt.
  • Breng de planning en financiën in beeld en stem dit af met de accountant en het reorganisatieteam.
  • Bepaal het budget voor de kosten van de reorganisatie. Denk aan de tijd die het in beslag neemt, de kosten voor een afvloeiingsregeling en het inschakelen van adviseurs.

Werkwijze reorganisatietraject

Wij staan u bij in het volledige reorganisatietraject. Dat begint bij de voorbereidingen en loopt door bij de totstandkoming van de adviesaanvraag, het opstellen van een sociaal plan en het uiteindelijk doorvoeren van de reorganisatie. In elke fase kunt u rekenen op helder juridisch advies en praktische hulp waar nodig.

Adviesaanvraag reorganisatie

Een goede onderbouwing van de reorganisatie is noodzakelijk voor goedkeuring. Over het algemeen schrijft u zelf de adviesaanvraag. Wij controleren deze en passen hem aan waar nodig. Dit doen we altijd voortvarend maar zorgvuldig, zodat u verzekerd bent van een efficiënte aanpak.