Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Reorganisatie

Bij een reorganisatie is het belangrijk dat elke fase zorgvuldig wordt doorlopen. Wij staan u hierin bij. We zorgen voor een juridische onderbouwing van uw adviesaanvraag en wijzen u op uw wettelijke plichten. Zo kunt u onder andere verplicht zijn om het UWV in te schakelen, te overleggen met vakbonden en eventuele medezeggenschap van de OR in acht te nemen. Wij zijn bekend met de juridische aspecten van organisaties in het algemeen en reorganisaties specifiek. Daarom weten we wat nodig is om het traject zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Specifieke kennis van reorganisaties

Tips

Werkwijze