Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Planschade

De bestemming van een perceel kan worden gewijzigd in het bestemmingsplan. Dit brengt soms veranderingen met zich mee die hinder of nadeel veroorzaken. Is die hinder of dat nadeel in geld uit te drukken, dan spreken we van planschade. Voor de geleden planschade door een bestemmingsverandering – bijvoorbeeld een waardevermindering of overlast – kunt u een schadevergoeding krijgen. Dit komt echter zeer nauw en wordt in weinig gevallen toegewezen.

Toekennen planschadevergoeding

Tips

Werkwijze