Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Corporate litigation

De sectie corporate litigation richt zich op geschillenbeslechting in besloten verhoudingen. Naast diepgaande juridische kennis over de rollen van bestuurders, aandeelhouders, leden en vennoten binnen een organisatie, vraagt dit om expertise in mediationtechnieken en psychologie. Daarom werken we binnen corporate litigation regelmatig samen met psychologen (zie hiervoor ook onder IzAAC). Het herstel van gezonde verhoudingen en het daarmee kunnen bereiken van een oplossing waarin alle partijen zich gehoord voelen, zien wij als een belangrijke kwaliteit van de sectie.

Snelle oplossing geschillen met corporate litigation

Vanuit ondernemingen en organisaties is er steeds meer behoefte aan het snel oplossen van een geschil. Juridische procedures bieden vaak geen uitkomst.

  • Een kort geding biedt uitzicht op voorlopige oplossingen in de zin van ordemaatregelen, maar geen diepgravend eindoordeel.
  • Een rechtbankprocedure sleept zich vaak lang voort, is kostbaar en kan negatieve publiciteit opleveren.
  • Mediation heeft de beperking dat zij is gebaseerd op vrijwilligheid. Daarnaast nemen partijen mediation nogal eens niet helemaal serieus. Daarom heeft het soms niet voldoende effect.

De advocaten van MannaertsAppels zoeken nadrukkelijk naar de gezamenlijke belangen van partijen die met elkaar overhoop liggen.

Effectief advies voor geschillenbeslechting

Belangrijk doel van de sectie corporate litigation kan zijn om de doorlooptijd van een zaak zo kort mogelijk te houden. Zo kunnen de bedrijfsprocessen door blijven lopen en bespaart u tijd en kosten. Dankzij onze ervaring met geschillenbeslechting, zijn we in staat effectief te adviseren. De praktijk leert dat minnelijke oplossingen duurzamer zijn en beter gedragen worden dan zaken die voor de rechter of Ondernemingskamer komen. Speciaal voor conflictbestrijding en –beslechting is MannaertsAppels gestart met IzAAC. Dat is een onafhankelijk instituut dat zich richt op het oplossen van conflicten in besloten verhoudingen. Bent u op zoek naar een advocaat corporate litigation in Tilburg of Breda? Neem dan contact met ons op.