Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Opdrachtgever en opdrachtnemer

Waar geen sprake is van een arbeidsovereenkomst maar (wel) van het leveren van een dienst, heeft u meestal te maken met een overeenkomst van opdracht. In een dergelijke overeenkomst staat beschreven wat de opdracht is en wat opdrachtgever en opdrachtnemer van elkaar en van de opdracht verwachten. Een duidelijke omschrijving van de verwachtingen staat aan de basis van een goede overeenkomst van opdracht. Zo weet u wat u mag vragen van de uitvoering van de opdracht en voorkomt u geschillen.

Opstellen overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

De advocaten van MannaertsAppels zijn gespecialiseerd in het opstellen van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Waar nodig werken de advocaten van onze secties samen om u zo goed mogelijk te adviseren. Dankzij onze ervaring zijn we in staat om overeenkomsten op te stellen die precies aansluiten bij uw situatie. Tevens treden we voor u op bij geschillen over de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast hebben we ook internationaal ervaring met het opstellen van overeenkomsten. Daardoor kunnen we u ook bij internationale opdrachten bijstaan.

Tips bij afspraken over samenwerking

De uitvoering van een opdracht staat centraal bij een samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Toch is het verstandig om afspraken op papier te zetten. Let hierbij op onderstaande punten:

  • Spreek verwachtingen uit en zorg ervoor dat ze synchroon lopen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
  • Maak een duidelijke opdrachtbeschrijving waar beide partijen zich in kunnen vinden.
  • Geef bij het opstellen aan dat de goede uitvoering van de opdracht centraal staat, maar dat de overeenkomst iets is waar beide partijen op terug kunnen vallen als dat nodig is.

Werkwijze opstellen overeenkomst van opdracht

Als we voor u een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer opstellen of controleren, dan doorgronden we eerst of er sprake is van een overeenkomst van opdracht. Mogelijk gaat het namelijk om een arbeidsovereenkomst of andersoortige overeenkomst. Aan de hand van uw omschrijving van de opdracht kunnen wij bepalen welke overeenkomst daarbij aansluit. Hierbij is het belangrijk om expliciet te maken wat uw doelen zijn en hoe u dat in de praktijk voor u ziet.

Geschil overeenkomst van opdracht

Bij geschillen vallen we eerst terug op de gesloten overeenkomst: wat ligt vast en waarover bestaat onduidelijkheid? We onderzoeken wat er nog veranderd kan worden en proberen de belangrijkste aspecten te verzachten. Toewerken naar een oplossing staat hierbij altijd centraal.