Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Opdrachtgever en opdrachtnemer

Waar geen sprake is van een arbeidsovereenkomst maar (wel) van het leveren van een dienst, heeft u meestal te maken met een overeenkomst van opdracht. In een dergelijke overeenkomst staat beschreven wat de opdracht is en wat opdrachtgever en opdrachtnemer van elkaar en van de opdracht verwachten. Een duidelijke omschrijving van de verwachtingen staat aan de basis van een goede overeenkomst van opdracht. Zo weet u wat u mag vragen van de uitvoering van de opdracht en voorkomt u geschillen.

Opstellen overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

Tips

Werkwijze