Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Warmtewet

Op 1 januari 2014 trad de Warmtewet in werking. Bewoners die zijn aangesloten op stadsverwarming of blokverwarming dienen hiermee beter beschermd te worden tegen de monopoliepositie van warmteleveranciers. De invoering van maximumprijzen bij de Warmtewet leidde echter tot een prijsstijging.

Hulp & advies warmtewet

MannaertsAppels is bekend met de specialistische wetgeving van de warmtewet en helpt u om in te grijpen en zelf actie te ondernemen tegen warmteleveranciers. Wij ondersteunen u bij het opzetten van collectieven en helpen u om op te treden tegen de monopoliepositie van energieaanbieders.

Overeenkomst met energieaanbieder

Ook adviseert MannaertsAppels woningcorporaties en bedrijven bij het tot stand brengen van – vaak langdurige – overeenkomsten met energieaanbieders. Wij beschikken over de nodige contacten in het (energie)veld en zijn ingespeeld op actuele thema’s, zoals “0 op de meter”.

Tips bij optreden tegen energieleverancier

Om op te treden tegen uw energieleverancier heeft u een lange adem nodig. Een zaak is niet zomaar gewonnen: hier gaat tijd overheen. Door krachten te bundelen staan we sterker. MannaertsAppels behaalde hier eerder succes mee in de Reeshof in Tilburg, een wijk met ruim 20.000 woningen.

Bent u het niet eens met de kosten van uw huidige systeem van warmtelevering en wilt u zich inzetten om u hiervan los te koppelen? Of wilt u afspraken met de energieaanbieders goed, redelijk en flexibel vastleggen? Houd hier dan rekening mee:

  • Verzamel medestanders: er zijn mogelijkheden tot loskoppeling van het bestaande warmtesysteem, maar procederen duurt lang en is kostbaar. Samen staat u sterker.
  • Breng inzicht aan in de tarieven die u betaalde voordat de Warmtewet in werking trad en wat u daarna betaalde.
  • Bepaal in welk speelveld u wilt onderhandelen en welke duurzame ontwikkelingen u in de toekomst kunt verwachten. Een nieuwe overeenkomst ligt vaak voor jaren vast.

Werkwijze voor verzorgen eigen energie

De weg naar het verzorgen van uw eigen energie – en daarmee het loskoppelen van het netwerk – is lang. MannaertsAppels staat u bij in dit proces. Wij ondersteunen u bij het contractwerk dat komt kijken bij energietransitie en verdere verduurzaming. En we stappen namens u naar de rechter om dat te bereiken wat we willen: keuzevrijheid en eerlijke prijzen. Dankzij ons eerder behaalde succes op het gebied van de warmtewet kennen wij de wegen. Deze ervaring zetten we voor u in.