Omgevingsplan en omgevingsvergunning

Aanvraagprocedure

Voor het bouwen, slopen en gebruiken van gebouwen zijn omgevingsvergunningen nodig. Het aanvragen van een vergunning brengt veel papierwerk met zich mee. Wij staan u bij in de aanvraagprocedure. Voor het aanvragen van een vergunning toetsen wij de kansen dat de vergunning verleend wordt. Waar nodig passen wij de aanvraag aan om de kans op toekenning te vergroten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in ruimtelijk bestuursrecht. Wij werken voor aanvragers van vergunningen, maar ook voor gemeenten die vergunningen verlenen. Daardoor zijn we in staat om kansen te beoordelen en zaken vanuit verschillende standpunten te bekijken.

 

Toetsen en bezwaar maken

Je schakelt ons in wanneer jouw vergunningsaanvraag geweigerd is en je het hier niet mee eens bent. Wij staan je bij in de procedures voor bezwaar en beroep. Ben je het als omwonende niet eens met een verleende vergunning, of is aan jou een vergunning verleend en tekenen omwonenden bezwaar aan? Dan gaan wij met je op zoek naar een oplossing. Wij hebben zowel in adviseren als in procederen een ruime ervaring. Niet alleen vanuit onze advocatenpraktijk, maar ook vanuit de nevenfuncties van onze advocaten.

 

De gemeente toetst vergunningsaanvragen aan het bestemmingsplan en besluit om ze wel of niet te verlenen. Als je denkt dat deze toetsing niet juist is verlopen, staat MannaertsAppels je bij. De wet biedt tevens mogelijkheden om bouwactiviteiten die niet in het bestemmingsplan passen, toch vergund te krijgen. Daarin adviseren wij jou zowel tactisch als strategisch. Bovendien moet een bestemmingsplan tenminste eens per 10 jaar gewijzigd worden. Als je het niet met een wijziging eens bent, kun je bij ons terecht voor advies over de stappen die je kunt ondernemen.

Tips bij bezwaar maken op vergunning

Bezwaartermijnen voor vergunningen zijn kort. Ben je het niet eens met een verleende vergunning, dan is het belangrijk om snel te handelen. Als er al gebouwd wordt is het noodzaak om direct in actie te komen. Verzamel zelf alvast onderstaande informatie om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen:

  • Bestemmingsplan: past de vergunning binnen het bestaande bestemmingsplan?
  • Omgeving: onderzoek op welke bouwwerken in de omgeving welke vergunningen liggen.
  • Bezwaar: breng in kaart of het gaat om een bestuursrechtelijk of civielrechtelijk bezwaar.

Werkwijze bij vergunningsaanvraag

Als je ons inschakelt voor je vergunningsaanvraag of om bezwaar te maken tegen een verleende vergunning, maken we een korte analyse van wat er aan de hand is en adviseren we u over de mogelijkheden die je hebt. De termijnen bewaken heeft in alle gevallen de hoogste prioriteit. Zo mogelijk proberen we overeenstemming te bereiken met bezwaarmakers. Lukt dit niet, dan starten we een procedure.

Voordat we van start gaan, onderzoeken we hoe kansrijk het proces is en maken we een inschatting van de kosten die dit met zich meebrengt. Soms is het advies om het bouwplan aan te passen, zodat je geen vergunning meer nodig heeft of de bezwaren van anderen worden weggenomen. Zo bespaar je tijd en geld.
Mocht je als omwonende problemen hebben met een verleende vergunning, dan helpen we je met bezwaar maken. Als het bezwaar niet gegrond wordt verklaard door de gemeente, kunnen we in beroep gaan om de vergunning alsnog ongedaan te maken. Ook hier geldt dat we waar mogelijk overeenstemming proberen te bereiken. Pas als we daar niet uitkomen, starten we de gerechtelijke procedure.

Jouw juridische specialisten