Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Medezeggenschap en ondernemingsraad

Als er meer dan 50 werknemers werken in een onderneming, bent u verplicht om een medezeggenschapsorgaan aan te stellen. Dit orgaan – vaak een medezeggenschapsraad of OR – heeft het wettelijke recht om te adviseren bij belangrijke besluiten. Het is belangrijk om de OR mee te nemen bij het uitvoeren van plannen: zonder positief advies van deze personeelsvertegenwoordiging is het veelal niet mogelijk om besluiten door te voeren. Wij adviseren u graag over medezeggenschap.

Adviesplicht medezeggenschapsraad

Tips

Werkwijze