Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Flexibele arbeidsrelaties

Het Nederlandse arbeidsrecht kent steeds meer flexibele samenwerkingsvormen. Denk aan de overeenkomst voor bepaalde tijd, maar ook aan oproepovereenkomsten, uitzendrelaties, detachering en het inhuren van zelfstandigen. Om mensen met flexibele arbeidsverhoudingen te beschermen, heeft de overheid diverse regels opgesteld. Over deze regels bestaat echter veel onduidelijkheid en onwetendheid. MannaertsAppels adviseert u over de invulling van flexibele arbeidsrelaties.

Vragen over flexibele arbeidsrelaties

Tips

Werkwijze