Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Letselschade

Loopt u als ondernemer lichamelijk of geestelijk letsel op door een ongeval of medische fout, dan is er sprake van letselschade. Mogelijk komt uw bedrijf hierdoor in gevaar. MannaertsAppels staat u bij in het vaststellen van de schade en het verhalen van uw ziektekosten.

Onze letselschadeadvocaten zijn bekend met de – vaak ingewikkelde – materie die daarbij speelt. Waar nodig schakelen wij deskundigen zoals medisch specialisten en rekenkundigen in om uw letselschade helemaal duidelijk te krijgen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Letselschade bij ondernemers

De impact van een ongeval is vaak fors. Omdat wij veel werken met ondernemers, weten we wat letselschade voor u en uw bedrijf betekent en kunnen wij ons in uw situatie verplaatsen. We begrijpen uw vraagstukken en bieden vanuit dat perspectief meerwaarde bij het vinden van een oplossing.

Binnen ons kantoor zijn de lijnen kort en heeft u altijd contact met uw eigen advocaat. Bovendien zijn onze letselschadeadvocaten LSA-gecertificeerd, een keurmerk dat slechts 300 advocaten in Nederland mogen voeren.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich voor de schade die u oploopt bij letsel. Uw verzekering moet uitkeren wanneer er niemand aansprakelijk is voor uw geleden schade. Toch kan het voorkomen dat uw arbeidsongeschiktheidsverzekering vindt dat u kunt werken, terwijl u daartoe niet in staat bent.

Wij staan u bij in het traject om toch een verzekeringsuitkering te krijgen. Wij kennen de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en weten hoe we de kans op succes zo groot mogelijk maken. U kunt rekenen op onze expertise.

Tips bij letselschade

De afwikkeling van letselschade is vaak lang en intensief. De geleden schade is soms lastig vast te stellen en verzekeraars kunnen tot het uiterste gaan om de schadevergoeding te beperken.

Wanneer u te maken heeft met letselschade, onderneem dan de volgende acties:

  • Schakel meteen medische hulp in. Adequaat handelen is ontzettend belangrijk om uw kans op (volledig) herstel te vergroten. Daarnaast moet uw letsel goed worden gedocumenteerd.
  • Probeer direct zoveel mogelijk gegevens te verzamelen van de tegenpartij en eventuele getuigen. De ervaring leert dat deze gegevens later lastig te verkrijgen zijn.
  • Houd de kosten die u maakt bij in een overzicht, zodat deze kosten direct na erkenning van de aansprakelijkheid gevorderd kunnen worden.
  • Schakel juridische hulp in. Het is bij wet geregeld dat de aansprakelijke partij de redelijke rechtsbijstandkosten moet vergoeden. Een letselschadeadvocaat is vaak kosteloos voor u.

Werkwijze verhalen van letselschade

Bij het verhalen van uw letselschade gaan we te werk volgens een vast stappenplan. Dat begint altijd met het onderzoek naar de mogelijkheid om de veroorzaker van uw (letsel)schade aansprakelijk te stellen. Als de aansprakelijkheid komt vast te staan, moet de geleden en toekomstige schade worden vergoed. Die schade dient te worden vastgesteld.

Gedurende het schaderegelingstraject dringen onze letselschadeadvocaten bij de verzekeraar aan op voorschotten voor de geleden schade totdat de schade definitief kan worden afgewikkeld.

Inzet medisch adviseur

In letselschadezaken werken we met een (eigen) medisch adviseur die ons adviseert op medisch gebied over de klachten en beperkingen die u ondervindt als gevolg van het ongeval. Daarnaast bekijkt de medisch adviseur of er mogelijke (medische) risico’s bestaan voor de toekomst, waar in de schaderegeling rekening mee dient te worden gehouden. Voor een goede beoordeling door de medisch adviseur is het van groot belang dat het medische traject goed en volledig wordt gedocumenteerd.

Regeling treffen en afwikkelen van letselschade

Vaak slepen letselschadezaken zich over een langere periode voort. Ons streven is altijd om zo spoedig mogelijk naar een (eind)regeling toe te werken, zodat we de zaak kunnen sluiten en u verder kunt.

We treffen echter alleen een regeling als we dit verantwoord achten en een goede voorspelling kunnen doen van de medische situatie. Pas wanneer de medische gevolgen volledig en goed in beeld zijn gebracht en de eventuele risico’s voor de toekomst helder zijn, kan er naar een afwikkeling van de schade worden toegewerkt. Wanneer die duidelijkheid er nog niet is, blijven we de zaak volgen.

Wij helpen u graag verder