Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Zakelijke aansprakelijkheid

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met diverse soorten aansprakelijkheden. Denk hierbij aan contractuele aansprakelijkheid omdat een klant vindt dat u de overeenkomst niet (goed) nakomt of wettelijke aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen van uw werknemers. Ook risicoaansprakelijkheden voor uw werknemers die schade veroorzaken bij derden, liggen bij u als ondernemer. De advocaten van MannaertsAppels staan u bij in de diverse soorten zakelijke aansprakelijkheid. We komen snel tot de kern en maken het probleem én de oplossing voor u inzichtelijk en tastbaar. U bent daarbij verzekerd van een doeltreffende aanpak.

Contractuele en buiten-contractuele aansprakelijkheid

Contractuele aansprakelijkheid

Hoewel (getekende) contracten bindend zijn, blijkt in de praktijk dat verplichtingen uit de overeenkomst soms niet nagekomen worden of door u anders uitgelegd worden dan door uw wederpartij. Heeft u een geschil omtrent het contract, dan is het belangrijk om zorgvuldig te handelen. Vanaf dat moment kan namelijk elke stap die u zet en elke brief die u schrijft juridisch grote gevolgen hebben. De advocaten aansprakelijkheidsrecht van MannaertsAppels helpen u bij het bepalen van de juiste strategie om uiteindelijk uw doel te bereiken. Wij overzien het speelveld en behoeden u voor de juridische consequenties van uw handelingen.

Buiten-contractuele aansprakelijkheid

Buiten-contractuele of wettelijke aansprakelijkheden zijn er in vele vormen. Soms bent u zelfs aansprakelijk voor schade die is ontstaan terwijl u geen enkel verwijt te maken valt, zoals schade die veroorzaakt is bij een derde, door een zzp’er die u inhuurt. Vragen over wie waarvoor verantwoordelijk is en over hoe de rechtsverhoudingen liggen, zijn vaak lastig te beantwoorden. Wij adviseren u over het voorkomen van zakelijke aansprakelijkheid en staan u bij als u aansprakelijk wordt gesteld, of wanneer u iemand anders aansprakelijk wilt stellen.

Tips bij zakelijke aansprakelijkheid

Veel problemen zijn te voorkomen door afspraken goed en duidelijk vast te leggen. Door contracten te laten controleren voordat u ze ondertekent, heeft u helder in beeld wat de mogelijke gevolgen zijn als u of de wederpartij afspraken niet nakomt. Houd hierbij altijd rekening met de volgende punten:

  • Weet wat u afspreekt. Onderteken geen documenten waarvan u de inhoud niet volledig begrijpt.
  • Maak de bedoeling van partijen vooraf inzichtelijk en zet deze op papier. Zo voorkomt u onduidelijkheden achteraf.
  • Laat een contract goed controleren of, nog beter, opstellen door een jurist om onduidelijkheden en andere problemen te voorkomen.
  • Verklaar uw algemene voorwaarden expliciet van toepassing en weet waar u mee akkoord gaat als u de algemene voorwaarden van een andere partij accepteert.
  • Zorg dat u zicht heeft op uw verzekeringen en sluit waar nodig verzekeringen af om risico’s te beperken.
  • Voer zelf geen correspondentie over aansprakelijkheid of schade voordat u advies heeft ingewonnen van een specialist. Dit is achteraf niet of erg moeilijk terug te draaien en daarnaast weigeren verzekeraars doorgaans dekking wanneer u een mogelijke claim niet tijdig heeft gemeld en (erger) u zelf al standpunten heeft ingenomen richting de wederpartij.

Werkwijze schade en aansprakelijkheid

Zodra u als ondernemer zakelijk aansprakelijk wordt gesteld of als u een andere partij aansprakelijk stelt, is het zaak om snel actie te ondernemen. Wanneer u ons inschakelt, nemen wij de correspondentie van u over en schetsen we een compleet beeld van uw situatie. We creëren inzicht door vragen te stellen en contracten te doorgronden. Aan de hand van onze bevindingen beoordelen we uw zaak en maken we de reële verwachtingen duidelijk. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

Schade en verzekering

We doen er alles aan om een zaak omtrent zakelijke aansprakelijkheid zo gunstig mogelijk voor u af te wikkelen. In de eerste plaats gaan we in gesprek met de wederpartij om er samen uit te komen en de schade te beperken. Lukt dat niet, dan starten we zo nodig een gerechtelijke procedure. Vooraf geven we u altijd een inschatting van de kans van slagen. U beslist zelf of u het proces doorzet.

Wordt u aansprakelijk gesteld, dan onderzoeken we of u hier (deels) voor verzekerd bent. Ook bij een dekkingsgeschil over het al dan niet verzekerd zijn voor bepaalde schade, staan we u bij. Dat doen we altijd overzichtelijk en voortvarend.

Analyse mogelijke aansprakelijkheden

Wilt u weten welke vormen van aansprakelijkheid spelen bij uw bedrijf, dan kunt u ons inschakelen om een analyse te maken. Wij brengen de mogelijke aansprakelijkheden in kaart, hoe u ze kunt voorkomen en bieden gerichte handvatten voor hoe u moet handelen in concrete situaties.