Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden worden vaak gezien als een formaliteit. In feite is er echter veel geregeld in de algemene voorwaarden en zijn deze medebepalend voor de rechtsverhouding tussen partijen. Het van toepassing verklaren van deze voorwaarden als u zaken doet is niet slechts een formaliteit, maar beschermt uw positie als er een geschil ontstaat. De advocaten van MannaertsAppels stellen regelmatig algemene voorwaarden op en weten precies waar deze aan moeten voldoen om uw juridische positie te beschermen.

Totstandkoming algemene voorwaarden

MannaertsAppels voert een brede praktijk als het gaat om ondernemingsrecht. Deze kennis en ervaring nemen wij mee bij het opstellen van algemene voorwaarden en het behandelen van geschillen hierover. Wij adviseren u niet alleen op juridisch gebied, maar denken met u mee als ondernemer. Zo bent u verzekerd van een aanpak die past bij uw bedrijf.

Weten hoe u uw algemene voorwaarden van toepassing verklaart bij het aangaan van een nieuwe samenwerking of het leveren van een product? Neem dan contact met ons op.

Tips geldig maken algemene voorwaarden

Om uw juridische positie te beschermen in geval van een geschil, is het niet voldoende om enkel algemene voorwaarden te hebben: ze moeten ook van toepassing worden verklaard. Met onderstaande tips zorgt u ervoor dat ze geldig zijn:

  • Verklaar uw algemene voorwaarden op de juiste manier van toepassing. Dit moet expliciet gebeuren om er rechten aan te kunnen ontlenen.
  • Stel uw algemene voorwaarden ter hand als u ze van toepassing verklaart. Er enkel naar verwijzen is niet voldoende.
  • Let op dat de andere partij uw algemene voorwaarden accepteert. Als ze dat niet doen, moet u erop terugkomen totdat dit wel gebeurt.
  • Teken niet zomaar de algemene voorwaarden van een andere partij, maar bekijk wat voor consequenties dit voor u heeft.

Werkwijze opstellen algemene voorwaarden

Voordat wij aan de slag gaan om uw algemene voorwaarden op te stellen of te toetsen op correctheid, willen we eerst u en uw bedrijf leren kennen. Weten wat u als ondernemer doet, is vaak cruciaal in het formuleren van goede bepalingen. We bekijken waar u de voorwaarden voor nodig heeft en pakken hierin de regie. Daarnaast toetsen we of uw bestaande algemene voorwaarden nog passen bij uw (veranderde) activiteiten of producten. Zo zorgen we voor een document dat past bij uw onderneming en uw onderneming zo veel mogelijk beschermt.

Oplossen geschil

Als u een geschil heeft, dan staan wij u bij om het geschil op te lossen. Waar mogelijk vallen we hiervoor terug op bestaande algemene voorwaarden. Hierbij kijken we of de voorwaarden van toepassing zijn verklaard en welke mogelijkheden ze bieden. Kunnen we mogelijk geleverde goederen nog terughalen of toezeggingen ongedaan maken? Hierin zijn we ook internationaal actief. Zowel binnen als buiten de landsgrenzen weten we wat er speelt en wat de opties zijn. Zo kunt u rekenen op een passende oplossing.

Wij helpen u graag verder