Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding of relatiebeding is een bijzondere bepaling in een arbeidsovereenkomst die een werknemer verbiedt om, na beëindiging van het contract, bepaalde concurrerende werkzaamheden te verrichten. Veel werknemers onderschatten de kracht van een concurrentiebeding. Als werkgever staat u echter vaak sterk als u uw voormalig werknemer wilt houden aan wat beschreven staat in het beding. De arbeidsrechtadvocaten van MannaertsAppels staan zowel werkgevers als werknemers bij met geschillen omtrent het concurrentiebeding.

Onderhandelen over concurrentiebeding

Wij treden zowel op voor werkgevers als werknemers in verschillende posities. Daarom weten we welke belangen hier spelen voor beide partijen. En we weten waar eventueel ruimte voor onderhandeling zit. Dat helpt ons om een goede regeling te treffen. Conflicten omtrent een concurrentiebeding kunnen zowel in een kort geding als in een bodemprocedure aan de orde worden gesteld. Wij hebben ervaring met beide processen.

Tips voor werknemers en werkgevers

Bij het opstellen van een concurrentiebeding is het belangrijk dat u zorgt voor een goede formulering van uw wensen. Stem daarom het beding af op uw situatie: hoe realistischer het beding, hoe groter de kans op handhaving daarvan bij de rechter. Als werknemer is het verstandig om een concurrentiebeding niet zomaar te tekenen. Probeer bijvoorbeeld aanvullende bepalingen op te nemen, zoals een financiële compensatie als de werkgever de werknemer houdt aan het beding. Met deze tips vergroot u uw kans op succes:

  • Werknemer: zeg het contract bij uw oude werkgever niet op voordat u zich heeft laten adviseren. Zo blijft de onderhandelingspositie bestaan en is het makkelijker om afspraken te maken.
  • Nieuwe werkgever: stel tijdig vragen aan de beoogde werknemer over een concurrentie- of relatiebeding. Laat de werknemer niet opzeggen voordat u een regeling heeft getroffen met de werkgever van uw beoogde nieuwe werknemer en win juridisch advies in.
  • Voormalig werkgever: zorg voor een goede formulering van het concurrentiebeding en voorkom dat u een werknemer schadeplichtig ontslaat (foutief ontslag op staande voet). Dan vervalt namelijk het concurrentiebeding.

Werkwijze bij opstellen concurrentiebeding

Een geschil omtrent een concurrentiebeding kan grote invloed hebben op de werk- en privésituatie. Vanwege boetebepalingen is het namelijk mogelijk dat een werkgever beslag legt bijvoorbeeld op het huis van een werknemer. Dat heeft een negatief effect op het functioneren van een werknemer. Voordat we daarom naar de rechter stappen, inventariseren we wat er precies aan de hand is en proberen we een regeling te treffen. We handelen snel en voortvarend, zodat u weet waar u aan toe bent. Als het nodig is spannen we direct een kort geding aan.

Opstellen en controleren concurrentiebeding

Uiteraard kunt u ons ook inschakelen voor het opstellen en controleren van uw concurrentiebeding. Onze arbeidsrechtadvocaten adviseren u graag over de mogelijkheden tot bijvoorbeeld het opnemen van een financiële compensatie of bijzondere afspraken bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Bovendien staan we u graag bij in het doorzien van de consequenties van ondertekening van een relatie- of concurrentiebeding.