Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Totstandkoming en uitvoering ICT-overeenkomsten

De rol van software en ICT in ondernemingen wordt groter en groter. Bij het gebruik van software horen contracten, zoals licentieovereenkomsten en Service Level Agreements (SLA). Over de totstandkoming en uitvoering van deze ICT-overeenkomsten bestaat echter nog steeds veel onduidelijkheid, zowel voor de dienstverlener die de software levert als voor de afnemer, die eindgebruiker is. Resultaatverbintenissen aangaan is lastig en in het ontwikkelingstraject komen vaak onverwachte kosten naar voren. Leverancier en afnemer begrijpen elkaar niet en verwachtingen zijn niet helder. Onze ICT-recht advocaten staan u bij om ICT-overeenkomsten helder vast te leggen.

Praktische uitvoering ICT-overeenkomsten

Tips

Werkwijze

Wij helpen u graag verder