Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Zzp’ers en modelovereenkomsten

Voorheen maakten zzp’ers en opdrachtgevers gebruik van een VAR om de opdrachtgever te vrijwaren van het afdragen van (loon)heffingen. Per 1 januari 2016 is echter de Wet DBA ingevoerd, waardoor zelfstandigen en opdrachtgevers een (model)overeenkomst moeten sluiten waarin staat hoe de arbeidsrelatie is vormgegeven. Met de invoering van de Wet DBA is het nog belangrijker om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer goed vast te leggen. Gebeurt dat niet, dan kan er toch sprake zijn van een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, en is de opdrachtgever gebonden aan de verplichtingen die gelden voor een dienstverband.

Inspanningsverplichting

Tips

Werkwijze