Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Loonstop en loonopschorting

Werknemers hebben bij arbeidsongeschiktheid recht op het doorbetalen van loon. Bij deze loondoorbetaling horen verplichtingen, zoals het voldoen aan een oproep van de bedrijfsarts en meewerken aan een re-integratietraject. Doet een werknemer dit niet, dan mag u een loonsanctie opleggen. Dat betekent dat u het loon kunt opschorten of soms zelfs kunt stopzetten.

Verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid

Bij het niet voldoen aan verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid heeft u als werkgever twee mogelijkheden om een loonsanctie op te leggen: loonopschorting of loonstop. Als uw werknemer niet verschijnt bij een oproep van de bedrijfsarts, mag u overgaan tot loonopschorting. In dit geval schort u de salarisbetaling op tot uw werknemer bij de bedrijfsarts verschijnt. Zodra dat gebeurt, betaalt u met terugwerkende kracht het niet ontvangen loon uit.

Loonstop

De sanctie van een loonstop zet u in als een werknemer niet meewerkt aan het re-integratietraject. U betaalt dan niet uit tot de medewerker wel meewerkt aan re-integratie. De salarisbetaling start pas als uw werknemer gaat re-integreren en het loon hoeft niet met terugwerkende kracht te worden betaald.

Snel actie ondernemen

Doelgericht actie ondernemen is van groot belang voor een goed verloop van het re-integratietraject van een werknemer. De arbeidsrechtadvocaten van MannaertsAppels weten dit en zetten daarom in op een snelle handelswijze, zodat de re-integratie zo snel mogelijk wordt rechtgetrokken. Omdat we vaak betrokken zijn bij re-integratietrajecten, weten we welke problemen hier spelen en hoe we deze zo snel mogelijk kunnen oplossen.

Tips voor correct doorvoeren loonsancties

Als uw werknemer niet meewerkt aan het re-integratietraject of geen gehoor geeft aan oproepen van de bedrijfsarts, is het belangrijk dat u de juiste sanctie toepast. Doet u dat niet, dan kunt u daar later problemen mee krijgen en bent u mogelijk zelfs verplicht om het ingehouden loon alsnog te betalen. Met de volgende adviezen handelt u correct:

  • Waarschuw werknemers altijd vooraf dat u genoodzaakt bent een loonsanctie in te zetten als er geen medewerking wordt verleend.
  • Onderneem altijd actie wanneer een werknemer niet meewerkt aan de re-integratie. Doet u dat niet, dan kan het UWV u verplichten tot verlengde loondoorbetaling bij ziekte.
  • Attendeer de werknemer op de mogelijkheid om een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV wanneer u een loonsanctie treft. Het UWV kijkt naar de geschiedenis van de re-integratie en beoordeelt wat er is gebeurd. Doel is om de re-integratie zo spoedig mogelijk te hervatten.

Werkwijze bij loonopschorting en loopstop

Medewerking verlenen aan een re-integratietraject is verplicht voor werknemers en is essentieel voor uw bedrijf. Het is daarom van belang dat u als werkgever tijdig actie onderneemt wanneer een traject stagneert. Niet alleen voor uzelf, maar ook omdat dit zo is vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Onze advocaten van de sectie arbeidsrecht zijn gericht op het komen tot uitsluitsel over de reden waarom de re-integratie niet verloopt zoals gepland, zodat werkgever en werknemer het traject snel kunnen hervatten.

Loonsanctie werkt niet

Zet u een loonsanctie in maar heeft dit niet het gewenste effect, dan zetten we snel vervolgstappen. We onderzoeken de opties die u verder heeft, met als laatste mogelijkheid ontslag. In het volledige traject kunt u rekenen op de begeleiding van onze arbeidsrechtadvocaten.