Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Loonstop en loonopschorting

Werknemers hebben bij arbeidsongeschiktheid recht op het doorbetalen van loon. Bij deze loondoorbetaling horen verplichtingen, zoals het voldoen aan een oproep van de bedrijfsarts en meewerken aan een re-integratietraject. Doet een werknemer dit niet, dan mag u een loonsanctie opleggen. Dat betekent dat u het loon kunt opschorten of soms zelfs kunt stopzetten.

Verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid

Tips

Werkwijze