Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Surseance van betaling en faillissement

Wanneer u niet meer aan de betalingsverplichtingen van uw onderneming kunt voldoen, is een surseance van betaling de laatste optie om een faillissement af te wenden. Bij een surseance van betaling vraagt u via de rechter uitstel van betaling aan uw schuldeisers aan. In de periode die volgt heeft u de gelegenheid om een regeling te treffen met uw crediteuren.

Wij adviseren u hoe u dit het beste aanpakt. Kunt u niet anders dan uw faillissement aanvragen, dan staan we u bij in de afwikkeling hiervan.

Aanvragen uitstel van betaling of faillissement

MannaertsAppels voert voor u de onderhandelingen met schuldeisers bij een surseance van betaling. Vanuit onze ervaring als bewindvoerder en curator kennen wij alle aspecten die komen kijken bij een surseance van betaling of faillissement. Onze advocaten zijn daarom in staat om u te voorzien van een gedegen advies als u op het punt staat surseance van betaling of faillissement aan te vragen.

Tips voor continuïteit van uw bedrijf

Een surseance van betaling is vaak het laatste redmiddel om een faillissement af te wenden. Is de aanvraag eenmaal gedaan, dan heeft u in beide gevallen weinig invloed meer op het traject.

Denk daarom aan de volgende punten:

  • Win advies in voordat u een beslissing neemt over een faillissementsaanvraag of surseance van betaling. Hier heeft u baat bij als het traject eenmaal loopt.
  • Bepaal wat het voordeligst is voor uw bedrijf. Met een surseance van betaling voorkomt u wellicht een faillissement, maar heeft u daarna nog steeds dezelfde bedrijfsonderdelen. Soms is een doorstart na faillissement een verstandigere optie.

Werkwijze bij surseance van betaling of faillissement

Als u te maken heeft met een surseance van betaling of faillissement, staan wij u bij in de onderhandelingen met de bewindvoerder of curator. Onze advocaten nemen de achtergrond van uw onderneming door en bekijken op detailniveau wat uw mogelijkheden nog zijn. In het hele traject kunt u rekenen op onze steun. Overweegt u een doorstart, dan begeleiden wij u daarbij.

Failliete onderneming overnemen

Is uw concurrent failliet verklaard, en heeft u interesse om de onderneming over te nemen? Dan doorlopen wij het overnametraject met u. We geven aan waar u aan moet denken bij de overname, zoals de consequenties van het overnemen van werknemers, contracten met leveranciers, bestaande concurrentie- en relatiebedingen, eigendomsvoorbehoud van derden, intellectueel eigendomsrecht, de positie van financiers en de te bedingen zekerheden.

Wij adviseren u over deze aspecten en nemen u zoveel mogelijk werk uit handen, zodat u zich kunt focussen op uw bedrijfsvoering.

Openstaande vordering terugkrijgen

Heeft u een vordering openstaan op een failliete onderneming, dan helpen wij u met het innen hiervan. We dienen de vordering in bij de curator en zorgen voor de onderbouwing hiervan om de kans op toekenning te vergroten. Daarnaast bekijken wij of derden (zoals de bestuurder van de failliete onderneming) aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de betaling van uw vordering.