Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Afvloeiingsregelingen

Bij ontslag zijn er diverse mogelijkheden voor een afvloeiingsregeling. De bekendste is waarschijnlijk de transitievergoeding. Als u als werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer opzegt, heeft uw werknemer veelal recht op een transitievergoeding. De hoogte van een transitievergoeding wordt volgens een vaste formule berekend.

Andere afvloeiingsregelingen

Naast de transitievergoeding kennen we de billijke vergoeding, het sociaal plan bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en individuele compensaties in specifieke gevallen, al dan niet beperkt door wettelijke regelingen zoals de Wet Normering Topinkomens. MannaertsAppels is bekend met deze regelingen en staat u bij om een afvloeiingsregeling te realiseren waarmee beide partijen tevreden zijn.

Onderhandelen over afvloeiingsregeling

Tips

Werkwijze