Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Contracten en cao’s

In veel branches is een cao van toepassing. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden die u moet hanteren voor werknemers. Afwijken in contracten is slechts zeer beperkt mogelijk, terwijl wijzigingen in de cao grote gevolgen voor u kunnen hebben. MannaertsAppels adviseert u over het afstemmen van uw arbeidsvoorwaarden op de bepalingen in cao’s en over het opnemen van relevante bepalingen in de arbeidsovereenkomsten.

Proactief informeren

Onze advocaten werken veel met cao’s voor verschillende branches en kennen de consequenties die dit heeft voor contracten en arbeidsvoorwaarden. U schakelt ons in voor advies over arbeidsovereenkomsten en voor praktische hulp bij het formuleren hiervan. Wij leggen de effecten van cao-bepalingen aan u uit en informeren u proactief als wijzigingen in de cao gevolgen hebben voor uw onderneming. U kunt rekenen op een doortastende aanpak.

Tips bij opstellen arbeidsovereenkomst

De cao vormt een belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden voor uw werknemers: u bent gebonden aan wat in de cao is bepaald. Houd daarom de volgende adviezen in acht wanneer u een arbeidsovereenkomst aanbiedt aan uw medewerker:

  • De cao biedt uitgangspunten voor de arbeidsvoorwaarden die u overeenkomt met werknemers. Als u een bepaling opneemt in een contract die afwijkt van de cao, wil dat niet zeggen dat de cao-bepaling vervalt.
  • Hanteer niet blind een modelovereenkomst, maar zorg voor goede contracten. Vooraf controleren is goedkoper dan achteraf repareren.
  • Overleg met uw werknemer als u een bepaling uit de cao niet wilt gebruiken. De randen opzoeken mag, maar benadeel werknemers niet moedwillig om problemen te voorkomen.

Werkwijze cao-bepalingen in arbeidsvoorwaarden

MannaertsAppels adviseert u bij de totstandkoming van arbeidsovereenkomsten en over de gevolgen van cao-bepalingen voor arbeidsvoorwaarden. Onze advocaten nemen uw situatie onder de loep en u kunt rekenen op een passend advies. Dat doen we snel en praktijkgericht, zodat u weet waar u aan toe bent.

Wij zijn op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van collectief arbeidsrecht en adviseren u hier proactief in. We gaan na wat de gevolgen van wijzigingen in de cao zijn voor uw onderneming en passen dit toe in individuele situaties. Centraal in onze aanpak staat de praktische werkbaarheid van een oplossing. Alleen dan bent u verzekerd van een aanpak die bij u past.