Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Contracten en cao’s

In veel branches is een cao van toepassing. Dit heeft gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden die u moet hanteren voor werknemers. Afwijken in contracten is slechts zeer beperkt mogelijk, terwijl wijzigingen in de cao grote gevolgen voor u kunnen hebben. MannaertsAppels adviseert u over het afstemmen van uw arbeidsvoorwaarden op de bepalingen in cao’s en over het opnemen van relevante bepalingen in de arbeidsovereenkomsten.

Proactief informeren

Tips

Werkwijze