Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Madelein van der Velden

Sectie: Arbeidsrecht
Specialisatie: Arbeidsrecht en onderwijsrecht

Madelein is thuis in alles wat te maken heeft met arbeid en werknemers. Zo adviseert ze onder andere over arbeidscontracten, arbeidsongeschiktheidsvraagstukken, cao-recht en flexibele samenwerkingsrelaties tussen opdrachtgevers en zelfstandigen. Dat doet ze voor ondernemingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen. Daarnaast staat ze regelmatig werknemers bij.

Passie voor het arbeidsrecht en een pragmatische instelling staan centraal in Madeleins aanpak. Ze zoekt altijd naar een vlotte en werkbare oplossing waarin alle partijen zich kunnen vinden, om zo een procedure te voorkomen. Hierbij kijkt ze kritisch naar de positie van haar cliënt, zodat ze de beste strategie kan bepalen. Haar werkwijze maakt haar tot een sparringpartner en vraagbaak voor haar cliënten.

Naast haar werk is Madelein lid van de Raad van Commissarissen van Rabobank Breda en is ze aangesloten bij verschillende specialisatieverenigingen.

 

 

Rechtsgebiedenregister:

Madelein van der Velden heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: Arbeidsrecht.  Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde hoofdrechtsgebied.


Mijn CV

Opleiding: Universiteit van Tilburg, Nederlands recht
Advocaat sinds: 2008
Werkt bij MannaertsAppels sinds: 19/11/2007
Volgde de cursussen: Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht
Zet zich in voor: Raad van Commissarissen Rabobank Breda
Lid van: Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Breda en ’s-Hertogenbosch

Mijn blogs

Vakantie voor de deur: hoe zit het met de reisadviezen?

De versoepelingen zijn een feit en de vakanties komen eraan. Veel mensen hebben inmiddels al weer een vakantie naar de zon geboekt. Anderen, en dat geldt ook voor mij, hopen na maanden van restricties hun familie in het buitenland weer te kunnen bezoeken. Reisadvies Met al dat reizen, komen ook de reisadviezen weer in beeld....
Madelein van der Velden 25 | 6 | 2021
Arbeidsrecht,

De riekende medewerker, reden voor ontslag?

In de podcast “Dossiervorming op de werkvloer” van mijn collega’s Ariane Romijn en Stefan van der Horst sprak ik over dossiervorming en wat daarbij van een werkgever verwacht wordt. Maar welke verantwoordelijkheid draagt de werknemer bij dossiervorming? Deze zaak van de maand gaat over dossiervorming en de verantwoordelijkheid van de werknemer. Iedere maand komen er...
Madelein van der Velden 3 | 6 | 2021
Arbeidsrecht,

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW): details en uitvoering

Twee weken geleden werd bekend dat er diverse nieuwe maatregelen zouden worden getroffen om ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis. NOW was één van die maatregelen en een hele belangrijke voor ondernemers, want het biedt ondernemers een significante financiële tegemoetkoming in de loonkosten nu zij omzetverlies lijden. Hiermee zouden ondernemers hun personeel gewoon kunnen doorbetalen....
Madelein van der Velden 31 | 3 | 2020
Arbeidsrecht,

NOW: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Wat weten we?

De regeling Werktijdverkorting wordt per direct vervangen door NOW en deze zal zo spoedig mogelijk worden opengesteld. Er kunnen dus ook geen nieuwe aanvragen Werktijdverkorting worden ingediend. Alle aanvragen voor Werktijdverkorting zullen worden ondergebracht bij NOW en worden afgehandeld. De tegemoetkoming in de loonkosten (de subsidie) kan voor een periode van maximaal drie maanden worden...
Madelein van der Velden 18 | 3 | 2020
Arbeidsrecht,

Detacheringsrichtlijn herzien: oneerlijke concurrentie op Europese arbeidsmarkt verder in de ban

Na onderhandelingen van meer dan twee jaar is donderdag 21 juni jl. door de lidstaten – in mei stemde het Europees Parlement al voor – ingestemd met de herziening van de detacheringsrichtlijn. Met deze nieuwe detacheringsrichtlijn beoogt men oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt verder tegen te gaan. Maximale termijn voor detachering in ander...
Madelein van der Velden 22 | 6 | 2018
Arbeidsrecht,

Hoogste billijke vergoeding tot nu toe: € 628.000!!

De eerste jaren na de invoering van de WWZ (1 januari/1 juli 2015) bleven de toegekende billijke vergoedingen door ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever redelijk binnen de perken. Maar de laatste tijd zien we de bedragen flink oplopen. Het oude ‘record’ In januari van dit jaar kwam een kantonrechter uit Noord-Holland al tot de...
Madelein van der Velden 17 | 5 | 2018
Arbeidsrecht,

Update: Voorgelegde modelovereenkomsten worden grootschalig afgewezen door de Belastingdienst

Eerder hebben wij in onze blogs al aandacht geschonken aan de afschaffing van de VAR en de invoering van de modelovereenkomst. Inmiddels zijn we enkele maanden verder en hebben zzp’ers en hun opdrachtgevers zich uitgebreid beziggehouden met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) en de modelovereenkomsten. Goedkeuring modelovereenkomst Inmiddels is duidelijk geworden dat veel partijen...
Madelein van der Velden 9 | 9 | 2016
Arbeidsrecht,

Wat te doen als zelfstandige richting het nieuwe VAR-stelsel: een VAR of geen VAR?!

De invoering van het nieuwe VAR-stelsel is uitgesteld. Tot het moment dat het nieuwe stelsel van voorbeeldovereenkomsten wordt ingevoerd, geldt er overgangsrecht. Voor die periode heeft de Belastingdienst onlangs een tool in het leven geroepen waarmee de zelfstandige kan beoordelen of al dan niet een (nieuwe) VAR aangevraagd moet worden.  Kort samengevat moet u als zelfstandige...
Madelein van der Velden 10 | 11 | 2015
Arbeidsrecht,

Hoge Raad legt sluiproute van tijdelijke vaste contracten aan banden

Ons oog viel op een zeer recente uitspraak van de Hoge Raad van 9 januari jl. In deze zaak sluit een scheepsbouwer met een werknemer, na drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, een vierde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Wel stelt de scheepsbouwer daarbij de voorwaarde dat deze (vierde) arbeidsovereenkomst alleen wordt gesloten wanneer gelijktijdig een vaststellingsovereenkomst...
Madelein van der Velden 15 | 1 | 2015
Arbeidsrecht,

Invoering Wet Werk en Zekerheid uitgesteld

Minister Asscher heeft gisteren, na aandringen van de Eerste Kamer, besloten de invoering van het eerste deel van de beoogde wijzigingen in het kader van de Wet Werk en Zekerheid uit te stellen tot 1 januari 2015. Dit betekent dat per 1 juli a.s. géén wijzigingen zullen worden doorgevoerd. Zodoende blijft het huidige arbeidsrecht c.q....
Madelein van der Velden 5 | 6 | 2014
Arbeidsrecht,