Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Madelein van der Velden

Sectie: Arbeidsrecht
Specialisatie: Arbeidsrecht en onderwijsrecht

Madelein is thuis in alles wat te maken heeft met arbeid en werknemers. Zo adviseert ze onder andere over arbeidscontracten, arbeidsongeschiktheidsvraagstukken, cao-recht en flexibele samenwerkingsrelaties tussen opdrachtgevers en zelfstandigen. Dat doet ze voor ondernemingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen. Daarnaast staat ze regelmatig werknemers bij.

Passie voor het arbeidsrecht en een pragmatische instelling staan centraal in Madeleins aanpak. Ze zoekt altijd naar een vlotte en werkbare oplossing waarin alle partijen zich kunnen vinden, om zo een procedure te voorkomen. Hierbij kijkt ze kritisch naar de positie van haar cliënt, zodat ze de beste strategie kan bepalen. Haar werkwijze maakt haar tot een sparringpartner en vraagbaak voor haar cliënten.

Naast haar werk is Madelein lid van de Raad van Commissarissen van Rabobank Breda en is ze aangesloten bij verschillende specialisatieverenigingen.

 

 

Rechtsgebiedenregister:

Madelein van der Velden heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: Arbeidsrecht.  Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde hoofdrechtsgebied.


Mijn CV

Opleiding: Universiteit van Tilburg, Nederlands recht
Advocaat sinds: 2008
Werkt bij MannaertsAppels sinds: 19/11/2007
Volgde de cursussen: Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht
Zet zich in voor: Raad van Commissarissen Rabobank Breda
Lid van: Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Breda en ’s-Hertogenbosch

Mijn blogs

Geen loonsanctie, maar wel een billijke vergoeding?

Het UWV kampt met grote achterstanden als het gaat om WIA-beoordelingen. Daardoor kan het voorkomen dat het UWV beslist dat eigenlijk een loonsanctie had moeten worden opgelegd, maar het daar inmiddels te laat voor is. Ook kan gebeuren dat het UWV pas in bezwaar oordeelt dat er eigenlijk een loonsanctie had moet worden opgelegd. De...
Madelein van der Velden 30 | 11 | 2022
Arbeidsrecht,

Overtreding van het concurrentie- en relatiebeding: € 500.000,- boete!

Overtreding van een concurrentie- en/of relatiebeding kan een medewerker, maar ook zijn/haar nieuwe werkgever, duur komen te staan. In deze zaak van de maand bespreek ik een recente zaak waarin de kantonrechter in Amsterdam een boete van € 500.000,- (!) oplegde aan de ex-medewerker. In veel arbeidsovereenkomsten is een concurrentie- en/of relatiebeding opgenomen. Deze bedingen...
Madelein van der Velden 1 | 9 | 2022
Arbeidsrecht,

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: een grijs gebied?

Sinds #metoo is grensoverschrijdend gedrag vaker onderwerp van gesprek, ook op de werkvloer. Als werkgever kun je een aantal dingen doen om ervoor te zorgen dat er een veilige werkomgeving bestaat. Mocht er toch sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag, blijkt uit de rechtspraak dat rechters niet altijd overgaan tot ontslag. Dat hangt van veel factoren...
Madelein van der Velden 7 | 7 | 2022
Arbeidsrecht,

Zaak van de maand: Let op, bereik van concurrentiebeding kan wijzigen na verhuizing werkgever.

In een concurrentiebeding staat meestal in welk gebied een werknemer niet voor de concurrent mag werken na einde dienstverband. Dat kan binnen een bepaalde straal, een gebied of zelfs wereldwijd zijn. Welke geografische reikwijdte gerechtvaardigd is, is niet op voorhand te zeggen. Dit is per onderneming verschillend. Dit hangt onder meer af van de markt...
Madelein van der Velden 2 | 5 | 2022
Arbeidsrecht,

Opschorten of stopzetten van loon tijdens ziekte?

Vorige maand heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich uitgelaten over een kwestie waarbij de werknemer het niet eens was met het oordeel van de bedrijfsarts dat hij gedeeltelijk passend werk kon verrichten. Werknemer verscheen niet en de werkgever heeft het loon stopgezet vanwege het niet meewerken aan re-integratie. Volgens de kantonrechter en het hof heeft de...
Madelein van der Velden 7 | 4 | 2022
Arbeidsrecht,

Blogserie nieuwe arbeidsrechtwetgeving (deel 5): proeftijd en informatieverplichting

Er is een wetswijziging op komst! Per 1 augustus 2022 zal de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking treden. Deze wet vloeit voort uit een, de naam zegt het al, Europese richtlijn en deze richtlijn moet uiterlijk 1 augustus 2022 in de Nederlandse wet zijn geïmplementeerd. Inmiddels ligt er een wetsvoorstel bij...
Madelein van der Velden 22 | 2 | 2022
Arbeidsrecht,

Blogserie nieuwe arbeidsrechtwetgeving (deel 4): oproepovereenkomsten

Er is een wetswijziging op komst! Per 1 augustus 2022 zal de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking treden. Deze wet vloeit voort uit een, de naam zegt het al, Europese richtlijn en deze richtlijn moet uiterlijk 1 augustus 2022 in de Nederlandse wet zijn geïmplementeerd. Inmiddels ligt er een wetsvoorstel bij...
Madelein van der Velden 15 | 2 | 2022
Arbeidsrecht,

Blogserie nieuwe arbeidsrechtwetgeving (deel 3): scholing en studiekostenbeding

Er is een wetswijziging op komst! Per 1 augustus 2022 zal de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking treden. Deze wet vloeit voort uit een, de naam zegt het al, Europese richtlijn en deze richtlijn moet uiterlijk 1 augustus 2022 in de Nederlandse wet zijn geïmplementeerd. Inmiddels ligt er een wetsvoorstel bij...
Madelein van der Velden 8 | 2 | 2022
Arbeidsrecht,

Zaak van de maand: "Zwart" bijklussen voorkomen door middel van een nevenwerkzaamhedenbeding

“Zwart” bijklussen voorkomen door middel van een nevenwerkzaamhedenbeding In veel arbeidsovereenkomsten is een nevenwerkzaamhedenbeding opgenomen. Zo’n beding houdt in dat de werknemer niet zomaar, zonder toestemming van de werkgever, nevenwerkzaamheden mag verrichten. In veel gevallen is daar ook een boete aan gekoppeld. Overtreedt de werknemer het nevenwerkzaamhedenbeding, dan is hij een boete verschuldigd. Ook tijdens...
Madelein van der Velden 3 | 2 | 2022
Arbeidsrecht,

Blogserie nieuwe arbeidsrechtwetgeving (deel 2): nevenwerkzaamhedenbeding

Er is een wetswijziging op komst! Per 1 augustus 2022 zal de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking treden. Deze wet vloeit voort uit een, de naam zegt het al, Europese richtlijn en deze richtlijn moet uiterlijk 1 augustus 2022 in de Nederlandse wet zijn geïmplementeerd. Inmiddels ligt er een wetsvoorstel bij...
Madelein van der Velden 1 | 2 | 2022
Arbeidsrecht,

Blogserie nieuwe arbeidsrechtwetgeving (deel 1): wat houdt het in?

Er is een wetswijziging op komst! Per 1 augustus 2022 zal de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking treden. Deze wet vloeit voort uit een, de naam zegt het al, Europese richtlijn en deze richtlijn moet uiterlijk 1 augustus 2022 in de Nederlandse wet zijn geïmplementeerd. Inmiddels ligt er een wetsvoorstel bij...
Madelein van der Velden 25 | 1 | 2022
Arbeidsrecht,

Niet testen, niet werken?

Eerder bespraken we in de Zaak van de Maand augustus dat een vaccinatieplicht op de werkvloer nog niet zo eenvoudig is. Een van de redenen daarvoor is dat er een ander, minder ingrijpend, middel voorhanden is om de veiligheid op de werkvloer te waarborgen, namelijk een PCR-test. Hoe zit het als een ongevaccineerde medewerker ook...
Madelein van der Velden 23 | 12 | 2021
Arbeidsrecht,

Niet nakomen van re-integratieverplichtingen

Op 21 juni 2021 van dit jaar heeft de rechtbank Rotterdam een ontbinding van een werknemer, werkzaam in een verzorgingstehuis, uitgesproken waar de werknemer (stelselmatig) de re-integratieverplichtingen tijdens ziekte heeft geschonden. In casu had de bedrijfsarts geoordeeld dat de betreffende werknemer kon starten met (aangepaste) re-integratiewerkzaamheden. De werknemer dacht hier zelf anders over en gaf...
Madelein van der Velden 9 | 12 | 2021
Arbeidsrecht,

Een deel van je salaris uit laten betalen in Bitcoin is niet langer toekomstmuziek.

Eric Adams, de pas verkozen burgemeester van New York, kondigde begin november van dit jaar aan dat hij zijn eerste drie maandlonen uitbetaald wil krijgen in de digitale munt Bitcoin. Ook in Nederland is het niet langer vreemd om (een deel) van het salaris in Bitcoins te betalen. Zo beloont het cryptobedrijf BTC Direct het...
Madelein van der Velden 17 | 11 | 2021
Arbeidsrecht,

Nieuwe baan, je zegt op, maar…. concurrentiebeding. Wat nu?

Je hebt een nieuwe baan, een mooie nieuwe uitdaging in je werkende leven en dan komt het moment dat je je baan gaat opzeggen. Altijd spannend. Je baas vraagt geïnteresseerd naar je nieuwe werkgever, feliciteert je mogelijk ook nog en vermeldt dan terloops dat je je wel dient te houden aan je concurrentiebeding. Heb je...
Madelein van der Velden 4 | 11 | 2021
Arbeidsrecht,

Vaccinatieplicht op de werkvloer: mag dat?

Zaak van de maand: vaccinatieplicht op de werkvloer? Vorig weekend kopte het Financieel Dagblad dat Leaseplan als eerste Nederlandse bedrijf een vaccinatieplicht introduceert op de werkvloer. Leaseplan stelt vaccinatie verplicht voor haar medewerkers op de werkvloer. De gedachte daarachter is dat het personeel veilig terug kan naar de werkvloer en thuiswerken verleden tijd is. Inmiddels...
Madelein van der Velden 6 | 9 | 2021
Arbeidsrecht,

Vakantie voor de deur: hoe zit het met de reisadviezen?

De versoepelingen zijn een feit en de vakanties komen eraan. Veel mensen hebben inmiddels al weer een vakantie naar de zon geboekt. Anderen, en dat geldt ook voor mij, hopen na maanden van restricties hun familie in het buitenland weer te kunnen bezoeken. Reisadvies Met al dat reizen, komen ook de reisadviezen weer in beeld....
Madelein van der Velden 25 | 6 | 2021
Arbeidsrecht,

Versoepelingen op de werkvloer? Werkgevers opgelet!

Nu het inmiddels de goede kant opgaat met de coronacijfers, heeft het kabinet besloten de coronamaatregelen vervroegd te versoepelen. Veel werkgevers willen het ‘oude normaal’ weer oppakken en pakken deze versoepelingen aan om werknemers weer fulltime op kantoor te laten werken. De basismaatregelen, zoals het houden van anderhalve meter afstand, gelden echter nog steeds. Dat...
Madelein van der Velden 9 | 6 | 2021
Arbeidsrecht,

Nieuw sociaal akkoord: hervorming van de arbeidsmarkt op komst?

Woensdag 2 juni jl. presenteerden werkgevers- en werknemersverenigingen een nieuw Sociaal Akkoord. Dit sociaal akkoord is een advies dat tussen werkgevers- en werknemersverengingen tot stand is gekomen in de Sociaal-Economische Raad (SER). In dit akkoord wordt aan het nieuwe Kabinet advies gegeven over de toekomst van de arbeidsmarkt in Nederland. In feite gaat het om...
Madelein van der Velden 4 | 6 | 2021
Arbeidsrecht,

De riekende medewerker, reden voor ontslag?

In de podcast “Dossiervorming op de werkvloer” van mijn collega’s Ariane Romijn en Stefan van der Horst sprak ik over dossiervorming en wat daarbij van een werkgever verwacht wordt. Maar welke verantwoordelijkheid draagt de werknemer bij dossiervorming? Deze zaak van de maand gaat over dossiervorming en de verantwoordelijkheid van de werknemer. Iedere maand komen er...
Madelein van der Velden 3 | 6 | 2021
Arbeidsrecht,

Snel advies of instemming van de OR nodig: wanneer tijdig of te laat?

Vanwege de coronapandemie kan het zo zijn dat bepaalde besluiten door een organisatie sneller genomen dienen te worden dan anders het geval zou zijn geweest. Denk bijvoorbeeld aan een reorganisatie, of het aantrekken van een belangrijk krediet. Het is dan noodzakelijk dat de Ondernemingsraad (OR) zich flexibel opstelt. De bestuurder mag dit in dergelijke gevallen...
Madelein van der Velden 21 | 5 | 2021
Arbeidsrecht,

Het recht op onbereikbaarheid

In februari 2017 schreef Janneke Jacobs al een blogbericht over “het recht op onbereikbaarheid” voor werknemers buiten werktijd. Volgens de PvdA verdient dat ook in Nederland een wettelijke basis, in navolging van Frankrijk waar dat al enige tijd bestaat. Dat een recht op onbereikbaarheid niet zou eenvoudig is, heeft ze in dat blogbericht al uiteengezet....
Madelein van der Velden 20 | 5 | 2021
Arbeidsrecht,

Arbeidsovereenkomst opgezegd, of toch niet?

De kranten stonden er de afgelopen weken vol mee. Advocaat Sidney Smeets keert na zijn terugtreden uit de Tweede Kamer ook niet terug bij Advocatenkantoor Spong. De reden? Hij had bij zijn toetreden tot de Tweede Kamer zijn arbeidsovereenkomst met het advocatenkantoor opgezegd. Hoe zit dat als een werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt en zich later...
Madelein van der Velden 6 | 5 | 2021
Arbeidsrecht,

Tijdelijke versoepeling RVU-heffing

Per 1 januari 2021 is de tijdelijke vrijstelling van de RVU-heffing in werking getreden. Deze tijdelijke regeling is onderdeel van het pensioenakkoord uit 2019. De regeling biedt werknemers de mogelijkheid eerder te stoppen met werken en daarbij een ontslagregeling mee te krijgen, zonder dat u als werkgever daarbij een boete verschuldigd bent over de beëindigingsvergoeding....
Madelein van der Velden 28 | 4 | 2021
Arbeidsrecht,

Geen mondkapje, geen loon?

Een medewerker in dienst van een banketbakker weigert tijdens zijn werkzaamheden een mondkapje te dragen, ondanks instructie van de werkgever. De werkgever waarschuwt de medewerker, maar de medewerker blijft bij zijn standpunt. De werknemer wordt op non-actief gezet en het loon wordt opgeschort. Mag dat zomaar? Daarover moest de rechter onlangs oordelen. Wat was er...
Madelein van der Velden 15 | 1 | 2021
Arbeidsrecht,

Ontslag op staande voet wegens diefstal van een plastic tasje, houdt dat stand?

Winkelketen Action voert een “zerotolerancebeleid” tegen diefstal door haar eigen werknemers. Dat beleid houdt in dat een werknemer bij iedere vorm van diefstal, hoe gering van aard ook, (op staande voet) wordt ontslagen. Recent verloor Action tweemaal een procedure over zo’n ontslag. Zo vocht een ex-werknemer met succes het ontslag aan vanwege het meenemen van...
Madelein van der Velden 24 | 7 | 2020
Arbeidsrecht,

Negeren Corona reisadvies: mag dat?

Het is weer vakantietijd. Hoewel veel vakanties er dit jaar vermoedelijk anders uit gaan zien, zal er door veel werknemers toch gekeken worden wat er mogelijk is en waar nog op vakantie gegaan kan worden. Voor u als werkgever is het volgende van belang indien uw werknemers naar het buitenland willen reizen. Reisadvies Ook toen...
Madelein van der Velden 10 | 7 | 2020
Arbeidsrecht,

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW): details en uitvoering

Twee weken geleden werd bekend dat er diverse nieuwe maatregelen zouden worden getroffen om ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis. NOW was één van die maatregelen en een hele belangrijke voor ondernemers, want het biedt ondernemers een significante financiële tegemoetkoming in de loonkosten nu zij omzetverlies lijden. Hiermee zouden ondernemers hun personeel gewoon kunnen doorbetalen....
Madelein van der Velden 31 | 3 | 2020
Arbeidsrecht,

NOW: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Wat weten we?

De regeling Werktijdverkorting wordt per direct vervangen door NOW en deze zal zo spoedig mogelijk worden opengesteld. Er kunnen dus ook geen nieuwe aanvragen Werktijdverkorting worden ingediend. Alle aanvragen voor Werktijdverkorting zullen worden ondergebracht bij NOW en worden afgehandeld. De tegemoetkoming in de loonkosten (de subsidie) kan voor een periode van maximaal drie maanden worden...
Madelein van der Velden 18 | 3 | 2020
Arbeidsrecht,

Uw rechten en plichten omtrent vakantiedagen en werkend ouderschap tijdens corona

Betekent COVID19 een ‘staycation’ in plaats van vacation? En dubbele shifts voor thuiswerkende ouders? Uw rechten en plichten omtrent vakantiedagen en werkend ouderschap tijdens corona nader uitgelegd Wel of niet op vakantie? Verschillende reisorganisaties hebben inmiddels een vakantiestop ingevoerd. Veel mensen zien hun vakantieplannen daarom in duigen vallen. Wat betekent dit voor reeds opgenomen vakantiedagen? En...
Madelein van der Velden 18 | 3 | 2020
Arbeidsrecht,

Eerste Nederlandse bedrijven doen beroep op werktijdverkorting om coronavirus

Het coronavirus (COVID-19) houdt de wereld inmiddels goed in bedwang. Er komen steeds meer besmettingen bij en een aantal landen in Europa heeft inmiddels ook te maken met gevallen van besmetting. Bevestiging Kabinet 19 februari 2020 Nederlandse bedrijven die afhankelijk zijn van China kunnen als gevolg van het coronavirus te maken krijgen met minder of...
Madelein van der Velden 26 | 2 | 2020
Arbeidsrecht,

Let op, doe nu uw oproepkrachten nog een aanbod voor een vaste urenomvang!

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Onderdeel daarvan zijn de wijzigingen rondom de oproepovereenkomsten. Zo is wettelijk vastgelegd dat werkgevers oproepkrachten minstens 4 dagen van tevoren moeten oproepen voor werk. Een ander punt is het aanbieden van de vaste arbeidsomvang. Aanbod vaste arbeidsomvang Nadat de oproepovereenkomst 12 maanden...
Madelein van der Velden 30 | 1 | 2020
Arbeidsrecht,

Politieke ontwikkelingen ten aanzien van het concurrentiebeding

Eerder schreef ik al over het concurrentiebeding en de discussie die tussen een werkgever en een werknemer over dat beding wordt gevoerd. Concurrentiebeding Een concurrentiebeding legt een werknemer beperkingen op, bijvoorbeeld om meteen aan het einde van de arbeidsovereenkomst aan de slag te gaan bij een concurrent of als zelfstandige in dezelfde branche verder te...
Madelein van der Velden 15 | 1 | 2020
Arbeidsrecht,

Maximale compensatie bij slapende dienstverbanden? Minister Koolmees legt uit.

Na de uitspraak van de Hoge Raad over de slapende dienstverbanden was er op verschillende fronten nog onduidelijkheid. De grootste vraag was toch wel hoe UWV de regeling zou gaan uitvoeren mede in het licht van de uitspraak van de Hoge Raad. Zeker nu het arbeidsrecht  – en met name de berekeningswijze en hoogte van...
Madelein van der Velden 18 | 12 | 2019
Arbeidsrecht,

Een einde aan het slapend dienstverband?

Vanochtend heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de gestelde prejudiciële vragen over het slapend dienstverband. Vormt dit het afsluitend hoofdstuk over dit veelbesproken thema? Huidige problematiek Momenteel is het zo dat veel werkgevers de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer niet beëindigen om te voorkomen dat ze deze werknemers een transitievergoeding moeten betalen. Dit...
Madelein van der Velden 8 | 11 | 2019
Arbeidsrecht,

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste kamer het wetsvoorstel ‘compensatie transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid’ aangenomen. Op grond van dit wetsvoorstel ontvangt een werkgever die een transitievergoeding betaalt aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer na afloop van de loondoorbetalingsverplichting daarvoor een compensatie. Nu komt het regelmatig voor dat een arbeidsovereenkomst na afloop van de loondoorbetalingsverplichting niet wordt beëindigd,...
Madelein van der Velden 19 | 9 | 2019
Arbeidsrecht,

Te warm om te werken?!

Met de huidige temperaturen van plaatselijk zelfs 40,7 °C, rijst de vraag wanneer het té warm wordt om te werken. Een hitteplan of tropenrooster invoeren of zorgen voor een ventilator, wat moet je als werkgever eigenlijk doen? Regelgeving Het arbeidsomstandigheden besluit stelt enkel in dat de temperatuur op de arbeidsplaats, rekening houdend met de aard...
Madelein van der Velden 26 | 7 | 2019
Arbeidsrecht,

Een mismatch is vaak niet zo hilarisch als een mismatch in het televisieprogramma “First Dates”.

Veel leidinggevenden en HR-managers zullen dit uit de praktijk herkennen. Denk je het schaap met vijf poten te hebben gevonden, blijkt helaas toch dat er sprake is van een overduidelijke mismatch. Op grond van het huidige wetssysteem kun je deze werknemer niet zonder meer ontslaan als daar geen grondslag voor is. Disfunctioneren, de grondslag waarop...
Madelein van der Velden 12 | 4 | 2019
Arbeidsrecht,

Is een concurrentiebeding te omzeilen bij einde dienstverband?

Veel werknemers krijgen ermee te maken: “beperkende bedingen”. Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst is wellicht een van de meest bekende. In veel arbeidsovereenkomsten is een concurrentiebeding opgenomen, vaak in samenhang met een relatiebeding. Als een concurrentiebeding (rechtsgeldig) is overeengekomen, vindt tussen partijen vaak discussie plaats over dit beding. Dit dan uiteraard met name wanneer een...
Madelein van der Velden 18 | 1 | 2019
Arbeidsrecht,

Deliver who?! Deliveroo bezorger: ZZP'er of toch werknemer?

Vorig jaar kondigde Deliveroo aan alle arbeidsovereenkomsten met haar bezorgers om zetten naar zzp-contracten. Deliveroo stelde met deze wijziging juist invulling te geven aan de behoefte van de bezorgers om flexibel te werken als zelfstandige. Dit stuitte echter op veel weerstand vanuit bezorgers, maar ook de vakbonden doken erop. Men trok in twijfel of de...
Madelein van der Velden 16 | 1 | 2019
Arbeidsrecht,

Ontslag na uit de hand gelopen kerstborrel, kan dat?

Nu de feestdagen en het einde van het jaar met rasse schreden naderen, vinden er veel kerst-  en nieuwjaarsborrels plaats. Hoewel dat vooral erg gezellig is, kan het daarbij ook uit de hand lopen. Er wordt (veel) alcohol gedronken en dat kan ertoe leiden dat grenzen vervagen en werknemers zich misdragen. Die setting heeft in...
Madelein van der Velden 20 | 12 | 2018
Arbeidsrecht,

Detacheringsrichtlijn herzien: oneerlijke concurrentie op Europese arbeidsmarkt verder in de ban

Na onderhandelingen van meer dan twee jaar is donderdag 21 juni jl. door de lidstaten – in mei stemde het Europees Parlement al voor – ingestemd met de herziening van de detacheringsrichtlijn. Met deze nieuwe detacheringsrichtlijn beoogt men oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt verder tegen te gaan. Maximale termijn voor detachering in ander...
Madelein van der Velden 22 | 6 | 2018
Arbeidsrecht,

Hoogste billijke vergoeding tot nu toe: € 628.000!!

De eerste jaren na de invoering van de WWZ (1 januari/1 juli 2015) bleven de toegekende billijke vergoedingen door ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever redelijk binnen de perken. Maar de laatste tijd zien we de bedragen flink oplopen. Het oude ‘record’ In januari van dit jaar kwam een kantonrechter uit Noord-Holland al tot de...
Madelein van der Velden 17 | 5 | 2018
Arbeidsrecht,

Wet Arbeidsmarkt in Balans, de belangrijkste maatregelen op een rij.

Eerder schreef ik over de gevolgen van het regeerakkoord voor het arbeidsrecht. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn nu verwerkt in het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) dat deze week is gepubliceerd. Met dit wetsvoorstel wil het kabinet een nieuwe balans creëren tussen zekerheid en kansen op de arbeidsmarkt. Enerzijds moet het voor werkgevers aantrekkelijker...
Madelein van der Velden 11 | 4 | 2018
Arbeidsrecht,

Let op de geldigheid van het concurrentie- en relatiebeding bij detachering!

Regelmatig worden werknemers gedetacheerd door hun werkgever (de uitlener) bij een klant van de werkgever (de inlener) om daar werkzaamheden te verrichten. Dit komt vooral veel voor in de ICT-branche. In dit soort situaties moeten de betrokken partijen rekening houden met een mogelijke toepasselijkheid van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi). Onderdeel van de...
Madelein van der Velden 26 | 1 | 2018
Arbeidsrecht,

Werkgevers, zo serieus is de scholingsplicht!

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 kent de wet een scholingsplicht. Die verplichting houdt in dat een werkgever aan medewerkers scholing moet verschaffen die voor de uitoefening van de functie noodzakelijk is. Daarnaast moet de werkgever ook scholing buiten de eigen functie van de werknemer aanbieden. Zo...
Madelein van der Velden 15 | 12 | 2017
Arbeidsrecht,

6 gevolgen van het regeerakkoord voor het arbeidsrecht

Vorige week vond het debat over de regeringsverklaring van het kabinet-Rutte III plaats. Tijdens dit debat kan de Kamer kritische vragen stellen over de plannen van het kabinet. Ook het arbeidsrecht komt aan bod. In het regeerakkoord worden (wederom) een aantal fundamentele punten gewijzigd ten aanzien van het arbeidsrecht. Hoewel de Wet Werk en Zekerheid...
Madelein van der Velden 7 | 11 | 2017
Arbeidsrecht,

Individuele rechtvaardigheid terug in het ontslagrecht?

In mijn eerdere blog schreef ik al over de billijke vergoeding. De hoogte van deze vergoeding is namelijk afhankelijk van het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Op dat moment was al duidelijk dat de hoogte van de billijke vergoeding volledig in handen lag van de rechter. Toegekende billijke vergoedingen varieerden tussen de...
Madelein van der Velden 10 | 7 | 2017
Arbeidsrecht,

Doorstart na faillissement: wat heeft de OR te zeggen?

Op 2 juni 2017 verscheen de uitspraak van de Hoge Raad in de zogenaamde ‘DA-zaak’. Drogisterijketen DA Retailgroep ging eind 2015 failliet. Slechts een paar uur na de faillietverklaring nam de Nederlandse Drogisterij Service (NDS) de keten over. De Ondernemingsraad (OR) werd pas na realisatie van de doorstart ingelicht door de curator. Terecht of niet?...
Madelein van der Velden 16 | 6 | 2017
Arbeidsrecht,

Het recht op onbereikbaarheid, bestaat dat?

De PvdA pleitte deze week voor het recht op onbereikbaarheid. Het recht om buiten werktijd niet te reageren op e-mails, telefoontjes of berichtjes van je baas of klanten. Na werktijd moet een werknemer volgens de PvdA het recht hebben “quality time” door te brengen met familie of vrienden. Bestaat er eigenlijk zoiets als het recht...
Madelein van der Velden 3 | 2 | 2017
Arbeidsrecht,

De billijke vergoeding: wanneer maakt de werkgever het al te bont?

Het is u inmiddels vast bekend dat de werknemer doorgaans recht heeft op een transitievergoeding als de werkgever een dienstverband dat twee jaar of langer heeft geduurd beëindigt. In uitzonderlijke gevallen kan een werknemer naast de transitievergoeding, ook een billijke vergoeding toegekend krijgen. Door het ontbreken van regels om de hoogte van de billijke vergoeding...
Madelein van der Velden 24 | 1 | 2017
Arbeidsrecht,

Werkgevers opgelet: een contracts- of werkgeverswissel kan mogelijk van invloed zijn op de hoogte van een transitievergoeding!

Sinds de invoering van de WWZ heeft een werknemer doorgaans recht op een transitievergoeding als het dienstverband minimaal 24 maanden heeft geduurd én de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door of op initiatief van de werkgever. Een contracts- of werkgeverswissel kan tot gevolg hebben dat eerder opgebouwde dienstjaren ook meetellen bij de berekening van de transitievergoeding. Er...
Madelein van der Velden 11 | 1 | 2017
Arbeidsrecht,

Update: Voorgelegde modelovereenkomsten worden grootschalig afgewezen door de Belastingdienst

Eerder hebben wij in onze blogs al aandacht geschonken aan de afschaffing van de VAR en de invoering van de modelovereenkomst. Inmiddels zijn we enkele maanden verder en hebben zzp’ers en hun opdrachtgevers zich uitgebreid beziggehouden met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) en de modelovereenkomsten. Goedkeuring modelovereenkomst Inmiddels is duidelijk geworden dat veel partijen...
Madelein van der Velden 9 | 9 | 2016
Arbeidsrecht,

Wat te doen als zelfstandige richting het nieuwe VAR-stelsel: een VAR of geen VAR?!

De invoering van het nieuwe VAR-stelsel is uitgesteld. Tot het moment dat het nieuwe stelsel van voorbeeldovereenkomsten wordt ingevoerd, geldt er overgangsrecht. Voor die periode heeft de Belastingdienst onlangs een tool in het leven geroepen waarmee de zelfstandige kan beoordelen of al dan niet een (nieuwe) VAR aangevraagd moet worden.  Kort samengevat moet u als zelfstandige...
Madelein van der Velden 10 | 11 | 2015
Arbeidsrecht,

Hoge Raad legt sluiproute van tijdelijke vaste contracten aan banden

Ons oog viel op een zeer recente uitspraak van de Hoge Raad van 9 januari jl. In deze zaak sluit een scheepsbouwer met een werknemer, na drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, een vierde arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Wel stelt de scheepsbouwer daarbij de voorwaarde dat deze (vierde) arbeidsovereenkomst alleen wordt gesloten wanneer gelijktijdig een vaststellingsovereenkomst...
Madelein van der Velden 15 | 1 | 2015
Arbeidsrecht,

Invoering Wet Werk en Zekerheid uitgesteld

Minister Asscher heeft gisteren, na aandringen van de Eerste Kamer, besloten de invoering van het eerste deel van de beoogde wijzigingen in het kader van de Wet Werk en Zekerheid uit te stellen tot 1 januari 2015. Dit betekent dat per 1 juli a.s. géén wijzigingen zullen worden doorgevoerd. Zodoende blijft het huidige arbeidsrecht c.q....
Madelein van der Velden 5 | 6 | 2014
Arbeidsrecht,