Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Janneke Jacobs

Sectie: Arbeidsrecht
Specialisatie: Sectiebreed

Janneke is actief in de sectie arbeidsrecht. In haar aanpak vindt ze het belangrijk om aandacht te hebben voor de persoonlijke aspecten van het vak. Omdat arbeidsrecht altijd gaat over mensen, gaat ze niet over één nacht ijs bij het vinden van een oplossing. Daarnaast kunnen haar cliënten rekenen op een praktisch en begrijpelijk antwoord op hun vragen.

In juni 2017 publiceerde Janneke over arbeidsomstandigheden en veiligheid op de werkvloer in Nederland. Die publicatie is hier te raadplegen.

 

Rechtsgebiedenregister:

Janneke Jacobs heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: Arbeidsrecht (Medezeggenschap en Collectief ontslag). Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Mijn CV

Opleiding: Tilburg University, Erasmus Universiteit Rotterdam
Advocaat sinds: 2017
Werkt bij MannaertsAppels sinds: 01/10/2016
Volgde de cursussen: Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht
Lid van: Jonge Balie Zeeland-West-Brabant

Mijn blogs

Geen loonsanctie, maar wel een billijke vergoeding?

Het UWV kampt met grote achterstanden als het gaat om WIA-beoordelingen. Daardoor kan het voorkomen dat het UWV beslist dat eigenlijk een loonsanctie had moeten worden opgelegd, maar het daar inmiddels te laat voor is. Ook kan gebeuren dat het UWV pas in bezwaar oordeelt dat er eigenlijk een loonsanctie had moet worden opgelegd. De...
Janneke Jacobs 30 | 11 | 2022

Overtreding van het concurrentie- en relatiebeding: € 500.000,- boete!

Overtreding van een concurrentie- en/of relatiebeding kan een medewerker, maar ook zijn/haar nieuwe werkgever, duur komen te staan. In deze zaak van de maand bespreek ik een recente zaak waarin de kantonrechter in Amsterdam een boete van € 500.000,- (!) oplegde aan de ex-medewerker. In veel arbeidsovereenkomsten is een concurrentie- en/of relatiebeding opgenomen. Deze bedingen...
Janneke Jacobs 1 | 9 | 2022

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: een grijs gebied?

Sinds #metoo is grensoverschrijdend gedrag vaker onderwerp van gesprek, ook op de werkvloer. Als werkgever kun je een aantal dingen doen om ervoor te zorgen dat er een veilige werkomgeving bestaat. Mocht er toch sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag, blijkt uit de rechtspraak dat rechters niet altijd overgaan tot ontslag. Dat hangt van veel factoren...
Janneke Jacobs 7 | 7 | 2022

Zaak van de maand: Let op, bereik van concurrentiebeding kan wijzigen na verhuizing werkgever.

In een concurrentiebeding staat meestal in welk gebied een werknemer niet voor de concurrent mag werken na einde dienstverband. Dat kan binnen een bepaalde straal, een gebied of zelfs wereldwijd zijn. Welke geografische reikwijdte gerechtvaardigd is, is niet op voorhand te zeggen. Dit is per onderneming verschillend. Dit hangt onder meer af van de markt...
Janneke Jacobs 2 | 5 | 2022

Blogserie nieuwe arbeidsrechtwetgeving (deel 5): proeftijd en informatieverplichting

Er is een wetswijziging op komst! Per 1 augustus 2022 zal de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking treden. Deze wet vloeit voort uit een, de naam zegt het al, Europese richtlijn en deze richtlijn moet uiterlijk 1 augustus 2022 in de Nederlandse wet zijn geïmplementeerd. Inmiddels ligt er een wetsvoorstel bij...
Janneke Jacobs 22 | 2 | 2022

Blogserie nieuwe arbeidsrechtwetgeving (deel 3): scholing en studiekostenbeding

Er is een wetswijziging op komst! Per 1 augustus 2022 zal de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking treden. Deze wet vloeit voort uit een, de naam zegt het al, Europese richtlijn en deze richtlijn moet uiterlijk 1 augustus 2022 in de Nederlandse wet zijn geïmplementeerd. Inmiddels ligt er een wetsvoorstel bij...
Janneke Jacobs 8 | 2 | 2022

Zaak van de maand: "Zwart" bijklussen voorkomen door middel van een nevenwerkzaamhedenbeding

“Zwart” bijklussen voorkomen door middel van een nevenwerkzaamhedenbeding In veel arbeidsovereenkomsten is een nevenwerkzaamhedenbeding opgenomen. Zo’n beding houdt in dat de werknemer niet zomaar, zonder toestemming van de werkgever, nevenwerkzaamheden mag verrichten. In veel gevallen is daar ook een boete aan gekoppeld. Overtreedt de werknemer het nevenwerkzaamhedenbeding, dan is hij een boete verschuldigd. Ook tijdens...
Janneke Jacobs 3 | 2 | 2022

Blogserie nieuwe arbeidsrechtwetgeving (deel 1): wat houdt het in?

Er is een wetswijziging op komst! Per 1 augustus 2022 zal de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking treden. Deze wet vloeit voort uit een, de naam zegt het al, Europese richtlijn en deze richtlijn moet uiterlijk 1 augustus 2022 in de Nederlandse wet zijn geïmplementeerd. Inmiddels ligt er een wetsvoorstel bij...
Janneke Jacobs 25 | 1 | 2022

Niet testen, niet werken?

Eerder bespraken we in de Zaak van de Maand augustus dat een vaccinatieplicht op de werkvloer nog niet zo eenvoudig is. Een van de redenen daarvoor is dat er een ander, minder ingrijpend, middel voorhanden is om de veiligheid op de werkvloer te waarborgen, namelijk een PCR-test. Hoe zit het als een ongevaccineerde medewerker ook...
Janneke Jacobs 23 | 12 | 2021

Een deel van je salaris uit laten betalen in Bitcoin is niet langer toekomstmuziek.

Eric Adams, de pas verkozen burgemeester van New York, kondigde begin november van dit jaar aan dat hij zijn eerste drie maandlonen uitbetaald wil krijgen in de digitale munt Bitcoin. Ook in Nederland is het niet langer vreemd om (een deel) van het salaris in Bitcoins te betalen. Zo beloont het cryptobedrijf BTC Direct het...
Janneke Jacobs 17 | 11 | 2021

Vaccinatieplicht op de werkvloer: mag dat?

Zaak van de maand: vaccinatieplicht op de werkvloer? Vorig weekend kopte het Financieel Dagblad dat Leaseplan als eerste Nederlandse bedrijf een vaccinatieplicht introduceert op de werkvloer. Leaseplan stelt vaccinatie verplicht voor haar medewerkers op de werkvloer. De gedachte daarachter is dat het personeel veilig terug kan naar de werkvloer en thuiswerken verleden tijd is. Inmiddels...
Janneke Jacobs 6 | 9 | 2021

Versoepelingen op de werkvloer? Werkgevers opgelet!

Nu het inmiddels de goede kant opgaat met de coronacijfers, heeft het kabinet besloten de coronamaatregelen vervroegd te versoepelen. Veel werkgevers willen het ‘oude normaal’ weer oppakken en pakken deze versoepelingen aan om werknemers weer fulltime op kantoor te laten werken. De basismaatregelen, zoals het houden van anderhalve meter afstand, gelden echter nog steeds. Dat...
Janneke Jacobs 9 | 6 | 2021

Nieuw sociaal akkoord: hervorming van de arbeidsmarkt op komst?

Woensdag 2 juni jl. presenteerden werkgevers- en werknemersverenigingen een nieuw Sociaal Akkoord. Dit sociaal akkoord is een advies dat tussen werkgevers- en werknemersverengingen tot stand is gekomen in de Sociaal-Economische Raad (SER). In dit akkoord wordt aan het nieuwe Kabinet advies gegeven over de toekomst van de arbeidsmarkt in Nederland. In feite gaat het om...
Janneke Jacobs 4 | 6 | 2021

Snel advies of instemming van de OR nodig: wanneer tijdig of te laat?

Vanwege de coronapandemie kan het zo zijn dat bepaalde besluiten door een organisatie sneller genomen dienen te worden dan anders het geval zou zijn geweest. Denk bijvoorbeeld aan een reorganisatie, of het aantrekken van een belangrijk krediet. Het is dan noodzakelijk dat de Ondernemingsraad (OR) zich flexibel opstelt. De bestuurder mag dit in dergelijke gevallen...
Janneke Jacobs 21 | 5 | 2021

Het recht op onbereikbaarheid

In februari 2017 schreef Janneke Jacobs al een blogbericht over “het recht op onbereikbaarheid” voor werknemers buiten werktijd. Volgens de PvdA verdient dat ook in Nederland een wettelijke basis, in navolging van Frankrijk waar dat al enige tijd bestaat. Dat een recht op onbereikbaarheid niet zou eenvoudig is, heeft ze in dat blogbericht al uiteengezet....
Janneke Jacobs 20 | 5 | 2021

Arbeidsovereenkomst opgezegd, of toch niet?

De kranten stonden er de afgelopen weken vol mee. Advocaat Sidney Smeets keert na zijn terugtreden uit de Tweede Kamer ook niet terug bij Advocatenkantoor Spong. De reden? Hij had bij zijn toetreden tot de Tweede Kamer zijn arbeidsovereenkomst met het advocatenkantoor opgezegd. Hoe zit dat als een werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt en zich later...
Janneke Jacobs 6 | 5 | 2021

Tijdelijke versoepeling RVU-heffing

Per 1 januari 2021 is de tijdelijke vrijstelling van de RVU-heffing in werking getreden. Deze tijdelijke regeling is onderdeel van het pensioenakkoord uit 2019. De regeling biedt werknemers de mogelijkheid eerder te stoppen met werken en daarbij een ontslagregeling mee te krijgen, zonder dat u als werkgever daarbij een boete verschuldigd bent over de beëindigingsvergoeding....
Janneke Jacobs 28 | 4 | 2021

Geen mondkapje, geen loon?

Een medewerker in dienst van een banketbakker weigert tijdens zijn werkzaamheden een mondkapje te dragen, ondanks instructie van de werkgever. De werkgever waarschuwt de medewerker, maar de medewerker blijft bij zijn standpunt. De werknemer wordt op non-actief gezet en het loon wordt opgeschort. Mag dat zomaar? Daarover moest de rechter onlangs oordelen. Wat was er...
Janneke Jacobs 15 | 1 | 2021

Ontslag op staande voet wegens diefstal van een plastic tasje, houdt dat stand?

Winkelketen Action voert een “zerotolerancebeleid” tegen diefstal door haar eigen werknemers. Dat beleid houdt in dat een werknemer bij iedere vorm van diefstal, hoe gering van aard ook, (op staande voet) wordt ontslagen. Recent verloor Action tweemaal een procedure over zo’n ontslag. Zo vocht een ex-werknemer met succes het ontslag aan vanwege het meenemen van...
Janneke Jacobs 24 | 7 | 2020

Negeren Corona reisadvies: mag dat?

Het is weer vakantietijd. Hoewel veel vakanties er dit jaar vermoedelijk anders uit gaan zien, zal er door veel werknemers toch gekeken worden wat er mogelijk is en waar nog op vakantie gegaan kan worden. Voor u als werkgever is het volgende van belang indien uw werknemers naar het buitenland willen reizen. Reisadvies Ook toen...
Janneke Jacobs 10 | 7 | 2020

Eerste Nederlandse bedrijven doen beroep op werktijdverkorting om coronavirus

Het coronavirus (COVID-19) houdt de wereld inmiddels goed in bedwang. Er komen steeds meer besmettingen bij en een aantal landen in Europa heeft inmiddels ook te maken met gevallen van besmetting. Bevestiging Kabinet 19 februari 2020 Nederlandse bedrijven die afhankelijk zijn van China kunnen als gevolg van het coronavirus te maken krijgen met minder of...
Janneke Jacobs 26 | 2 | 2020

Let op, doe nu uw oproepkrachten nog een aanbod voor een vaste urenomvang!

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Onderdeel daarvan zijn de wijzigingen rondom de oproepovereenkomsten. Zo is wettelijk vastgelegd dat werkgevers oproepkrachten minstens 4 dagen van tevoren moeten oproepen voor werk. Een ander punt is het aanbieden van de vaste arbeidsomvang. Aanbod vaste arbeidsomvang Nadat de oproepovereenkomst 12 maanden...
Janneke Jacobs 30 | 1 | 2020

Politieke ontwikkelingen ten aanzien van het concurrentiebeding

Eerder schreef ik al over het concurrentiebeding en de discussie die tussen een werkgever en een werknemer over dat beding wordt gevoerd. Concurrentiebeding Een concurrentiebeding legt een werknemer beperkingen op, bijvoorbeeld om meteen aan het einde van de arbeidsovereenkomst aan de slag te gaan bij een concurrent of als zelfstandige in dezelfde branche verder te...
Janneke Jacobs 15 | 1 | 2020

Maximale compensatie bij slapende dienstverbanden? Minister Koolmees legt uit.

Na de uitspraak van de Hoge Raad over de slapende dienstverbanden was er op verschillende fronten nog onduidelijkheid. De grootste vraag was toch wel hoe UWV de regeling zou gaan uitvoeren mede in het licht van de uitspraak van de Hoge Raad. Zeker nu het arbeidsrecht  – en met name de berekeningswijze en hoogte van...
Janneke Jacobs 18 | 12 | 2019

Een einde aan het slapend dienstverband?

Vanochtend heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de gestelde prejudiciële vragen over het slapend dienstverband. Vormt dit het afsluitend hoofdstuk over dit veelbesproken thema? Huidige problematiek Momenteel is het zo dat veel werkgevers de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer niet beëindigen om te voorkomen dat ze deze werknemers een transitievergoeding moeten betalen. Dit...
Janneke Jacobs 8 | 11 | 2019

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste kamer het wetsvoorstel ‘compensatie transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid’ aangenomen. Op grond van dit wetsvoorstel ontvangt een werkgever die een transitievergoeding betaalt aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer na afloop van de loondoorbetalingsverplichting daarvoor een compensatie. Nu komt het regelmatig voor dat een arbeidsovereenkomst na afloop van de loondoorbetalingsverplichting niet wordt beëindigd,...
Janneke Jacobs 19 | 9 | 2019

Te warm om te werken?!

Met de huidige temperaturen van plaatselijk zelfs 40,7 °C, rijst de vraag wanneer het té warm wordt om te werken. Een hitteplan of tropenrooster invoeren of zorgen voor een ventilator, wat moet je als werkgever eigenlijk doen? Regelgeving Het arbeidsomstandigheden besluit stelt enkel in dat de temperatuur op de arbeidsplaats, rekening houdend met de aard...
Janneke Jacobs 26 | 7 | 2019

Is een concurrentiebeding te omzeilen bij einde dienstverband?

Veel werknemers krijgen ermee te maken: “beperkende bedingen”. Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst is wellicht een van de meest bekende. In veel arbeidsovereenkomsten is een concurrentiebeding opgenomen, vaak in samenhang met een relatiebeding. Als een concurrentiebeding (rechtsgeldig) is overeengekomen, vindt tussen partijen vaak discussie plaats over dit beding. Dit dan uiteraard met name wanneer een...
Janneke Jacobs 18 | 1 | 2019

Deliver who?! Deliveroo bezorger: ZZP'er of toch werknemer?

Vorig jaar kondigde Deliveroo aan alle arbeidsovereenkomsten met haar bezorgers om zetten naar zzp-contracten. Deliveroo stelde met deze wijziging juist invulling te geven aan de behoefte van de bezorgers om flexibel te werken als zelfstandige. Dit stuitte echter op veel weerstand vanuit bezorgers, maar ook de vakbonden doken erop. Men trok in twijfel of de...
Janneke Jacobs 16 | 1 | 2019

Ontslag na uit de hand gelopen kerstborrel, kan dat?

Nu de feestdagen en het einde van het jaar met rasse schreden naderen, vinden er veel kerst-  en nieuwjaarsborrels plaats. Hoewel dat vooral erg gezellig is, kan het daarbij ook uit de hand lopen. Er wordt (veel) alcohol gedronken en dat kan ertoe leiden dat grenzen vervagen en werknemers zich misdragen. Die setting heeft in...
Janneke Jacobs 20 | 12 | 2018

Wet Arbeidsmarkt in Balans, de belangrijkste maatregelen op een rij.

Eerder schreef ik over de gevolgen van het regeerakkoord voor het arbeidsrecht. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn nu verwerkt in het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) dat deze week is gepubliceerd. Met dit wetsvoorstel wil het kabinet een nieuwe balans creëren tussen zekerheid en kansen op de arbeidsmarkt. Enerzijds moet het voor werkgevers aantrekkelijker...
Janneke Jacobs 11 | 4 | 2018

Let op de geldigheid van het concurrentie- en relatiebeding bij detachering!

Regelmatig worden werknemers gedetacheerd door hun werkgever (de uitlener) bij een klant van de werkgever (de inlener) om daar werkzaamheden te verrichten. Dit komt vooral veel voor in de ICT-branche. In dit soort situaties moeten de betrokken partijen rekening houden met een mogelijke toepasselijkheid van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi). Onderdeel van de...
Janneke Jacobs 26 | 1 | 2018

Werkgevers, zo serieus is de scholingsplicht!

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 kent de wet een scholingsplicht. Die verplichting houdt in dat een werkgever aan medewerkers scholing moet verschaffen die voor de uitoefening van de functie noodzakelijk is. Daarnaast moet de werkgever ook scholing buiten de eigen functie van de werknemer aanbieden. Zo...
Janneke Jacobs 15 | 12 | 2017

6 gevolgen van het regeerakkoord voor het arbeidsrecht

Vorige week vond het debat over de regeringsverklaring van het kabinet-Rutte III plaats. Tijdens dit debat kan de Kamer kritische vragen stellen over de plannen van het kabinet. Ook het arbeidsrecht komt aan bod. In het regeerakkoord worden (wederom) een aantal fundamentele punten gewijzigd ten aanzien van het arbeidsrecht. Hoewel de Wet Werk en Zekerheid...
Janneke Jacobs 7 | 11 | 2017

Doorstart na faillissement: wat heeft de OR te zeggen?

Op 2 juni 2017 verscheen de uitspraak van de Hoge Raad in de zogenaamde ‘DA-zaak’. Drogisterijketen DA Retailgroep ging eind 2015 failliet. Slechts een paar uur na de faillietverklaring nam de Nederlandse Drogisterij Service (NDS) de keten over. De Ondernemingsraad (OR) werd pas na realisatie van de doorstart ingelicht door de curator. Terecht of niet?...
Janneke Jacobs 16 | 6 | 2017

Het recht op onbereikbaarheid, bestaat dat?

De PvdA pleitte deze week voor het recht op onbereikbaarheid. Het recht om buiten werktijd niet te reageren op e-mails, telefoontjes of berichtjes van je baas of klanten. Na werktijd moet een werknemer volgens de PvdA het recht hebben “quality time” door te brengen met familie of vrienden. Bestaat er eigenlijk zoiets als het recht...
Janneke Jacobs 3 | 2 | 2017

Werkgevers opgelet: een contracts- of werkgeverswissel kan mogelijk van invloed zijn op de hoogte van een transitievergoeding!

Sinds de invoering van de WWZ heeft een werknemer doorgaans recht op een transitievergoeding als het dienstverband minimaal 24 maanden heeft geduurd én de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door of op initiatief van de werkgever. Een contracts- of werkgeverswissel kan tot gevolg hebben dat eerder opgebouwde dienstjaren ook meetellen bij de berekening van de transitievergoeding. Er...
Janneke Jacobs 11 | 1 | 2017