Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Janneke Jacobs

Sectie: Arbeidsrecht
Specialisatie: Sectiebreed

Janneke is actief in de sectie arbeidsrecht. In haar aanpak vindt ze het belangrijk om aandacht te hebben voor de persoonlijke aspecten van het vak. Omdat arbeidsrecht altijd gaat over mensen, gaat ze niet over één nacht ijs bij het vinden van een oplossing. Daarnaast kunnen haar cliënten rekenen op een praktisch en begrijpelijk antwoord op hun vragen.

In juni 2017 publiceerde Janneke over arbeidsomstandigheden en veiligheid op de werkvloer in Nederland. Die publicatie is hier te raadplegen.

 

Mijn CV

Opleiding: Tilburg University, Erasmus Universiteit Rotterdam
Advocaat sinds: 2017
Werkt bij MannaertsAppels sinds: 01/10/2016
Zet zich in voor: Jonge Balie Breda-Middelburg
Lid van: Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten

Mijn blogs

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste kamer het wetsvoorstel ‘compensatie transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid’ aangenomen. Op grond van dit wetsvoorstel ontvangt een werkgever die een transitievergoeding betaalt aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer na afloop van de loondoorbetalingsverplichting daarvoor een compensatie. Nu komt het regelmatig voor dat een arbeidsovereenkomst na afloop van de loondoorbetalingsverplichting niet wordt beëindigd,...
Janneke Jacobs 29 | 3 | 2019
Arbeidsrecht,

Ontslag na uit de hand gelopen kerstborrel, kan dat?

Nu de feestdagen en het einde van het jaar met rasse schreden naderen, vinden er veel kerst-  en nieuwjaarsborrels plaats. Hoewel dat vooral erg gezellig is, kan het daarbij ook uit de hand lopen. Er wordt (veel) alcohol gedronken en dat kan ertoe leiden dat grenzen vervagen en werknemers zich misdragen. Die setting heeft in...
Janneke Jacobs 20 | 12 | 2018
Arbeidsrecht,

Let op de geldigheid van het concurrentie- en relatiebeding bij detachering!

Regelmatig worden werknemers gedetacheerd door hun werkgever (de uitlener) bij een klant van de werkgever (de inlener) om daar werkzaamheden te verrichten. Dit komt vooral veel voor in de ICT-branche. In dit soort situaties moeten de betrokken partijen rekening houden met een mogelijke toepasselijkheid van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi). Onderdeel van de...
Janneke Jacobs 26 | 1 | 2018
Arbeidsrecht,

Werkgevers, zo serieus is de scholingsplicht!

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 kent de wet een scholingsplicht. Die verplichting houdt in dat een werkgever aan medewerkers scholing moet verschaffen die voor de uitoefening van de functie noodzakelijk is. Daarnaast moet de werkgever ook scholing buiten de eigen functie van de werknemer aanbieden. Zo...
Janneke Jacobs 15 | 12 | 2017
Arbeidsrecht,

6 gevolgen van het regeerakkoord voor het arbeidsrecht

Vorige week vond het debat over de regeringsverklaring van het kabinet-Rutte III plaats. Tijdens dit debat kan de Kamer kritische vragen stellen over de plannen van het kabinet. Ook het arbeidsrecht komt aan bod. In het regeerakkoord worden (wederom) een aantal fundamentele punten gewijzigd ten aanzien van het arbeidsrecht. Hoewel de Wet Werk en Zekerheid...
Janneke Jacobs 7 | 11 | 2017
Arbeidsrecht,

Doorstart na faillissement: wat heeft de OR te zeggen?

Op 2 juni 2017 verscheen de uitspraak van de Hoge Raad in de zogenaamde ‘DA-zaak’. Drogisterijketen DA Retailgroep ging eind 2015 failliet. Slechts een paar uur na de faillietverklaring nam de Nederlandse Drogisterij Service (NDS) de keten over. De Ondernemingsraad (OR) werd pas na realisatie van de doorstart ingelicht door de curator. Terecht of niet?...
Janneke Jacobs 16 | 6 | 2017
Arbeidsrecht,

Het recht op onbereikbaarheid, bestaat dat?

De PvdA pleitte deze week voor het recht op onbereikbaarheid. Het recht om buiten werktijd niet te reageren op e-mails, telefoontjes of berichtjes van je baas of klanten. Na werktijd moet een werknemer volgens de PvdA het recht hebben “quality time” door te brengen met familie of vrienden. Bestaat er eigenlijk zoiets als het recht...
Janneke Jacobs 3 | 2 | 2017
Arbeidsrecht,

Werkgevers opgelet: een contracts- of werkgeverswissel kan mogelijk van invloed zijn op de hoogte van een transitievergoeding!

Sinds de invoering van de WWZ heeft een werknemer doorgaans recht op een transitievergoeding als het dienstverband minimaal 24 maanden heeft geduurd én de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door of op initiatief van de werkgever. Een contracts- of werkgeverswissel kan tot gevolg hebben dat eerder opgebouwde dienstjaren ook meetellen bij de berekening van de transitievergoeding. Er...
Janneke Jacobs 11 | 1 | 2017
Arbeidsrecht,