Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Nieuw sociaal akkoord: hervorming van de arbeidsmarkt op komst?

Woensdag 2 juni jl. presenteerden werkgevers- en werknemersverenigingen een nieuw Sociaal Akkoord. Dit sociaal akkoord is een advies dat tussen werkgevers- en werknemersverengingen tot stand is gekomen in de Sociaal-Economische Raad (SER). In dit akkoord wordt aan het nieuwe Kabinet advies gegeven over de toekomst van de arbeidsmarkt in Nederland. In feite gaat het om drie categorieën waarin het nodige gewijzigd moet worden volgens de sociale partners: de zelfstandigen, de uitzendkrachten en de reguliere werknemers. We zullen kort toelichten wat de adviezen behelzen.

Zelfstandigen

De positie van zzp’ers wordt in het Sociaal Akkoord sterk veranderd. Als het aan de sociale partners ligt, gaat er een “rechtsvermoeden van werknemerschap” gelden als de zzp’er onder een bepaald tarief betaald krijgt (€ 30 tot € 35 per uur exclusief btw). Als de zzp’er een dergelijk lage vergoeding per uur krijgt, wordt het vermoeden aangenomen dat de zzp’er in feite geen zelfstandige, maar een werknemer is. Het is dan aan de opdrachtgever om te bewijzen dat dat niet zo is.

Daarnaast is het de bedoeling dat zzp’ers verplicht worden om zich te verzekeren voor een sociaal vangnet voor onvoorziene omstandigheden. Tot slot wordt de zelfstandigenaftrek geschrapt.

Deze maatregelen moeten schijnzelfstandigheid en oneerlijke concurrentie tegen gaan.

De uitzendkrachten

Het is de bedoeling dat uitzendwerk enkel nog wordt gebruikt in het geval van piek en ziek situaties. Daarnaast mag maar gedurende maximaal drie jaar gebruik worden gemaakt van uitzending.

Ook moeten de uitzendkrachten, net als bij payrolling nu al het geval is, gelijk beloond worden ten opzichte van de medewerkers die rechtstreeks in dienst zijn bij het bedrijf waar de uitzendkracht te werk wordt gesteld.

De “reguliere” werknemers

Ook voor de “reguliere” werknemers verandert er wat de Sociale Partners betreft het nodige. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat personeel sneller een vast contract krijgt.

De Sociale Partners adviseren om oproep- en nulurenovereenkomsten af te schaffen. Deze moeten worden vervangen door “basiscontracten” waarbij ten minste per kwartaal is bepaald welke uren een medewerker dat kwartaal werkt. Daardoor wordt het loon voor de oproepkrachten voorspelbaar. De Sociale Partners maken op het gebied van oproep- en nulurenovereenkomsten wel een uitzondering voor scholieren en studenten (die zich hoofdzakelijk bezig houden met een opleiding of studie). Voor hen is het wel toegestaan om op basis van een oproepovereenkomst werkzaam te zijn.

Een andere maatregel die de Sociale Partners adviseren behelst een wijziging van de ketenregeling. Er mogen nu drie tijdelijke contracten worden gesloten in een periode van drie jaar. Indien die periode wordt onderbroken met een periode van minimaal zes maanden, begint de keten nu opnieuw. Die onderbrekingsperiode willen Sociale Partners schrappen om “draaideurconstructies” te voorkomen.

Tot slot wordt in het Sociaal Akkoord voorgesteld om een voorziening op te nemen die bedrijven de mogelijkheid biedt om eenzijdig (tijdelijk) de arbeidsduur voor alle werknemers te verlagen met maximaal 20%. Daarvoor moet wel sprake zijn van bedrijfseconomische omstandigheden die anders tot een ontslag zouden hebben geleid. Een dergelijke maatregel kan uitkomst bieden bij een crisis als de huidige. Het loon moet dan wel volledig worden doorbetaald. Voor 75% van de loonkosten over deze verlaagde arbeidsduur is de werkgever dan verzekerd, zoals nu uit hoofde van de NOW-regelingen ook gebeurt.

Conclusie

Dit zijn voor nu de belangrijkste voorgestelde wijzigingen. In het Sociaal Akkoord lees je nog enkele andere voorgestelde veranderingen om ervoor te zorgen dat er wordt geïnvesteerd in brede welvaart. Als het aan de Sociale Partners ligt, verandert er dus het nodige op het gebied van (flex)werken. Als dat doorgaat, zal er in arbeidsrechtelijk Nederland nogal wat veranderen. Nu is het afwachten in hoeverre dit advies door het nieuwe Kabinet zal worden opgepakt. We houden jullie uiteraard op de hoogte van ontwikkelingen.

Meer informatie/contact
Meer weten over het Sociaal Akkoord of andere arbeidsrechtelijke onderwerpen? Neem gerust contact op met Janneke Jacobs of een van onze andere arbeidsrecht advocaten.

Lees ook

Zaak van de maand
Janneke Jacobs, 06-09-2021
Arbeidsrecht
Zaak van de maand juli
Ton Verstraten, 04-08-2021
Arbeidsrecht
Zaak van de maand juni
Annemieke Siebrand, 30-06-2021
Arbeidsrecht
Vakantie voor de deur: hoe zit het met de reisadviezen?
Madelein van der Velden, 25-06-2021
Arbeidsrecht
Versoepelingen op de werkvloer? Werkgevers opgelet!
Astrid Jansen, 09-06-2021
Arbeidsrecht