Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Update: Wet Franchise aangenomen!

Al eerder schreven wij over het Wetsvoorstel Franchise waarmee de positie van franchisenemers wordt versterkt. Inmiddels is dit wetsvoorstel met enkele aanpassingen aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer en zal per 1 januari 2021 in werking treden. In deze blog praten we u bij de Wet Franchise zodat u zich tijdig kunt voorbereiden op de gevolgen van deze wet.

Wanneer in werking?

Per 1 januari 2021 zal de Wet Franchise in werking treden. Dit betekent dat alle huidige en toekomstige franchiseovereenkomsten per 1 januari 2021 moeten voldoen aan de vereisten die de Wet Franchise stelt. Voor de franchiseovereenkomsten die reeds vóór 1 januari 2021 zijn gesloten, geldt enkel voor specifieke bepalingen een overgangstermijn van twee jaar. Voor deze franchiseovereenkomsten moeten de bepalingen over goodwill, het post-contractuele non-concurrentiebeding en het instemmingsvereiste voor tussentijdse wijziging op 1 januari 2023 voldoen aan de Wet Franchise. Franchisegevers krijgen dus twee jaar de tijd om deze bepalingen in hun huidige franchiseovereenkomsten in overeenstemming te brengen met de Wet Franchise.

Gevolgen voor de praktijk

De belangrijkste gevolgen voor de praktijk zijn hebben wij voor u op een rijtje gezet:

  1. uiterlijk vier weken voor het sluiten van de franchiseovereenkomst moet de franchisegever aan de beoogde franchisenemer alle informatie verschaffen die van belang is voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Met deze informatie kan de beoogde franchisenemer zijn positie bepalen;
  2. gedurende deze vier weken geldt een stand-still periode waarin de concept franchiseovereenkomst niet mag worden ondertekend. Het aanbrengen van wijzigingen in de concept franchiseovereenkomst is gedurende de stand-still periode ook niet toegestaan, tenzij de wijziging in het voordeel is van de beoogd franchisenemer. Voor de franchisegever is het van belang om de beoogde franchisenemer zo goed mogelijk te voorzien van de benodigde informatie, zodat er niet telkens een nieuwe stand-still periode gaat lopen;
  3. partijen dienen elkaar ook tijdens de duur van de franchiseovereenkomst te informeren over wijzigingen in hun financiële positie voor zover daardoor de franchiseovereenkomst niet (ongewijzigd) kan worden voortgezet. Ook beoogde handelingen of gedragingen die niet leiden tot een wijziging van de franchiseovereenkomst moeten gemeld worden wanneer deze betrekking hebben op de franchiseformule (of een afgeleide formule) en deze aanzienlijk invloed (kunnen) hebben op de exploitatie van franchisenemer;
  4. franchisegever en franchisenemer dienen zicht ten opzichte van elkaar te gedragen als goed franchisenemer en als goed franchisenemer;
  5. franchisenemer en franchisegever moeten minimaal eenmaal per jaar overleggen;
  6. de franchisegever moet op de franchisenemer op zijn verzoek voorzien van commerciële en technische ondersteuning die nodig is voor de exploitatie van de franchiseformule;
  7. de franchisegever doet er verstandig aan om in het wijzigingsbeding een drempelwaarde voor instemming op te nemen om te voorkomen dat de franchisegever bij lage investeringen toestemming nodig heeft van de franchisenemer. Bovendien doet de franchisegever er goed aan om voor eventuele wijzigingen een vertegenwoordigingsorgaan aan te stellen;
  8. de franchiseovereenkomst moet een goodwill bepaling bevatten. In deze bepaling moet zowel staan hoe de (eventueel aanwezige) goodwill wordt berekend alsmede dat de franchisenemer in aanmerking komt van een vergoeding van opgebouwde goodwill, voor zover die in redelijkheid aan de franchisenemer valt toe te rekenen;
  9. de franchiseovereenkomst kan een postcontractueel non-concurrentiebeding bevatten. Deze bepaling is slechts geldig als het de duur van één jaar niet overschrijdt en de geografische reikwijdte niet ruimer is dan het gebied dat de franchisenemer mocht exploiteren op grond van de franchiseovereenkomst.

Voor een uitgebreide behandeling van de kernpunten en gevolgen van de Wet Franchise, verwijzen wij u naar onze vorige blog over het Wetsvoorstel Franchise.

Kortom: voer wijzigingen tijdig door

De Wet Franchise zal een enorme impact hebben op de franchisebranche. Waar de contractsvrijheid van partijen in beginsel voorop stond, moeten franchiseovereenkomsten per 1 januari 2021 voldoen aan diverse dwingende bepalingen. Wij adviseren franchisegevers en franchisenemers dan ook om tijdig in actie te komen. Uiteraard kunnen wij u hierbij van dienst zijn.

Meer weten?

Heeft u vragen over het de Wet Franchise en de gevolgen die dit voor u heeft? Neem dan contact op met Sjoerd Tilman, Astrid Jansen of Tom de Witte.

Lees ook

MannaertsAppels breidt team uit met Germaine Paulusse in de rol van marketeer
Luc Oomen, 11-12-2020
Geen onderdeel van een categorie
Temperaturen van uw werknemers tijdens Covid-19: mag dit?
Sabine van Loon, 01-12-2020
Arbeidsrecht, Geen onderdeel van een categorie
Impact van het coronavirus op de werkvloer
Annemieke Siebrand, 12-03-2020
Arbeidsrecht, Geen onderdeel van een categorie, IE/ICT/Privacy, Ondernemingsrecht
Is uw vlucht gewijzigd, vertraagd, geannuleerd of overboekt? Claim uw vergoeding!
Sharon de Rijder, 18-10-2019
Geen onderdeel van een categorie, Ondernemingsrecht