Ondernemende advocaten voor de ondernemer

NOW: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Wat weten we?

De regeling Werktijdverkorting wordt per direct vervangen door NOW en deze zal zo spoedig mogelijk worden opengesteld. Er kunnen dus ook geen nieuwe aanvragen Werktijdverkorting worden ingediend. Alle aanvragen voor Werktijdverkorting zullen worden ondergebracht bij NOW en worden afgehandeld.

De tegemoetkoming in de loonkosten (de subsidie) kan voor een periode van maximaal drie maanden worden aangevraagd bij UWV voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020. Die periode kan mogelijk nog met drie maanden verlengd worden, al is nog niet duidelijk onder welke (andere) voorwaarden dat dan zal zijn.

Voorwaarden om in aanmerking te komen zijn uiteraard dat je omzetverlies kunt aantonen van tenminste 20% vanaf 1 maart 2020 en dat je geen personeel mag ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen gedurende de subsidieperiode. Daarnaast dient de werkgever het volledige loon door te betalen.

De tegemoetkoming kan oplopen tot 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Omdat er geen koppeling is met de WW is het waarschijnlijk dat de beperking op het maximum dagloon niet geldt. Dit betekent ook dat, in tegenstelling tot bij de Werktijdverkorting, de werknemer zijn of haar WW-rechten niet gebruikt. De compensatie zal gaan gelden voor vaste en flexibele krachten en dus ook voor oproepkrachten. Ook voor uitzendkrachten kunnen uitzendbureaus de tegemoetkoming aanvragen.

De Rijksoverheid heeft al wat rekenvoorbeelden gegeven van hoe de relatie tussen de omzetdaling en de hoogte van de tegemoetkoming zal gaan uitwerken:

  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Duidelijk is wel dat indien de aanvraag voor de tegemoetkoming een nog nader te bepalen omvang overschrijdt, een accountantsverklaring vereist is.

De verwachting is overigens dat NOW ruimhartig zal worden opengesteld. In ieder geval wordt ook gewerkt aan een soepele doorstroom en afhandeling binnen NOW. Zo is toegezegd dat op basis van de aanvraag het UWV een voorschot zal verstrekken van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf zal dan worden gekeken wat de werkelijke omzetdaling is geweest. Als dus achteraf het omzetverlies minder groot was dan gedacht, dan kan het dus zo zijn dat een deel van de betaalde tegemoetkoming moet worden terugbetaald.

Wij krijgen momenteel veel vragen of je medewerkers nu al naar huis kunt sturen als er minder of geen werk is. Het antwoord daarop is ja. NOW geldt voor omzetdaling vanaf 1 maart 2020. Veel bedrijven worden daar nu al mee geconfronteerd. Dus als er geen werk is voor je personeel, dan kun je niet veel meer dan de medewerkers naar huis sturen. Het is in onze visie wel een goed idee om het moment van omzetdaling en het moment dat het personeel naar huis is gestuurd, goed vast te leggen.

Voor de tegemoetkoming is het overigens geen voorwaarde dat het personeel stopt met werken. Voorwaarde is immers dat er sprake is van een omzetdaling, maar dit betekent niet automatisch dat er helemaal geen werk meer is. Belangrijk is om met het personeel goede afspraken te maken over het al dan niet (thuis)werken.

We wachten momenteel op de uitwerking en de details van NOW. Zodra deze beschikbaar zijn, kunnen we u nader informeren.

Meer informatie/contact
Meer weten over het Noodfonds of de gevolgen van het coronavirus op de werkvloer? Neem dan contact op met Madelein van der Velden of met een van onze andere (arbeidsrecht)specialisten van ons kantoor.

Lees ook

Geen loonsanctie, maar wel een billijke vergoeding?
Madelein van der Velden, 30-11-2022
Arbeidsrecht
Ontslag op staande voet. Waarmee moet je rekening houden?
Sabine van Loon, 06-10-2022
Arbeidsrecht
Overtreding van het concurrentie- en relatiebeding: € 500.000,- boete!
Madelein van der Velden, 01-09-2022
Arbeidsrecht
Arbeidsovereenkomst beëindigen, maar beperkt dossier.
Sabine van Loon, 18-08-2022
Arbeidsrecht
Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: een grijs gebied?
Madelein van der Velden, 07-07-2022
Arbeidsrecht, Geen onderdeel van een categorie