Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Let op de geldigheid van het concurrentie- en relatiebeding bij detachering!

Regelmatig worden werknemers gedetacheerd door hun werkgever (de uitlener) bij een klant van de werkgever (de inlener) om daar werkzaamheden te verrichten. Dit komt vooral veel voor in de ICT-branche. In dit soort situaties moeten de betrokken partijen rekening houden met een mogelijke toepasselijkheid van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi). Onderdeel van de Waadi is het zogeheten belemmeringsverbod. Dat belemmeringsverbod en het effect daarvan op een concurrentie- en/of relatiebeding zal ik in dit blog bespreken.

Het belemmeringsverbod

In de Waadi is het belemmeringsverbod opgenomen. Dat verbod houdt in dat een uitlener het een werknemer niet mag verbieden om na afloop van zijn of haar terbeschikkingstelling aan een inlener bij diezelfde inlener rechtstreeks of door middel van een zzp-constructie in dienst te treden. Ieder beding dat het de werknemer verbiedt om bij de inlener in dienst te treden, is nietig.

Gehele of gedeeltelijke nietigheid?

Een concurrentie- of relatiebeding dat het een werknemer verbiedt om bij de inlener in dienst te treden is dus nietig. De vraag is echter of dit tot gevolg heeft dat het gehele concurrentie- of relatiebeding nietig is of dat het gedeeltelijk nietig is, te weten slechts voor het gedeelte waarop de Waadi van toepassing is. De Waadi is namelijk alleen van toepassing in situaties dat de werknemer wordt uitgeleend. Over een dergelijke situatie heeft het Gerechtshof Den Haag onlangs uitspraak gedaan.

De casus

In de zaak waar het Gerechtshof Den Haag over oordeelt, is een aantal werknemers in dienst bij het bedrijf Inforcontracting. Vanuit dat bedrijf worden de werknemers uitgeleend aan Kompak. Na afloop van die uitlening treedt een aantal werknemers rechtstreeks in dienst bij Kompak. Ook treedt een aantal werknemers in dienst bij Tempo Team, van waaruit ze opnieuw aan Kompak worden uitgeleend. De betreffende werknemers hadden met Inforcontracting allen een arbeidsovereenkomst met daarin een relatiebeding dat hen onder meer verbood om bij Kompak in dienst te treden.

Dat relatiebeding is in ieder geval nietig voor zover het rechtstreekse indiensttreding bij Kompak verbiedt. Dat mag immers niet vanwege het belemmeringsverbod. De vraag die vervolgens aan het Hof voorlag, was of de “Tempo Team werknemers” wel aan het relatiebeding konden worden gehouden, nu die situatie strikt genomen niet onder de Waadi valt. Die werknemers traden immers niet rechtstreeks in dienst bij de inlener, Kompak.

Oordeel Gerechtshof Den Haag

Het Hof oordeelt dat ook ten aanzien van de “Tempo Team werknemers” het overeengekomen relatiebeding nietig is. Van gedeeltelijke nietigheid wil het Hof niets weten. Het gehele beding moet het lot volgen van het deel van het relatiebeding dat wel valt onder het belemmeringsverbod. Het Hof concludeert dus dat het gehele relatiebeding in de arbeidsovereenkomsten tussen Inforcontracting en de voormalig werknemers nietig is. Dit heeft tot gevolg dat de werknemers rechtstreeks bij Kompak in dienst kunnen treden en het hen ook niet kan worden verboden om via Tempo Team opnieuw te worden uitgeleend aan Kompak.

Tip!

Als u als uitlenende werkgever met uw personeelsleden een concurrentie- of relatiebeding overeenkomt, moet u goed opletten! Het mag werknemers niet worden verboden om bij de inlener in dienst te treden. Verbiedt u dat toch? Dan loopt u het risico dat het gehele concurrentie- of relatiebeding de werking verliest. Om dat te voorkomen kunt u een concurrentie- of relatiebeding overeenkomen dat werknemers verbiedt om bij relaties of concurrenten in dienst te treden, maar dat niet geldt als het om de inlener gaat. In dat geval is de kans groter dat het concurrentie- en/of relatiebeding in een discussie stand zal houden.

Meer weten?
Heeft u vragen over de het belemmeringsverbod of het opnemen van een  relatie- of concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst met uw werknemers dat aan de wettelijke eisen voldoet? Neem dan contact op met Janneke Jacobs of een van de andere arbeidsrechtadvocaten van ons kantoor.

Lees ook

Stijn Kerkhof letselschadeadvocaat MannaertsAppels Tilburg
Schadevergoeding Chroom-6 in Tilburg: de verdere afwikkeling
Stijn Kerkhof, 01-02-2019
Aansprakelijkheid, Arbeidsrecht, Letselschade
Is een concurrentiebeding te omzeilen bij einde dienstverband?
Annemieke Siebrand, 18-01-2019
Arbeidsrecht
Janneke Jacobs advocaat arbeidsrecht MannaertsAppels Tilburg
Ontslag na uit de hand gelopen kerstborrel, kan dat?
Janneke Jacobs, 20-12-2018
Arbeidsrecht