Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Invoering Wet Werk en Zekerheid uitgesteld

Minister Asscher heeft gisteren, na aandringen van de Eerste Kamer, besloten de invoering van het eerste deel van de beoogde wijzigingen in het kader van de Wet Werk en Zekerheid uit te stellen tot 1 januari 2015. Dit betekent dat per 1 juli a.s. géén wijzigingen zullen worden doorgevoerd. Zodoende blijft het huidige arbeidsrecht c.q. de huidige situatie gehandhaafd tot 1 januari 2015. Dit geeft werkgevers, zo stelt minister Asscher, meer tijd om zich de aankomende maanden voor te bereiden op de aanstaande wijzigingen.

Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid

Op 10 juni a.s. zal het wetsvoorstel definitief in stemming worden gebracht in de Eerste Kamer en hoewel de Eerste Kamer zich zeer kritisch heeft opgesteld, is de verwachting dat de Wet Werk en Zekerheid wel zal worden aangenomen. Dit betekent dat met name werkgevers zich de komende tijd zullen moeten voorbereiden op de wetswijzigingen ten aanzien van de flexibele arbeid (beoogde invoeringsdatum 1 januari 2015), het ontslagrecht (beoogde invoeringsdatum 1 juli 2015) en de uitkeringsrechten betreffende WW, IOW en IOAW (beoogde invoeringsdatum 1 januari 2016).

Wijzigingen arbeidsrecht

Zodra de Eerste Kamer haar goedkeuring geeft aan de Wet Werk en Zekerheid en de wijzigingen van het arbeidsrecht definitief zijn, zullen op deze blog artikelen verschijnen waarin de wijzigingen worden gesproken. Mocht u de blog niet willen afwachten en meer willen weten c.q. geadviseerd willen worden over de nieuwe wetgeving, dan kunt u contact opnemen met de arbeidsrechtspecialisten van ons kantoor.

Tips over flexibele arbeidsrelaties

De bescherming van werknemers door de overheid brengt met zich mee dat u deze samenwerkingen zorgvuldig moet inrichten. Bekijk hier onze tips over het inrichten van flexibele arbeidsrelaties.

Lees ook

Geen loonsanctie, maar wel een billijke vergoeding?
Madelein van der Velden, 30-11-2022
Arbeidsrecht
Ontslag op staande voet. Waarmee moet je rekening houden?
Sabine van Loon, 06-10-2022
Arbeidsrecht
Overtreding van het concurrentie- en relatiebeding: € 500.000,- boete!
Madelein van der Velden, 01-09-2022
Arbeidsrecht
Arbeidsovereenkomst beëindigen, maar beperkt dossier.
Sabine van Loon, 18-08-2022
Arbeidsrecht
Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: een grijs gebied?
Madelein van der Velden, 07-07-2022
Arbeidsrecht, Geen onderdeel van een categorie