Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Jaap Paijmans

Sectie: Vastgoed


Jaap werkt als advocaat in de sectie Vastgoed en houdt zich bezig met het commerciële en particuliere huurrecht en het civiele bouwrecht. Hierbij adviseert Jaap zowel bij het sluiten van overeenkomsten als bij het oplossen van geschillen. Indien het in het belang van de cliënt en de zaak is, procedeert Jaap hier ook bij.

Jaap treedt onder andere vaak op voor beleggers, ontwikkelaars, woningbouwcorporaties, bouwbedrijven en aannemers maar ook bijvoorbeeld voor particuliere (ver-)huurders. Verder adviseert Jaap bij de koop en verkoop van onroerend goed.

Met zijn doel- en resultaatgerichte werkwijze is Jaap in staat de belangen van zijn cliënten optimaal te behartigen. Jaap zorgt ervoor dat hij tot de kern van complexe kwesties komt en staat voor een strategische en pragmatische aanpak. Uiteraard kunnen zijn cliënten daarbij rekenen op heldere communicatie en de nodige persoonlijke aandacht.

Rechtsgebiedenregister:

Jaap Paijmans heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd: Vasgoedrecht (met deelrechtsgebied Bouwrecht, Erfdienstbaarheden, Erfpacht, Burenrecht) en Huurrecht (met deelrechtsgebied Woonruimte en Bedrijfsruimte). Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op deze geregistreerde hoofdrechtsgebieden.


Mijn CV

Opleiding: Tilburg University, rechtsgeleerdheid
Advocaat sinds: 2015
Werkt bij MannaertsAppels sinds: 01/06/2020

Mijn blogs

Eerste vonnis in een bodemprocedure over huurbetaling in tijden van corona

Naar aanleiding van eerdere uitspraken in kort geding, schreef ik al een eerder blog over hoe om te gaan met tijdelijke huurverlaging in de coronacrisis. Op dat moment was alleen nog vonnis gewezen in kort geding zaken, waarbij in verband met de aanwezige spoedeisendheid slechts een voorlopige voorziening wordt getroffen. In die kort geding zaken...
Jaap Paijmans 29 | 1 | 2021
Ondernemingsrecht, Vastgoed,

Welke gevolgen heeft de WHOA voor het huurrecht?

Alhoewel het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) al een lange voorgeschiedenis heeft, is de behandeling ervan door de huidige crisis verband houdende met COVID-19 in een stroomversnelling geraakt en op 6 oktober 2020 als hamerstuk afgedaan.  De inwerkingtreding wordt spoedig verwacht, per 1 november of per 1 januari a.s. De WHOA in het kort...
Jaap Paijmans 26 | 10 | 2020
Ondernemingsrecht, Vastgoed,

Standaardfactuur bij verwijdering gasaansluiting niet altijd toegestaan

De Rijksoverheid wil de CO2-uitstoot verminderen door over te stappen op duurzame energie. Uit de praktijk blijkt dat huiseigenaren die hieraan gevolg willen geven en zodoende van het gas af willen, vrijwel standaard een factuur ontvangen van de netbeheerder voor het verwijderen van de gasaansluiting, vaak ten bedrage van honderden euro’s. Recentelijk heeft de rechtbank...
Jaap Paijmans 28 | 8 | 2020
Ondernemingsrecht, Vastgoed,

Wijziging Winkeltijdenwet ter bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden

In winkelgebieden en in het bijzonder in winkelcentra, worden vaak openingstijden aan winkeliers opgelegd. Dit lijkt in de toekomst een stuk lastiger te worden. Het doel van opgelegde openingstijden is om de openingstijden te coördineren en de aantrekkelijkheid van het winkelgebied te vergroten. Een probleem voor (kleinere) ondernemers kan zijn dat zij met ruimere of...
Jaap Paijmans 23 | 7 | 2020
Ondernemingsrecht, Vastgoed,

Hoe om te gaan met eventuele tijdelijke huurverlaging in de coronacrisis?

Inmiddels zijn we een aantal maanden op weg in het ‘coronatijdperk’, hebben de meeste winkels de deuren weer geopend en is ook de meeste horeca langzaamaan weer open. Indien daartoe aanleiding zou bestaan in verband met bijvoorbeeld omzetverlies, is het zowel verhuurders als huurders aan te raden om het gesprek met elkaar aan te gaan...
Jaap Paijmans 17 | 6 | 2020
Ondernemingsrecht, Vastgoed,