Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Tomas Bakkes

Sectie: Vastgoed
Specialisatie: Civielrechtelijk bouwrecht, ruimtelijke ordening en huurrecht

Tomas behandelt binnen de sectie vastgoed zaken met betrekking tot zowel het civiel-  als ook het bestuursrechtelijke vastgoed, waarvan met name bouwrecht, ruimtelijke ordening en huurrecht. Zijn aanpak laat zich kenmerken door vastberadenheid en oog voor het zakelijke belang. Elke zaak doorgrondt hij tot in detail om voor zowel particuliere als zakelijke cliënten tot het beste resultaat te komen.

Naast zijn werkzaamheden als advocaat is Tomas lid van de Commissie Bezwaarschriften van de Gemeente Bergeijk. In deze functie beoordeelt hij bezwaarschriften en adviseert hij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, waardoor hij ook de andere kant van zijn vakgebied ervaart.

Rechtsgebiedenregister:

Tomas Bakkes heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: Vastgoedrecht (Bouwrecht).  Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde hoofdrechtsgebied.


Mijn CV

Opleiding: Tilburg University, privaatrecht
Advocaat sinds: 2016
Werkt bij MannaertsAppels sinds: 01/05/2016
Lid van: Commissie Bezwaarschriften Gemeente Bergeijk en de Vereniging van Jonge Onroerend goed Juristen

Mijn blogs

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen

Na een flinke vertraging is het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen op 14 mei van dit jaar aangenomen. Waar moet u allemaal rekening mee gaan houden? En vanaf wanneer? Inleidend Het wetsvoorstel heeft als doel het verbeteren de bouwkwaliteit en het versterken van de positie van de (met name particuliere) opdrachtgever. Het voorstel heeft zowel...
Tomas Bakkes 26 | 7 | 2019
Vastgoed,

Nu ook in Zoetermeer instortingsgevaar in parkeergarage. Komen de gevolgen op het dak van de aannemer?

Maandag werd een parkeergarage in Zoetermeer afgesloten na een melding over een doorgebogen betonplaat. Het gaat volgens de gemeente om een van de twintig platen onder het bovenste parkeerdek van de parkeergarage aan de Quirinegang. Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak van de doorgebogen plaat is. Dit jaar waren er nog meer opvallende problemen met...
Tomas Bakkes 4 | 12 | 2018
Vastgoed,

De waarschuwingsplicht voor aannemers: bent u aansprakelijk als u niet heeft gewaarschuwd voor een fout in het ontwerp?

Met regelmaat komen er schrikbarende gevallen van ontwerp- en uitvoeringsfouten in bouwprojecten in het nieuws. Een van de meest spraakmakende gevallen onlangs was het instorten van een parkeergarage bij  Eindhoven Airport, als gevolg van het gebruik van zwakke breedplaatvloeren. Door heel Nederland zijn vervolgens gebouwen ontruimd en projecten stilgelegd voor zover er gebruik was gemaakt...
Tomas Bakkes 24 | 8 | 2018
Vastgoed,

Onderverhuur via Airbnb: wie heeft recht op de winst?

Een tijd geleden schreef mijn collega Moniek de Cock over een opmerkelijke uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Een huurster van een sociale huurwoning onderverhuurde deze woning via Airbnb zonder toestemming. De vraag luidde of dit reden was om de huurovereenkomst te ontbinden en of de huurster schadeplichtig was. Dergelijke situaties hebben zich in de afgelopen...
Tomas Bakkes 15 | 11 | 2017
Vastgoed,

Aannemers: bereid u voor op de volgende wetswijzigingen

Ondanks dat het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen meerdere malen is vertraagd, moeten aannemers zich nu al voorbereiden op de wetswijzigingen die gaan volgen. Het wetsvoorstel moet de bouwkwaliteit in Nederland versterken aan de hand van zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke wetswijzigingen. Privaatrechtelijk gebeurt dit met name door de uitbreiding van uw verplichtingen als aannemer. Het...
Tomas Bakkes 6 | 11 | 2017
Vastgoed,