Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Koen Peters

Sectie: Vastgoed
Specialisatie: Bouwrecht, ruimtelijk bestuursrecht en aanbestedingsrecht

Koen houdt zich bezig met zowel civielrechtelijk als bestuursrechtelijk bouwrecht, een combinatie die weinig voorkomt onder advocaten. Dankzij zijn ruime ervaring in vastgoed weet hij wat cliënten bezighoudt en hoe hun branche in elkaar steekt. Tevens is Koen voorzitter van de sectie Vastgoed.

Met zijn praktische benadering en realistische instelling weten cliënten waar ze aan toe zijn. Dat uit zich in duidelijke adviezen en leesbare overeenkomsten. Bij geschillen hanteert hij het devies: onderhandelen als het kan, procederen als het moet.

Koen zet zijn kennis en ervaring als advocaat ook in voor goede doelen en sportverenigingen.

Rechtsgebiedenregister:

Koen Peters heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: Omgevingsrecht (Ruimtelijk bestuursrecht). Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerde hoofdrechtsgebied.


Mijn CV

Opleiding: Rijksuniversiteit Utrecht, Nederlands Recht
Advocaat sinds: 1989
Werkt bij MannaertsAppels sinds: 01/05/1989
Volgde de cursussen: Grotius Specialisatieopleiding Onroerend Goed, specialisatiecursussen in Bouwrecht, Aanbestedingsrecht en Ruimtelijke Ordening,
Lid van: Vereniging Bouwrecht-Advocaten, Vereniging Vastgoed Juristen en Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht

Mijn blogs

Drempelbedragen Europese aanbestedingen aangepast 

De drempelbedragen voor de periode 1 januari 2018 tot 1 januari 2020 voor Europese aanbestedingen zijn vastgesteld. De nieuwe drempelbedragen Opdrachten van aanbestedingsplichtige opdrachtgevers met een waarde boven deze drempel moeten niet alleen aan de algemene aanbestedingsrechtelijke beginselen voldoen, maar ook aan deel 2 van de Aanbestedingswet en de Europese richtlijnen voor de aanbesteding van werken,...
Koen Peters 11 | 1 | 2018
Aanbestedingsrecht,

Moeten woningcorporaties toch aanbesteden?

De vraag of woningcorporaties aanbestedingsplichtig zijn is opnieuw actueel. De Europese Commissie is namelijk eind vorige week een inbreukprocedure gestart tegen Nederland, omdat Nederland woningcorporaties niet heeft aangewezen als aanbestedingsplichtige opdrachtgevers, onderworpen aan de Europese aanbestedingsrichtlijnen en de Nederlandse Aanbestedingswet. Daarover is eerder bij de invoering van de aangepaste Woningwet ook de nodige discussie ontstaan...
Koen Peters 14 | 12 | 2017
Aanbestedingsrecht,

Nieuwe snelle procedure voor geschillen tijdens de bouw/vóór oplevering

Sinds 18 november jl. kent de Raad van Arbitrage voor de Bouw een snelle procedure indien tussentijds, tijdens het bouwproces, een geschil tussen aannemer en opdrachtgever snel opgelost moet worden en een kort geding geen oplossing is. Omdat in een kort geding niet of nauwelijks de mogelijkheid bestaat voor onderzoek en bewijslevering, kan deze procedure,...
Koen Peters 21 | 11 | 2016
Aanbestedingsrecht,