Schuldeiser van een failliet bedrijf?

Veel gestelde vragen

Wat betekent het als je schuldeiser bent in een faillissement? Onderstaand geven wij antwoord op de meeste gestelde vragen voor jouw als schuldeiser.

Ik heb nog geld van gefailleerde?

Krijg ik een bevestiging van mijn ingediende vordering?

Wat betekent een voorlopige erkenning?

Wat betekent een ‘voorlopige betwisting’?

Ontvang ik uitkering op mijn vordering?

Waarom is de kans klein dat schuldeisers een uitkering tegemoet zien?

Ik heb voorafgaand aan het faillissement beslag gelegd ten laste van de gefailleerde. Wat gebeurt er met dit beslag?

Wat kan ik doen met de btw?

Ik heb goederen onder eigendomsvoorbehoud geleverd. Kan ik deze goederen terugkrijgen?

Ik heb voorafgaand aan het faillissement nog goederen besteld bij gefailleerde. Ontvang ik deze goederen nog?

Worden de (huur)overeenkomsten met gefailleerde beëindigd?

Na het faillissement heb ik nog geld op de rekening van de gefailleerde overgemaakt. Kan ik dit geld terugkrijgen?