Blog

Concurrentiebeding mogelijk op de schop

Leestijd 2 minuten

Één op de drie werkgevers hanteert een concurrentiebeding, vrijwel altijd als standaardbeding in de arbeidsovereenkomst. Dat is te veel (aldus demissionair Minister Van Gennip). Het concurrentiebeding wordt zo vaak in arbeidsovereenkomsten gebruikt, dat het tot een ongerechtvaardigde beperking van werknemers kan leiden. Dit belemmert het goed functioneren van de arbeidsmarkt, omdat werknemers hierdoor beperkt worden om van baan te wisselen. Voor werkgevers is het daardoor moeilijker om nieuw personeel aan te nemen.

Voorgesteld wordt om de regels rondom het concurrentiebeding aan te scherpen. Er is een “Wetsvoorstel Modernisering Concurrentiebeding” ingediend.

Op hoofdlijnen zijn de voorgestelde wijzigingen als volgt:

  1. De maximale duur van het concurrentiebeding wordt 12 maanden.
  2. Het gebied waarin de werknemer niet mag werken vanwege het concurrentiebeding moet worden vermeld (de geografische reikwijdte).
  3. Het zwaarwegende bedrijfs-of dienstbelang voor een concurrentiebeding moet worden gemotiveerd in alle arbeidsovereenkomsten. Dit geldt dus ook voor arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en niet alleen voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, zoals nu het geval is.
  4. Het instellen van een verplichte vergoeding ter hoogte van 50% van het laatstverdiende maandsalaris, voor elke maand dat het concurrentiebeding door de werkgever wordt ingeroepen. Let wel, bij ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer, is een werkgever geen vergoeding verschuldigd.
  5. De werkgever dient uiterlijk een maand voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst te laten weten of hij de werknemer aan het concurrentiebeding houdt en voor hoe lang.

Enkele aandachtspunten hierbij:

  • De voorgestelde wijzigingen gelden overigens ook voor relatiebedingen.
  • In een beëindigingsovereenkomst (“VSO”) zijn verschillende afwijkingen mogelijk.
  • Er komt overgangsrecht voor de huidige concurrentiebedingen.

De voorgestelde wijzigingen zijn ingrijpend voor werkgevers/HR-professionals, mocht het wetsvoorstel leiden tot een nieuwe wet. De formulering van het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst (voor onbepaalde tijd) moet worden aangepast, de werkgever die de werknemer wil houden aan het concurrentiebeding dient in principe een (aanzienlijke) vergoeding te betalen en bovendien wordt de werkgever geconfronteerd met administratieve lasten. Zo dient bijvoorbeeld in een (uitdiensttredings)brief aan de werknemer vermeld te worden of de werknemer aan het concurrentiebeding wordt gehouden.

Let op: het betreft (nu nog) een voorstel. Het wetsvoorstel ligt momenteel ter internetconsultatie. Reageren, of feedback geven op het voorstel, is dus nog mogelijk.

Meer weten hierover? Neem dan gerust contact op met Sanne Luiten of Milou Henneman, advocaten arbeidsrecht.