Veel gestelde vragen Algemeen & Fraude

Algemeen

Zodra een bedrijf failliet wordt verklaard, neem de curator de bedrijfsvoering over. Ons kantoor kent vijf advocaten die regelmatig door de rechtbank worden aangesteld als curator. Onderstaand vind je antwoorden op veel gestelde algemene vragen rondom faillissementen.

Wat is een faillissement?

Hoe lang duurt een faillissement?

Hoe kan ik op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van een faillissement?

Wat is een afkoelingsperiode?

Wat is een crediteurenakkoord?

Wat is een verificatievergoeding?

Moet ik de vordering die de gefailleerde op mij heeft betalen?

Wat moet ik met een vordering die ik op de gefailleerde heb?

Wat moet ik doen met de goederen van de gefailleerde die ik nog in bezit heb?

Wat moet ik doen met mijn goederen die gefailleerde nog in bezit heeft?

Blijven gerechtelijke procedures doorlopen in faillissement en kunnen er nieuwe procedures worden gestart?

Wat is de taak van een curator?

Waar begint een curator mee?

Wat is de taak van de rechter-commissaris?

Fraude & onrechtmatigheden

Onderstaand vind je antwoorden op veel gestelde vragen rondom fraude en onrechtmatigheden.

Wat wordt bedoeld met 'onderzoek naar rechtmatigheid en bestuurdersaansprakelijkheid'?

Wat doet de curator als er sprake is van onregelmatigheden of fraude in een faillissement?

Ik heb een tip of ik ben op de hoogte van onregelmatigheden met betrekking tot een specifiek faillissement. Waar kan ik mij melden?