Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Toine van den Wildenberg

Sectie: Ondernemingsrecht
Specialisatie: Fusies, overnames en joint ventures, corporate governance, business structuring, insolventierecht en intellectueel eigendomsrecht

Toine geeft leiding aan de sectie ondernemingsrecht Tilburg. Binnen het ondernemingsrecht is hij betrokken bij uiteenlopende strategische en commerciële transacties. Regelmatig treedt hij hierbij op als ‘dealcaptain’.

Als gespecialiseerd generalist in ondernemingsrecht en intellectueel eigendomsrecht, heeft Toine een brede ervaring in de commerciële (proces)praktijk. Ook is hij dankzij zijn jarenlange ervaring als curator thuis in (financiële) herstructureringen.

Visie, focus en een gezonde mate van durf kenmerken Toines aanpak. Hij heeft de kracht om buiten de juridische kaders te denken en actie te ondernemen. Daardoor heeft Toine zich voor verschillende families en (familie)bedrijven ontwikkeld tot trusted advisor. Als geen ander weet hij om te gaan met de vaak complexe onderlinge verhoudingen. Toine is tevens bestuurslid van MannaertsAppels.

Naast zijn werk heeft Toine gedoceerd aan de Rotterdam School of Management (RSM), waar hij betrokken was bij de postacademische opleiding Business Valuation.

Rechtsgebiedenregister:

Toine van den Wildenberg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Insolventierecht en Intellectueel eigendomsrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Mijn CV

Opleiding: Universiteit van Tilburg, Nederlands recht
Advocaat sinds: 1991
Werkt bij MannaertsAppels sinds: 01/06/1996
Volgde de cursussen: Zakelijke mediation – Van der Hoeven Nelissen, Grotius Academie Insolventierecht, EUR/INSOLAD specialisatieopleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten, Governance opleiding Wagner Group
Lid van: INSOLAD, Vereniging voor Intellectuele Eigendom, Vereniging van Auteursrecht en Dutch Corporate Finance Association

Mijn blogs

Geldt artikel 39 lid 1 Fw ook voor huur van roerende zaken?

Op 9 januari jl. heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over een al langere tijd bestaande vraag: geldt artikel 39 lid 1 Fw uitsluitend voor huur van onroerende zaken of ook voor huur van roerende zaken? Op grond van artikel 39 lid 1 Fw kan, indien de gefailleerde huurder is, zowel de curator als de...
Toine van den Wildenberg 12 | 2 | 2015
Faillissementen,