Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Bram van Dun

Sectie: Vastgoed
Specialisatie: Civielrechtelijk bouwrecht en ruimtelijk bestuursrecht

Bram is als advocaat thuis in het volledige bouwproces: van planvorming tot geschillen die zich voordoen tijdens de bouw of na de oplevering. Bij alle zaken hanteert hij een praktische benadering en zet hij het zakelijke belang van cliënten voorop. Dankzij zijn ervaring is hij in staat om proactief mee te denken met cliënten en tot creatieve oplossingen te komen.

Als lid van de Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht in de gemeente Oosterhout beoordeelt hij bezwaarschriften die binnenkomen bij de gemeente, waardoor hij de andere kant van zijn vakgebied ervaart.

Naast zijn werk is Bram op verschillende gebieden maatschappelijk actief. Als bestuurslid namens de dienstverleners van de Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg zet Bram zich in om de binnenstad van Tilburg te versterken. Daarnaast is Bram bestuurslid van de Swim to Fight Cancer Tilburg, een zwemevenement in de Tilburgse Piushaven in het kader van onderzoek naar kanker. Tot slot heeft Bram vier jaar lang als algemeen bestuurslid van de Carnavalsstichting Tilburg het carnaval in goede banen geleid en is hij nog altijd als vrijwilliger aan die stichting verbonden.

Rechtsgebiedenregister:

Bram van Dun heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Vastgoed en Ruimtelijk bestuursrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerde hoofdrechtsgebied.

 

 


Mijn CV

Opleiding: Tilburg University, Bestuursrecht
Advocaat sinds: 2005
Werkt bij MannaertsAppels sinds: 01/10/2005
Volgde de cursussen: Grotius specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht
Zet zich in voor: Stichting Ondernemersfonds Tilburg, Stichting Awesome Foundation Tilburg en Carnavalsstichting Tilburg
Lid van: Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht gemeente Oosterhout

Mijn blogs

Verhuurder vrije sector woning toch gebonden aan wettelijke servicekostenregeling

Stelt u weleens huurovereenkomsten voor woonruimte op? Dan weet u dat de verhuurder van woonruimte naast de huurprijs ook servicekosten in rekening kan brengen. Het gaat dan om een vergoeding voor zaken en diensten die de verhuurder levert zoals: nutsvoorzieningen, het ter beschikking stellen van meubilair, een huisvuilophaalsysteem, het uitvoeren van kleine herstellingen en een...
Bram van Dun 1 | 6 | 2020
Vastgoed,

Drie nieuwe regelingen voor beleggers in vrije sector woningen

Belegt u in woningen in de vrije sector? Dan zijn de volgende drie door Minister Ollongren aangekondigde wijzigingen voor u van groot belang. Ten eerste wordt ook in de vrije sector de jaarlijkse huurverhoging gemaximeerd. De verhoging mag niet meer bedragen van de inflatie + 2,5%. Een maximering gold al in de gereguleerde markt, maar...
Bram van Dun 19 | 5 | 2020
Vastgoed,

Meer mogelijkheden voor kamerverhuur: huisvestingsverordening Rotterdam definitief onverbindend verklaard

In maart 2019 haalde Bram van Dun een mooi succes bij de rechtbank Rotterdam in een zaak over zogenoemde kamerverhuurvergunningen. In een uitspraak van 29 april 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de eerdere uitspraak van de rechtbank bevestigd: de gemeente Rotterdam had geen vergunning voor kamerverhuur verplicht mogen stellen en heeft dus ten onrechte (aanzienlijke)...
Bram van Dun 30 | 4 | 2020
Vastgoed,

Corona en de bouw – hoe beperk je de gevolgen?

Corona grijpt om zich heen en de maatregelen om de besmettingen verder in te dammen worden steeds verstrekkender, zeker in Noord-Brabant. Ook voor bouwprojecten kan dit gevolgen gaan hebben. In dit blogbericht beschrijf ik kort drie mogelijke gevolgen die de Corona-epidemie kan hebben voor bouwprojecten, en welke mogelijkheden er zijn om die gevolgen zoveel mogelijk...
Bram van Dun 11 | 3 | 2020
Vastgoed,

Meer mogelijkheden voor kamerverhuur: Rotterdamse huisvestingsverordening onverbindend verklaard

Veel gemeentes in Nederland proberen kamerverhuur (aan studenten, maar bijvoorbeeld ook aan arbeidsmigranten) aan banden te leggen door een zogenoemde kamerverhuurvergunning verplicht te stellen. Vaak worden die vergunningen slechts beperkt of helemaal niet meer afgegeven, zodat het moeilijk is om nieuwe kamerverhuurpanden te exploiteren of al langer bestaande situaties te legaliseren. Kamerverhuurvergunning De vergunningplicht is...
Bram van Dun 14 | 3 | 2019
Vastgoed,

Appartementseigenaars die niet altijd naar de VvE-vergadering gaan: opgelet!

De VvE neemt besluiten tijdens de VvE-vergadering. Die besluiten kunnen belangrijke, vaak financiële, gevolgen hebben voor ieder van de eigenaren. Als je het niet eens bent met een besluit, kun je het aanvechten door de vernietiging van het besluit bij de rechter te verzoeken. Dat moet binnen een maand nadat je van het besluit kennis...
Bram van Dun 14 | 9 | 2018
Vastgoed,

VvE-besluiten: is de helft plus 1 een meerderheid?

Iedereen die in een appartement woont weet het: in de vergadering van de Vereniging van Eigenaars stem je over belangrijke en soms ook minder belangrijke voorstellen. Vast staat dat de meeste besluiten uiteindelijk de portemonnee van de eigenaren raken. Zo ook in het geval dat de rechtbank Gelderland op 15 maart 2018 beoordeelde. Daar was...
Bram van Dun 10 | 8 | 2018
Vastgoed,

Stijgende bouwkosten: voorkom een nieuwe crisis!

Nu de financiële crisis ten einde lijkt trekt ook de vraag naar de uitvoering van bouwprojecten weer aan. Als gevolg hiervan zijn de bouwkosten de laatste jaren sterk gestegen. En die stijging leidt tot diverse nieuwe problemen. Verdwijnende winstmarges Tijdens de financiële crisis was het aanbod van werk dusdanig laag, dat aannemers de prijzen sterk...
Bram van Dun 13 | 6 | 2018
Vastgoed,

Gebruikers en eigenaren bedrijfsgebouwen kunnen worden verplicht kostbare energiebesparende maatregelen te treffen!

In het Activiteitenbesluit is de verplichting opgenomen dat voor bedrijfspanden energiebesparende maatregelen moeten worden getroffen. Gemeenten konden daarop handhaven, maar deden dat aanvankelijk nauwelijks. De laatste tijd gebeurt dit in Brabant echter steeds vaker, onder meer in Tilburg en Den Bosch. Dat kan voor ondernemers tot hoge kosten leiden. Het tijdig inwinnen van juridisch advies...
Bram van Dun 18 | 8 | 2017
Vastgoed,

Baanbrekende afspraken tussen Reeshofwarmte en Ennatuurlijk over kosten stadsverwarming

Begin 2014 hebben enkele bevlogen bewoners van de Reeshof de stichting Reeshofwarmte opgericht. Zij waren met de rechtsvoorganger van Ennatuurlijk de discussie aangegaan over de diverse tariefcomponenten voor warmtelevering, zoals die door de jaren heen aan bewoners van de Reeshof en andere stadsverwarmingswijken in Tilburg in rekening waren gebracht. In hun ogen ten onrechte! Nadat...
Bram van Dun 18 | 11 | 2016
Vastgoed,

Wijziging bouwregelgeving per 1 november biedt veel meer mogelijkheden

Per 1 november aanstaande zal het gewijzigde Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking treden. De mogelijkheden om (tijdelijk óf permanent) van het bestemmingsplan af te wijken worden aanzienlijk verruimd. Daarmee kan bijvoorbeeld de leegstand van kantoorpanden worden aangepakt, die gemakkelijker voor andere bestemmingen gebruikt zullen kunnen worden. Daarnaast worden de mogelijkheden voor het vergunningvrij bouwen van...
Bram van Dun 31 | 10 | 2014
Vastgoed,