Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Bart Prinsen

Sectie: Ondernemingsrecht
Specialisatie: Corporate litigation

Bart is binnen de sectie ondernemingsrecht gespecialiseerd in corporate litigation. Hij richt zijn aandacht op geschillenbeslechting in besloten verhoudingen. Dat wil zeggen: geschillen tussen aandeelhouders, vennoten of leden van een vereniging. Daarnaast is Bart actief in de (pre-)insolventiepraktijk. Zijn aanpak laat zich kenmerken door een combinatie van theorie en praktijk: een pragmatische benadering vanuit een dogmatische achtergrond.

In 1995 is Bart gepromoveerd aan Tilburg University, waar hij momenteel het vak ‘Ondernemingsrechtelijke geschillenoplossing’ doceert samen met psycholoog George Smits. Hierin onderrichten zij studenten met behulp van rollenspellen in inter­ventie­technieken. Die technieken zijn voor een deel juridisch en voor een deel psychologisch van aard. Daarnaast doceert Bart ondernemingsrecht aan TIAS School for Business and Society.

Bart heeft verschillende publicaties op zijn naam, waaronder het boek ‘Open normen, belang en actie bij geschillen in besloten ledenverhoudingen’. Een inleiding op dit boek is te bekijken via http://youtu.be/VAZIueKrrnU. Tot slot is Bart voorzitter van Hockeyclub Oirschot, waar hij onder andere betrokken is bij de herinrichting van Sportpark Moorland.

Bart Prinsen heeft samen met psycholoog George Smits IzAAC opgezet, dat staat voor zakelijke alternatieve arbitrage- en conflictbenadering volgens de methode DACCC.

 

Rechtsgebiedenregister:

Bart Prinsen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Ondernemingsrecht (Bestuurdersaansprakelijkheid, vennootschappen, vereniging en stichting) en Faillissementsrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

 


Mijn CV

Opleiding: Universiteit van Tilburg, Ondernemingsrecht
Advocaat sinds: 1996
Werkt bij MannaertsAppels sinds: 01/06/2005
Volgde de cursussen: Grotius Insolventierecht, mediation- en collaborative practice trainingen
Zet zich in voor: Hockeyclub Oirschot
Lid van: Vereniging voor Corporate Litigation

Mijn blogs

‘Turboliquidatie’ en waarom ook het liquideren van een B.V. niet zonder risico is

De term turboliquidatie wordt in de ondernemerspraktijk vaak gebruikt. In de wet komt de term niet voor. Degene die zich er te gemakkelijk van bedient loopt onmiskenbaar risico’s. Hoog tijd dus voor wat duiding. De wettelijke regeling: grappenmakerij? Wat is een turboliquidatie eigenlijk? Turboliquidatie komt neer op de toepassing van artikel 19 lid 4 uit...
Bart Prinsen 27 | 2 | 2019
Ondernemingsrecht,