Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Bart Prinsen

Sectie: Ondernemingsrecht
Specialisatie: Corporate litigation

Bart is binnen de sectie ondernemingsrecht gespecialiseerd in corporate litigation. Hij richt zijn aandacht op geschillenbeslechting  in besloten verhoudingen. Dat wil zeggen: geschillen tussen aandeelhouders, vennoten of leden van een vereniging, coöperatie of vereniging van appartementseigenaren. Daarnaast is Bart actief in de (pre-)insolventiepraktijk. Zijn aanpak laat zich kenmerken door een combinatie van theorie en praktijk: een pragmatische benadering vanuit een dogmatische achtergrond.

In 1995 is Bart gepromoveerd aan Tilburg University, waar hij momenteel het vak ‘Ondernemingsrechtelijke geschillenoplossing’ doceert samen met psycholoog George Smits. In dit vak onderrichten zij studenten met behulp van rollenspellen in inter­ventie­technieken. Die technieken zijn voor een deel juridisch en voor een deel psychologisch van aard. Daarnaast doceert Bart ondernemingsrecht aan TIAS School for Business and Society.

Bart heeft verschillende publicaties en verzorgde lezingen en cursussen op zijn naam staan. Voor alle publicaties en verzorgde lezingen en cursussen zie onderstaand bij ‘Mijn CV’ en ‘Overige benoemingswaardigheden‘.

Bart Prinsen heeft samen met psycholoog George Smits IzAAC opgezet, zie ook www.izaac.nl, dat staat voor zakelijke alternatieve arbitrage- en conflictbenadering volgens de methode DACCC.

 

Rechtsgebiedenregister:

Bart Prinsen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: Ondernemingsrecht (Bestuurdersaansprakelijkheid, vennootschappen, vereniging en stichting) en Faillissementsrecht (faillissement en surseance). Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Mijn CV

Opleiding: Universiteit van Tilburg, Ondernemingsrecht
Advocaat sinds: 1996
Werkt bij MannaertsAppels sinds: 01/06/2005
Volgde de cursussen: Grotius Insolventierecht, mediation- en collaborative practice trainingen. Voor alle overige verzorgde lezingen en cursussen zie onderstaand na 'PUBLICATIES' bij 'VERZORGDE LEZINGEN EN CURSUSSEN'.
Zet zich in voor: Hockeyclub Oirschot
Lid van: Vereniging voor Corporate Litigation
Overige benoemingswaardigheden:


PUBLICATIES

 • Aandeelhouders en werknemers als maten, in: Iusta Causa (TUP, 1992, ISBN 90 361 9654), p. 71-79
 • Rekenplicht en aansprakelijkheid. Eisen te stellen aan de administratie van een vennoot­schap, in: Het actuele recht I (Koninklijke Vermande, 1993, ISBN 90 5458 076 3), p. 163-166, met prof. mr M.J.G.C. Raaijmakers
 • Bestuurders­aansprakelijkheid. Over de verhouding tussen de leden 1, 2, 6 en 8 van artikel 2:248 (138) BW, in: Tijdschrift voor Fiscaal Ondernemingsrecht, Mei 1994, p. 91-103, met mevr. mr M.E.M.W. Franssen-Nuyts
 • Juridische regelingen ter bescherming van de belangen van aandeelhouders in naamloze en besloten vennoot­schappen, in: (Samsom Bedrijfsinformatie, ) met prof. mr M.J.G.C. Raaijmakers
 • Rekenplicht en aansprakelijkheid. Over administratie, rekening en verantwoording (dis., Tjeenk Willink, 1995, ISBN 90 271 4281 5), 233 p.
 • De administratie en publicatie door de bv-beherend ven­noot, in: Het actuele recht II (Koninklij­ke Vermande II, 1995, ISBN 90 5458 293 6), p. 27-30
 • Het Franse begrip `fonds de commer­ce’ en het Nederlandse equiva­lent, in: France-Pays-Bas, Het Nederlands – Franse Handelsmagazine van de Nederlands-Franse KvK, nr. 2/96, p. 31-33, met Mw Me J. de Jongh-Dunand en mr P.A.M. Gruijthuijsen
 • Bewijsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid: de stand van zaken, in: Eindhoven Business, Zakenmagazine voor de regio Eindhoven, jaargang 8, nummer 2, mei 1996, p. 54-55
 • Jaarrekening, administratie en bewijsrecht, in: Na 20 jaar Boek 2 BW (W.E.J. Tjeenk Willink, 1996, ISBN 90 271 4470 2, p. 233-247)
 • De aansprakelijkheid van de bank en de Erba-leer, in: Bank & aansprakelijkheid, Serie Recht en Praktijk dl. 95 (Kluwer, 1996, ISBN 90 262 2921 3, p. 155-170), met mr A.A.M. Deterink
 • Over rekening en verantwoording, in het bijzonder bij de stichting, vereniging en coöpera­tie, in: Stichting & Vereniging 1996, p. 163-171 (ISSN 0920-7783)
 • Rechterlijke matiging volgens artikel 2:138 (248) lid 4 BW, in: Juridisch up to date, Nummer 13, 2 juli 1998, p. 14-18
 • De ontbinding van de vennootschap-rechtspersoon, in: Personenvennootschap en “onderne­ming”, Over persoonsgebonden ondernemingen en titel 7.13 ONBW (Tjeenk Willink, 1999), p. 59-75
 • Letter of intent: moment of no return?, in Vakblad voor de MKB adviseur, nummer 7/8, Kluwer, 1999, p. 14-17
 • Noot bij Gerechtshof Amsterdam (OK) 27 mei 1999, JOR 1999, 121 (Gucci III), p. 778-783
 • Kroniek van het Faillissementsrecht, NJB 10 september 1999 afl. 31, p. 1502-1507, met mr. A.A.M. Deterink
 • Fuseren: een juridische verkenning, Interview met Scope, Periodiek voor Technische Bedrijfs­kun­de, Jaargang 7 december 1999, p. 9 en 10
 • De onderneming komt voor de vorm, in: Verkenningen op de grens van burgerlijk recht en belastingrecht, opstellen over (fiscaal) ondernemingsrecht, erfrecht en insolventierecht, bundel Center for Company Law, ISBN 90 5454 075 3, p. 63 – 89 samen met Prof. Mr. A.C. Rijkers
 • Uitsluiting van aansprakelijkheid, in: Eytem, Informatie Bulletin, oktober 2000, 19e jaargang nr. 8., p. 3
 • Hoofdstukken over rechtsvormen, fusie en jaarrekeningenrecht, in: Memo Plus Ondernemings­ra­den, Kluwer 2001, ISBN 90 14 07526x, p. 111-143, 145-158, 333
 • Het nemen en verkrijgen van eigen aandelen door de ven­noot­­schap, Artikel 205, 207, 207a, 207b, 207d, Enkele beschouwingen in relatie tot de kapitalisatie van de vennootschap, EY bundel over Kapitaalbeschermingsrecht, met prof. dr. Mr. P.M. van der Zanden RA (niet gepubliceerd).
 • Hoofdstukken over rechtsvormen, fusie en jaarrekeningenrecht, in: Memo Plus Ondernemings­ra­den, Kluwer 2002, ISBN 90 08245 2, p. 05-134, 135-148, 315.
 •  Fusie en splitsing, in: Handboek voor bestuurders en managers van verenigingen, p. 483-502, 2002 Elsevier Bedrijfsinformatie, ISBN 90 5749 886 3
 • Hoofdstukken over rechtsvormen, fusie en jaarrekeningenrecht, in: Memo Plus Ondernemings­ra­den, Kluwer 2003, ISBN 90 13 00381 8, p. 105-148, 315-326
 • Bedrijfsopvolging, Civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten, met prof. dr. P.H.J. Essers, in: Juvat dag 2003, bundeling van lezingen gehouden op 7 april 2003, ISBN 90-5850-069-1
 • Inbreng, goederenrechtelijke gevolgen en aansprakelijkheid, in: Herziening persoons­gebon­den ondernemingen, p. 59-68, BJU, 90-5454-431-7
 • Boekhoudplicht en faillissement, in: Vakblad voor de MKB adviseur (Kluwer), nummer 6, 2004, p. 19-23
 • Hoofdstukken over rechtsvormen, fusie en jaarrekeningenrecht, in: Memo Plus Ondernemings­ra­den, Kluwer 2004, ISBN 90 13 01197 7, p. 107-153, 329-341
 • Hoofdstukken over rechtsvormen, fusie en jaarrekeningenrecht, in: Memo Plus Ondernemings­ra­den, Kluwer 2005, ISBN , p.
 • Rechtspersoonlijkheid openbare personenvennootschappen, gevolgen voor de vennoot­schaps­rechtelijke uitvoeringspraktijk, in: Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, oktober 2008, p. 118 – 130
 • Artikel 2:192 BW en de toerekening door en om de rechtspersoon heen, of: hoe transparant is de rechtspersoon? Artikel in Liber Amicorum prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers, 2009.
 • Over nut en noodzaak van goede geschillenregelingen voor (familie)bedrijven, in: Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement 2009 (13) 4, p. 49-66, met mr. C. Verschuur-Buijssen
 • Interview met Lex Penders, regierechter in Utrecht, in: Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement 2010 (14) 2, p. 5-11, met mr. Brigitte Chin-A-Fat
 • Fusie en Splitsing, in: Handboek Coöperatie Convoy Uitgevers, Dordrecht, 2010, p. 534-553, met mr. M.P. van Tuijl
 • Open normen, belang en actie bij geschillen in besloten ledenverhoudingen. ‘Scheidings­melding’ in het ondernemingsrecht, Boom Juridische uitgevers 2013, 517 blz., ISBN 978-90-8974-773-0. Een inleiding op dit boek is te bekijken via http://youtu.be/VAZIueKrrnU

  VERZORGDE LEZINGEN EN CURSUSSEN
 • EY Roermond: Splitsing
 • EY Rotterdam: Aansprakelijkheid accountant
 • KvK Tilburg: Bestuursaansprakelijkheid bij Stichting en Vereniging
 • KvK Waalwijk: Bestuursaansprakelijkheid bij Stichting en Vereniging
 • 1997: TIAS seminar bank- en ondernemingsrecht
 • 18 maart 1998: Lezing E.I.T. in kader onderzoek voor Commissie Monitoring Corporate Governance over juridische aspecten van de governance structuur van ondernemin­gen
 • oktober 1998: TIAS seminar bank- en ondernemingsrecht (1 middag)
 • oktober 1998: TIAS refreshment course (ondernemings)recht (2 dagen)
 • mei 1999: TIAS seminar bank- en ondernemingsrecht (avond en dag)
 • oktober 1999: TIAS refreshment course (ondernemings)recht (2 dagen)
 • oktober 1999: EY, interne opleiding over VOF, maatschap CV constructies
 • november 1999: Micro Centrum Eindhoven over samenwerkingsoveree­nkom­sten
 • mei 2000: TIAS seminar bank- en ondernemingsrecht (dag)
 • oktober 2000: idem (twee dagen)
 • maart 2001: Uitkering van vermogen, onderdeel cursus ondernemingsrecht Derks Star Busmann Hanotiau te Utrecht
 • mei 2001: TIAS seminar bank- en ondernemingsrecht (middag)
 • oktober 2001: Rechtspersonen- en vennootschapsrecht voor Akkermans pen­sioe­nen, Master of Art
 • februari/maart 2002: TIAS ondernemingsrecht registercontrollers (6 weken)
 • november 2002: Lezing over uitkering van vermogen, i.h.b. artikel 2:207c BW tijdens curatorendag arrondissement ’s-Hertogenbosch
 • februari/maart 2003: TIAS ondernemingsrecht registercontrollers (6 weken)
 • 17 april 2003: Lezing bedrijfsopvolging met prof. Essers voor Juvat
 • october 1993: Aansprakelijkheid en schadevergoeding PAO met prof Van Boom en Jansen
 • november 2003: Saneren of liquideren (Kluwer cursus)
 • februari/maart 2004: TIAS ondernemingsrecht registercontrollers (6 weken)
 • april 2004: TIAS inleiding ondernemingsrecht small & medium sized enterprizes
 • 29 april 2004: Lezing met prof. Raaijmakers voor Elsa over geschillen tussen aandeelhouders
 • 10 juni 2004: Bedrijfsopvolging PAO UvT met mevr. mr. dr. M.L.M. van Kempen
 • 21 juni 2004: Kluwer cursus saneren of liquideren te Utrecht
 • 7 oktober 2004: Voordracht voor Resources Restructuring Services over geschil­len­beslechting (Hebomicron casus)
 • 20 oktober 2004: Lezing over corporate governance in de profit sector voor EY symposium “risicobeheersing” voor woningcorporaties
 • 20 oktober 2004: Voordracht met mr. Ambags over rechtspositie directeur vanuit vennootschaps- en arbeidsrecht beschouwd
 • 5 november 2004: Voordracht met raadsheer Willems van Ondernemingskamer over strijdmodellen in het ondernemingsrecht voor ondernemings­recht­dagen HVG
 • 10 november 2004: Cursus bestuursaansprakelijkheid voor 70 accountants belastingdienst te Nijenrode
 • 11 november 2004: Cursus personenvennootschappen Stichting Opleiding Belastingadviseurs
 • 8 december 2004: Lezing Evoluon over conflicten en conflictbeheersing rondom de rechtspersoon voor cliënten HVG
 • 8 december 2004: Lezing Evoluon over juridische aspecten van grensoverschrijdend ondernemen voor cliënten HVG
 • 14 januari 2005: Cursus ondernemingsrecht voor Akkermans pensioenen
 • februari/maart 2005: TIAS ondernemingsrecht registercontrollers (6 weken)
 • 1 april 2005: College MF – small en medium enterprizes
 • 11 mei 2005: College personenvennootschapsrecht voor Stichting Opleiding Belastingadviseurs;
 • 12 mei 2005: Lezing over het nieuwe artikel 2:141 (251) lid 2 BW voor Jonge Balie Den Bosch
 • 23 mei 2005: Kluwer cursus “saneren of liquideren?”
 • 26 mei 2005: Corporate litigation, cursus actualiteiten ondernemingsrecht voor Stichting Brabantse advocaten, met Raaijmakers en Van der Sangen.
 • 30 juni 2005: Voordracht over ontwikkelingen in het bestuursaan­sprakelijk­heids­recht bij De Lage Landen
 • 25 augustus 2005: Lezing over het nieuwe artikel 2:141 (251) lid 2 BW voor Jonge Balie Breda
 • 1, 15 en 29 september 2005: Module ondernemingsrecht voor studenten capita selecta burgerlijk recht
 • 21 september 2005: Structureren van bedrijfsovernames voor directeuren van de ING (TIAS cursus)
 • 6 oktober 2005: SOB over personenvennootschappen
 • 18 oktober: Lezing voor Brabants-Zeeuwse werkgeversvereniging over risicobeheersing en controle
 • 2 november 2005: Voordracht bij Van Piere-Gianotten voor juristen uit de regio over administratie en risicobeheersing
 • 9 november 2005: Voordracht keuzevak insolventierecht (Vriesendorp) over bestuur­dersaansprakelijkheid in de praktijk
 • 17 november 2005: Voordracht bij De Wof & Partners, Oisterwijk, over risicobe­heersing & controle
 • 13 december 2005: Voordracht bij Koenen & Co accountants, Horn, over conflict­management in besloten verhoudingen in intern en extern opzicht
 • 15 december 2005: Cursus aandeelhoudersconflicten naar huidig en komend recht, Stichting Brabantse Advocaten aan de Universiteit van Tilburg
 • v.a. 27 januari 2006: zes weken ondernemingsrecht voor TIAS RC 7
 • 2 februari 2006: Bijdrage aan seminar voor Nederlands Instituut van Schaderegelaars bij Van Brunschot, Van Summeren en Hagoort over waardebepaling van bedrijven, met Joost Groeneveld van Wingman
 • 5 april 2006: Bijdrage aan congres van beroeps vereniging directeuren kinderopvang “Ondernemen en leiderschap in de kinderopvang, Flevium te Nijmegen, over governance
 • 21 april 2006: TIAS cursus Small en medium enterprizes – ondernemings­recht: juridisch institutioneel kader
 • 22 april 2006: TIAS cursus Small en medium enterprizes – ondernemings­recht: fusies en overnames
 • 26 april 2006: De onderneming in het familierecht en de familie in het ondernemingsrecht
 • 18 mei 2006: SOB over personenvennootschappen
 • 14 december 2006: “Naar Stork en terug”, De stand van het ondernemingsrecht in het perspectief van de Stork-casus
 • v.a. 27 januari 2007: zes weken ondernemingsrecht voor TIAS RC 8 aan de hand van de Stork casus
 • 11 juni 2007: Juridische aspecten van drie-partijen-leaseverhoudingen
 • 24 september 2007: Lezing over rechtspersoonlijkheid openbare personenvennoot­schappen, gevolgen voor de vennoot­schaps­rechtelijke uitvoeringspraktijk, Center for Company Law, UvT
 • v.a. januari 2008: vijf weken ondernemingsrecht voor TIAS RC 9
 • 27 maart 2008: Cursus voor Stichting Opleiding Brabantse Advocaten over conflicten en conflictbeheersing in vennootschap en rechtspersoon
 • 15 september 2008: Voordracht bij Bogers & Partners voor personeel over conflict­ten en conflictbeheersing
 • 10 oktober 2008: Voordracht Rotary Oisterwijk over conflicten en conflict­beheersing
 • 31 oktober: eendaagse cursus Ondernemingsrecht voor Akkermans, Master in Pensions and Life Assurance
 • 25 november 2008: Voordracht seminar Bogers & Partners voor relaties
 • v.a. januari 2009: vijf weken ondernemingsrecht voor TIAS RC 10
 • 20 en 27 maart 2009: Cursus ondernemingsrecht voor medewerkers van Euretco
 • 23 maart 2009: Cursus voor Stichting Opleiding Brabantse Advocaten over conflicten en conflictbeheersing in vennootschap en rechtspersoon, mede in perspectief Flex-BV en OV(R)
 • mei/juni 2009: Cursus ondernemingsrecht voor Federatie Belasting­academie
 • 16 juni 2009: Seminar “Het contract” – valkuilen bij contracteren, met prof. mr. Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht aan de vrije Universiteit te Amsterdam en mr. Dennis Janssen, advocaat in de sectie vastgoed
 • augustus/september 2009: vijf weken ondernemingsrecht voor TIAS RC 11 in Utrecht
 • 29 september 2009: Seminar “Valkuilen bij bedrijfsovername” met Rabobank en LDE Accountants te Goirle
 • v.a. januari 2010: zes weken ondernemingsrecht voor TIAS RC 12
 • 2 februari 2010: Voordracht over conflicten en conflictbeheersing rondom vennootschap en rechtspersoon voor Rabobank Breda
 • 22 maart 2010: Cursus voor Stichting Opleiding Brabantse Advocaten over Flex-BV en OV(R) mede in perspectief conflicten en conflict­beheersing in vennootschap en rechtspersoon
 • v.a. september 2010: zes weken ondernemingsrecht voor TIAS RC 13
 • 7 oktober 2010: Voordracht bij VMBS Advocaten te Eindhoven
 • september 2010 – november 10 weken: Ondernemingsrechtelijke geschillenoplossing in masters UvT
 • 6 november 2010: dag cursus ondernemingsrecht in kader Civiel Juridische Wetgeving voor Akkermans pensioenen
 • 15 november 2010: Voordracht bij RSM in Houten over flex-BV recht
 • 30 november 2010: Voordracht KvK wet en regeldag over bestuurders­aan­sprakelijk­heid en bescherming privévermogen
 • februari/maart 2011: zes weken ondernemingsrecht voor TIAS RC 14 in Tilburg
 • 27 september 2011: Seminar MA “besluitvorming”
 • september/oktober 2011: zes weken ondernemingsrecht voor TIAS RC 15 in Utrecht “Ondernemingsrechtelijke geschillenoplossing”
 • 5 oktober 2011, 4 uur: “Ondernemingsrechtelijke geschillenoplossing” OSR cursus voor advocaten, Willem II stadion
 • september /november 2011, tien weken “Ondernemingsrechtelijke geschillenoplossing” Recht en Management UvT
 • 13 december 2011: Voordracht bij VMBS Advocaten te Eindhoven over de staat van het ondernemingsrecht en de Flex B.V.
 • 27 januari 2012: zes weken ondernemingsrecht voor TIAS RC 16 in Tilburg “Ondernemingsrechtelijke geschillenoplossing”
 • 13 maart 2012: Voordracht rechtbank Breda over conflicten en conflict­beheersing rondom vennootschap en rechtspersoon a.d.h.v. praktijkcasus
 • september /november 2012, tien weken: “Ondernemingsrechtelijke geschillenoplossing”, master Ondernemingsrecht
 • september/okt 2012, zes weken: Ondernemingsrecht voor TIAS RC 17 in Tilburg “Ondernemingsrechtelijke geschillenoplossing”
 • jan/maart 2013: zes weken ondernemingsrecht voor TIAS RC 18 in Tilburg “Ondernemingsrechtelijke geschillenoplossing”
 • 27 mei 2013: Boekpresentatie Chassé theater Breda
 • 11 juni 2013: Voordracht Juridisch Genootschap Eindhoven over onderwerp boek
 • september /november 2013: negen weken “Ondernemingsrechtelijke geschillenoplossing”, master Ondernemingsrecht
 • jan/maart 2014: vijf weken ondernemingsrecht voor TIAS RC 20 in Tilburg “Ondernemingsrechtelijke geschillenoplossing”
 • 17 juni 2014: “Turbo-liquidatie” en actualiteiten ondernemingsrecht voor rechtsbijstandjuristen Achmea
 • september /november 2014, tien weken: “Ondernemingsrechtelijke geschillenoplossing”, master Ondernemingsrecht, samen met psycholoog George Smits
 • september 2014, vijf weken: TIAS ondernemingsrecht voor RC 21
 • februari/maart 2015, vijf weken: TIAS ondernemingsrecht voor RC 22
 • 4 juni 2015: Voordracht bestuurdersaansprakelijkheid
 • september/november 2015, tien weken: “Ondernemingsrechtelijke geschillenoplossing”,
 • 2018 (jaarlijks): Master Ondernemingsrecht, samen met psycholoog George Smits
 • Jaarlijks najaar en voorjaar, vijf weken: TIAS ondernemingsrecht voor RC 23 tot en met
 • 2014 tot en met voorjaar 2019: RC 32
 • januari 2019: Actualiteiten ondernemingsrecht Vermetten en De Wolf Accountants
 • juni/juli 2019: zestien bijeenkomsten actualiteiten ondernemingsrecht voor SRA (hele land door)
 • najaar 2019, tien weken: “Ondernemingsrechtelijke geschillenoplossing”
 • december 2019: drie avonden: Ondernemingsrecht voor RB Opleidingen
 • mei/juni 2020: drie avonden: Ondernemingsrecht voor RB Opleidingen
 • mei/juni 2020: vijf weken TIAS RC 33

 

 

 


Mijn blogs

‘Turboliquidatie’ en waarom ook het liquideren van een B.V. niet zonder risico is

De term turboliquidatie wordt in de ondernemerspraktijk vaak gebruikt. In de wet komt de term niet voor. Degene die zich er te gemakkelijk van bedient loopt onmiskenbaar risico’s. Hoog tijd dus voor wat duiding. De wettelijke regeling: grappenmakerij? Wat is een turboliquidatie eigenlijk? Turboliquidatie komt neer op de toepassing van artikel 19 lid 4 uit...
Bart Prinsen 27 | 2 | 2019
Ondernemingsrecht,