Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Aankoop en verkoop

Bij de aankoop of verkoop van een bedrijf komt veel kijken. Denk aan het maken van afspraken over de overname, financiering, zekerheden en garanties. De onderhandelingen hierover nemen vaak langere tijd in beslag, waardoor trajecten van aan- en verkoop van bv’s intensief en bewerkelijk zijn. MannaertsAppels staat u bij in het voeren van de onderhandelingen en het vastleggen van de gemaakte afspraken. Daarnaast beoordelen onze advocaten ondernemingsrecht de structuren en bestaande contracten van een bedrijf en voeren we een due diligence-onderzoek uit.

Volledige begeleiding verkooptraject

Onze advocaten begeleiden het traject van aankoop of verkoop volledig. Omdat wij vaak te maken hebben met (ver)kooptrajecten, zijn we in staat om u hier adequaat in te adviseren. Bovendien staan we u bij in de onderhandelingen en het vastleggen van de gemaakte afspraken. Omdat we ervaring hebben met procederen over overnamecontracten, weten we wat er fout kan gaan. Dit nemen we mee bij het opstellen van uw contracten. U kunt rekenen op een doeltreffende aanpak.

Tips bij (ver)kopen bedrijf

Voordat u overgaat tot de aankoop of verkoop van een bedrijf, is het belangrijk om voor uzelf duidelijk te hebben wat uw doelen zijn. Neem daarbij de volgende adviezen mee:

  • Begin op tijd met de voorbereidingen van een aankoop en verkoop. Een dergelijk traject neemt vaak meerdere jaren in beslag.
  • Laat zowel een financieel als een juridisch due dilligence-onderzoek uitvoeren. Alleen dan weet u precies hoe de onderneming die u wilt aankopen ervoor staat.

Werkwijze aankoop- en verkooptraject

Als u op het punt staat een bedrijf te kopen of verkopen, beginnen we met het inventariseren van uw wensen. Aan de hand daarvan bepalen we de doelstelling en stellen we een stappenplan op om dat doel te bereiken. Gedurende het hele aankoop- of verkooptraject kunt u rekenen op een efficiënte aanpak.