Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Vertrek bestuurder

Als bestuurder heeft u te maken met een dubbele rechtsbetrekking. Aan de ene kant bent u bestuurder van de organisatie. Aan de andere kant bent u werknemer, waardoor u te maken heeft met arbeidsrechtelijke bepalingen. De Wet Normering Topinkomens (WNT) bepaalt dat zowel uw salaris als een eventuele vertrekvergoeding niet hoger mogen zijn dan wettelijk is vastgesteld. In sommige gevallen weegt echter de vergoeding zeer beperkt op tegen uw (maatschappelijke) verantwoordelijkheden en de risico’s die u loopt als bestuurder. De advocaten arbeidsrecht van MannaertsAppels zijn gespecialiseerd in het treffen van passende overeenkomsten bij vertrek.

Vertrekregeling

Wij begeleiden zowel bestuurders als de Raad van Toezicht bij het opstellen van vertrekregelingen. Dat doen we vaak in de zorgsector, maar ook bij andere (overheids)instellingen. Als bestuurder loopt u het risico om financiële schade en imagoschade te lijden bij – al dan niet gedwongen – vertrek. Zowel u als de organisatie zijn daarom gebaat bij een nette afhandeling. MannaertsAppels kent deze gevoeligheden en gaat hier zorgvuldig mee om. Daarnaast zijn wij vanuit de arbeidsrechtpraktijk bekend met ontslagrecht en de bijzonderheden die gelden voor bestuurders. Zo zijn we in staat om u adequaat bij te staan.

Tips bij vertrek bestuurder

In bestuursfuncties gelden vaak zowel maatschappelijke good governance codes als gedragscodes van de sector. Het naleven hiervan is wettelijk verplicht. Wanneer u te maken heeft met het vertrek van een bestuurder, houd dan rekening met het volgende:

  • Win op tijd advies in. Trajecten waarin de WNT van toepassing is zijn vaak moeizaam en controles van de inspectie zijn streng.
  • Voorkom negatieve publiciteit voor zowel de organisatie als de bestuurder. Incidenten kunnen namelijk een negatieve invloed hebben op de activiteiten van de organisatie.
  • Laat good governance terugkomen in attitude en gedrag.

Werkwijze bij treffen vertrekregeling

Komt u bij MannaertsAppels, dan starten we met het leren kennen van u als bestuurder, uw organisatie en de Raad van Toezicht. Het karakter van deze organen heeft namelijk invloed op het verloop van het traject van terugtreden. Door het op deze manier aan te pakken creëren we de mogelijkheid om met oplossingen te komen die passen bij u en de organisatie. Daarna inventariseren we de juridische vraagstelling. Hoe geven we daar gericht en efficiënt invulling aan?

Een haalbare en passende vertrekregeling treffen

Omdat veel wettelijk is vastgelegd en het lastig is om hiervan af te wijken, zoeken de advocaten van MannaertsAppels naar oplossingen die niet direct voor de hand liggen. Creativiteit en lef spelen hierbij een grote rol. Dankzij onze ervaring weten we waar mogelijkheden liggen. Een gang naar de rechter is in veel gevallen niet de beste oplossing.

Ons advies is altijd pragmatisch en gericht op het vinden van een oplossing die werkt voor beide partijen. Door minnelijk vertrekregelingen te treffen voorkomen we procedures, hoge kosten en eventuele imagoschade. Onze ervaring leert bovendien dat regelingen het probleem veelal beter oplossen dan een uitspraak van de rechter.