Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Versoepelingen op de werkvloer? Werkgevers opgelet!

Nu het inmiddels de goede kant opgaat met de coronacijfers, heeft het kabinet besloten de coronamaatregelen vervroegd te versoepelen. Veel werkgevers willen het ‘oude normaal’ weer oppakken en pakken deze versoepelingen aan om werknemers weer fulltime op kantoor te laten werken. De basismaatregelen, zoals het houden van anderhalve meter afstand, gelden echter nog steeds. Dat terug willen naar het ‘oude normaal’ werkgevers duur kan komen te staan, blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Almere. 

Wat was er aan de hand?

Tussen werkgever en werknemer hebben zich sinds het begin van de Corona-crisis enkele voorvallen voorgedaan over het vormgeven van de corona-maatregelen binnen de organisatie. Zo moesten werknemers gewoon naar kantoor komen als een huisgenoot klachten had. Werknemer behoort tot een risicogroep van het coronavirus en was het hier vanzelfsprekend niet mee eens. Op een gegeven moment meldt de werknemer zich ziek, waarna de bedrijfsarts oordeelt dat geen sprake is ziekte, maar van een arbeidsconflict.

Vervolgens stuurt de werkgever een beëindigingsvoorstel aan werknemer. Kort daarna ontdekt werknemer dat werkgever een vacature online heeft gezet voor zijn functie. Werknemer wijst een uitnodiging voor een gesprek met werkgever af vanwege het advies van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts heeft namelijk aangegeven dat het voor werknemer belangrijk is om even afstand te nemen van het werk. Nadat de werknemer het gesprek afzegt, zet de werkgever de loonbetaling stop. De werknemer stelt in plaats daarvan mediation voor, maar dat wil de werkgever in eersten instantie niet. De werknemer moet of weer aan de slag, of praten over een beëindiging van het dienstverband. Uiteindelijk gaat de werkgever overstag, maar het mediaton-traject mislukt. De werkgever verzoekt uiteindelijk om ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de rechter. De rechter wijst dit verzoek toe, maar kent aan de werknemer naast de transitievergoeding ook een billijke vergoeding toe.

Oordeel rechter

Volgens de kantonrechter is namelijk vast komen te staan dat de werkgever diverse landelijke RIVM-richtlijnen niet heeft doorgevoerd of in strijd met deze richtlijnen heeft gehandeld. Werkgever heeft een vergaande verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers (op de werkvloer) en dient als goed werkgever daarbij de vanuit de overheid gestelde richtlijnen toe te passen. Door dat niet althans onvoldoende te hebben gedaan, is aan werkgever een ernstig verwijt te maken.

Daarnaast is werkgever verantwoordelijk voor het ontstaan van de verstoorde arbeidsverhouding door vrijwel direct na de ziekmelding aan te sturen op beëindiging van de arbeidsovereenkomst, het openstellen van de functie van werknemer, het advies van de bedrijfsarts te negeren, het loon stop te zetten en herhaaldelijk mediation van de hand te wijzen. Werkgever heeft gelet op voorgaande dan ook ernstig verwijtbaar gehandeld. De werkgever wordt gelet op voorgaande veroordeeld tot het betalen van een billijke vergoeding van € 75.000,-.

Werkgevers opgelet!

Wil je als werkgever toch versoepelingen doorvoeren en je personeel weer (gedeeltelijk) terug op de werkvloer hebben, zorg er dan voor dat de richtlijnen van het RIVM worden nageleefd. Om discussies met personeel te voorkomen, is het raadzaam als werkgever uit te leggen waarom het op kantoor werken wenselijk is. Zorg er daarnaast voor dat werknemers op kantoor voldoende afstand kunnen houden, de werkomgeving veilig is en werknemers met klachten (of werknemers waarvan huisgenoten klachten hebben) thuiswerken. Als de werkomgeving voldoet aan de coronamaatregelen en de werkgever een gerechtvaardigd (bedrijfseconomisch)belang heeft om te vergen dat het personeel weer op kantoor werkt, bestaat er voor personeel immers geen recht op thuiswerken.

Meer  weten?
Heb jij als werknemer of werkgever vragen over het coronabeleid op kantoor? Neem dan contact op met Janneke Jacobs of een van haar collega’s van de sectie arbeidsrecht.

Lees ook

Geen loonsanctie, maar wel een billijke vergoeding?
Madelein van der Velden, 30-11-2022
Arbeidsrecht
Ontslag op staande voet. Waarmee moet je rekening houden?
Sabine van Loon, 06-10-2022
Arbeidsrecht
Overtreding van het concurrentie- en relatiebeding: € 500.000,- boete!
Madelein van der Velden, 01-09-2022
Arbeidsrecht
Arbeidsovereenkomst beëindigen, maar beperkt dossier.
Sabine van Loon, 18-08-2022
Arbeidsrecht
Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: een grijs gebied?
Madelein van der Velden, 07-07-2022
Arbeidsrecht, Geen onderdeel van een categorie