Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Verkopers opgelet! Nieuwe consumentenwetgeving per 13 juni 2014

Op 13 juni 2014 is de consumentenwetgeving aangepast. Consumenten die aankopen doen op afstand (bijvoorbeeld via internet of telefoon) hebben daardoor meer rechten gekregen. Zo wordt het herroepingsrecht van de consument uitgebreid. De informatieplicht van de verkoper wordt vergroot en sancties op niet naleving van de verplichtingen van de verkoper worden zwaarder. Mogelijk dient u als online verkoper uw algemene voorwaarden aan te passen en/of het bestelproces anders in te richten.

Europese Richtlijn Consumentenrechten

In alle lidstaten is sinds 13 juni 2014 de nieuwe Europese Richtlijn Consumentenrechten van kracht. Dit zorgt ervoor dat in alle lidstaten van de Europese Unie met betrekking tot consumentenwetgeving dezelfde regels gelden.

Enkele belangrijke wijzigingen zijn:

  1. Verlenging termijn herroepingsrecht: vanaf 13 juni 2014 heeft de consument het recht om na ontvangst van een product binnen 14 kalenderdagen de koopovereenkomst op afstand te ontbinden zonder opgave van redenen. Dit was eerst 7 werkdagen. De termijn van het herroepingsrecht (ook wel “bedenktijd” genoemd) is dus verlengd;
  2. Vergroting informatieplicht: op de verkoper op afstand rust de verplichting om de consument vóór het sluiten van een overeenkomst op begrijpelijke en duidelijke wijze te informeren over tal van onderwerpen, waaronder zijn identiteit, de belangrijkste kenmerken van een product of dienst, de totaalprijs en het herroepingsrecht. De online verkoper dient op zijn website een modelformulier aan te bieden waarmee de consument de overeenkomst kan herroepen. Wordt de consument niet goed geïnformeerd en is er geen modelformulier beschikbaar dan kan de termijn van het herroepingsrecht worden verlengd met maximaal 12 maanden. Voorheen was dit nog maximaal 3 maanden;
  3. Verduidelijking risico overgang: het overgangsmoment van het risico op beschadiging of verlies van een product is afhankelijk van het door de consument opgegeven afleveradres. Wordt een pakket bij de buren afgeleverd zonder dat de consument dit heeft aangegeven, dan berust het risico nog bij de verkoper totdat de consument het pakket bij de buren ophaalt;
  4. Beperking kosten 0900-nummers en betaalmethoden: voorts zijn de soms hoge kosten voor telefonisch contact tussen de verkoper en de consument voortaan gedeeltelijk ingeperkt. Voor klantenservicenummers mag aan consumenten geen extra tarief per minuut meer in rekening worden gebracht. Daarnaast geldt dat het niet meer is toegestaan om hoge kosten bij de consument in rekening te brengen voor bepaalde betaalmethoden, zoals een bankoverschrijving of betaling onder rembours. De verkoper mag ten hoogste de daadwerkelijke kosten bij de consument in rekening brengen;
  5. Vergroting transparantie betalingsverplichtingen: een andere belangrijke wijziging is dat voor een consument duidelijk moet zijn wanneer deze een betalingsverplichting aangaat. Op het moment dat de consument via het internet een bestelling doet, dient er bijvoorbeeld een melding te verschijnen dat het doorklikken betekent dat de consument daarmee een betalingsverplichting aangaat. Een consument hoeft verborgen kosten niet te betalen.

De conclusie is dat van een verkoper op afstand sinds 13 juni 2014 meer wordt verlangd dan voorheen.

Uw website juridisch juist inrichten

Heeft u als verkoper uw website nog niet aangepast aan de nieuwe wijzigingen? Dan loopt u grote risico’s. Wilt u weten op welke wijze u uw website kunt inrichten zodat deze voldoet aan de juridische eisen? Neemt u dan gerust contact op met ons kantoor in Tilburg of Breda. Onze advocaten van de sectie ondernemingsrecht en aansprakelijkheidsrecht kunnen uw website onderwerpen aan een grondige toets in het kader van de nieuwe Europese regelgeving en u vervolgens adviseren.

Read also

Indoor trampolineparken; erg leuk, maar wel veilig genoeg?
Jade Albert, 02-07-2020
Aansprakelijkheid, Letselschade
Maaltijdbezorger? Dit moet je weten over de aansprakelijkheid bij verkeersongevallen.
Stijn Kerkhof, 20-01-2020
Aansprakelijkheid, Arbeidsrecht
Appen op de fiets per 1 juli strafbaar! En wat als je daardoor een ongeval veroorzaakt?
Madelon Beljaars, 01-07-2019
Aansprakelijkheid, Letselschade