Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Wijziging Winkeltijdenwet ter bescherming van winkeliers tegen eenzijdige wijzigingen van openingstijden

In winkelgebieden en in het bijzonder in winkelcentra, worden vaak openingstijden aan winkeliers opgelegd. Dit lijkt in de toekomst een stuk lastiger te worden.

Het doel van opgelegde openingstijden is om de openingstijden te coördineren en de aantrekkelijkheid van het winkelgebied te vergroten. Een probleem voor (kleinere) ondernemers kan zijn dat zij met ruimere of krappere openingstijden worden geconfronteerd dan voor hen wenselijk en haalbaar is. De mogelijkheden tot het opleggen van openingstijden worden volgens een wetsvoorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet, die op 9 juli 2020 is ingediend bij de Tweede Kamer, stevig beperkt.

Praktische gevolgen

Wat niet meer kan als dit voorstel wet wordt, is na het tot stand komen van de huurovereenkomst de verplichte openingstijden wijzigen zonder dat de huurder daarmee zelf heeft ingestemd. Een beding in de huurovereenkomst die bepaalt dat de huurder aan alle toekomstige door de verhuurder, winkeliersvereniging of vereniging van eigenaars opgelegde wijzigingen is gebonden, is dan niet meer geldig.

Bij aanvang van de huurovereenkomst kunnen nog altijd wel openingstijden aan de huurder worden opgelegd. De huurder heeft op dat moment de keuze om die openingstijden te aanvaarden of niet. Als de huurder bij het sluiten van de huurovereenkomst instemt met opgelegde openingstijden, gelden die openingstijden gewoon. Enkel de wijziging ervan nadien zonder zijn instemming wordt uitgesloten.

Let op: de voorgestelde wetswijzigingen zal ook gaan gelden voor bestaande huurovereenkomsten. Als in bestaande huurovereenkomsten is opgenomen dat de huurder gebonden is aan wijzigingen in de vastgestelde openingstijden waar hij/zij niet mee instemt, is die bepaling met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet ongeldig.

Advies

Mocht u advies willen met betrekking tot uw positie als vastgoedeigenaar, winkelier, winkeliersvereniging of vereniging van eigenaars, neem dan contact op met Tristan Schonis, Jaap Paijmans of één van de andere advocaten gespecialiseerd in het Vastgoed.

Lees ook

Corona en (tijdelijke) huurkorting
Moniek de Cock, 29-04-2021
Vastgoed
Eerste vonnis in een bodemprocedure over huurbetaling in tijden van corona
Jaap Paijmans, 29-01-2021
Ondernemingsrecht, Vastgoed
Welke gevolgen heeft de WHOA voor het huurrecht?
Jaap Paijmans, 26-10-2020
Faillissementen, Ondernemingsrecht, Vastgoed