Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Update: Voorgelegde modelovereenkomsten worden grootschalig afgewezen door de Belastingdienst

Eerder hebben wij in onze blogs al aandacht geschonken aan de afschaffing van de VAR en de invoering van de modelovereenkomst. Inmiddels zijn we enkele maanden verder en hebben zzp’ers en hun opdrachtgevers zich uitgebreid beziggehouden met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) en de modelovereenkomsten.

Goedkeuring modelovereenkomst

Inmiddels is duidelijk geworden dat veel partijen niet uit de voeten kunnen met de algemene modelovereenkomsten die de Belastingdienst aanbiedt. Om die reden wordt meestal gekozen de modelovereenkomsten van de Belastingdienst aan te passen of een eigen modelovereenkomst op te stellen. Vervolgens kan de modelovereenkomst ter goedkeuring worden ingediend bij de Belastingdienst.

Onlangs is uit cijfers van Staatssecretaris Wiebes wel gebleken dat de Belastingdienst de zelf opgestelde modelovereenkomsten massaal afwijst. Het Financieele Dagblad omschrijft het zelfs als ‘een bloedbad’ (artikel van 2 september 2016). Maar over wat voor aantallen hebben we het nu eigenlijk?

Verzoek tot goedkeuring bij Belastingdienst

Op 1 augustus 2016 waren bij de Belastingdienst al 4481 verzoeken tot goedkeuring van een modelovereenkomsten ingediend. Van deze verzoeken was een groot deel op 1 augustus 2016 nog in behandeling en een deel van de verzoeken is ingetrokken voordat het kwam tot een beoordeling. Als uitsluitend gekeken wordt naar de daadwerkelijk beoordeelde verzoeken (een aantal van 1403), is slechts 26% van de beoordeelde verzoeken goedgekeurd. Dit betekent dat maar ongeveer 1 op de 4 overeenkomsten wordt goedgekeurd.

Redenen afwijzing modelovereenkomst

Helaas maakt de Belastingdienst niet bekend waarom een aangeboden modelovereenkomst niet wordt goedgekeurd, zodat hier ook geen lessen uit getrokken kunnen worden voor een eventuele volgende modelovereenkomst. Dit tot frustratie van veel zzp’ers en hun opdrachtgevers. Zij zullen immers hun samenwerking willen voortzetten, maar willen geen, althans zo weinig mogelijk, risico’s lopen. In ieder geval leidt dit tot (on)nodige onrust, omdat de algemene modelovereenkomsten ook geen afdoende oplossing bieden. De Belastingdienst kan dit eenvoudig oplossen door openheid van zaken te geven waarom overeenkomsten wel, of juist niet, worden goedgekeurd.

Meer weten?
Met de cijfers van Wiebes in het achterhoofd, meen ik dat goede modelovereenkomsten van essentieel belang zijn. Onze arbeidsrechtadvocaten kunnen u adviseren hoe een samenwerking met zelfstandigen het beste kan worden vastgelegd. Maatwerk blijft noodzakelijk.

Tips bij modelovereenkomsten

Momenteel worden modelovereenkomsten nog niet actief gehandhaafd. Niets doen is echter geen optie. Bekijk hier onze tips voor zzp’ers.

Lees ook

Geen loonsanctie, maar wel een billijke vergoeding?
Madelein van der Velden, 30-11-2022
Arbeidsrecht
Ontslag op staande voet. Waarmee moet je rekening houden?
Sabine van Loon, 06-10-2022
Arbeidsrecht
Overtreding van het concurrentie- en relatiebeding: € 500.000,- boete!
Madelein van der Velden, 01-09-2022
Arbeidsrecht
Arbeidsovereenkomst beëindigen, maar beperkt dossier.
Sabine van Loon, 18-08-2022
Arbeidsrecht
Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: een grijs gebied?
Madelein van der Velden, 07-07-2022
Arbeidsrecht, Geen onderdeel van een categorie