Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Te warm om te werken?!

Met de huidige temperaturen van plaatselijk zelfs 40,7 °C, rijst de vraag wanneer het té warm wordt om te werken. Een hitteplan of tropenrooster invoeren of zorgen voor een ventilator, wat moet je als werkgever eigenlijk doen?

Regelgeving

Het arbeidsomstandigheden besluit stelt enkel in dat de temperatuur op de arbeidsplaats, rekening houdend met de aard van de werkzaamheden en de fysieke belasting, geen schade aan de gezondheid van werknemers mag toebrengen. Als door de temperatuur toch schade aan de gezondheid van werknemers kan ontstaan, moeten persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld worden. Als dat niet kan, moet de duur van de arbeid worden beperkt of worden afgewisseld met een mogelijk verblijf op een plek waar de temperatuur geen schade toebrengt.

Maar wanneer is de temperatuur op de werkplek dan zodanig dat deze schade toebrengt aan de gezondheid van de werknemer en de werkgever dus actie moet ondernemen?

De cao van de dakdekkers geeft daar antwoord op: bij 40 °C of meer hoeven werknemers hun werkzaamheden niet voort te zetten. De werkgever moet dan wel het loon doorbetalen. Dat is natuurlijk een behoorlijke temperatuur. Maar ook bij een lagere temperatuur regelt deze cao al het een en ander. Zodra de weersverwachting voorspelt dat het 25 °C of warmer zal worden, kan de werkgever een tropenrooster instellen. In dat geval beginnen werknemers al om 05.30 uur met werken, zodat zij ook eerder klaar zijn.

Wanneer is het te warm?

De cao voor Dakdekkers regelt dus wanneer het te heet is om te werken, maar de wet of andere cao’s zeggen daar niets over. Wanneer is het dan te warm (waardoor de gezondheid gevaar loopt) voor andere beroepsgroepen? Dat is, zo stelt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Daarbij moet worden gedacht aan de aard van de werkzaamheden, de luchtvochtigheid en de fysieke belasting. Het Ministerie geeft enkele indicaties. Als onderstaande temperaturen worden overschreden, moet een werkgever maatregelen treffen.

  • Bij temperaturen boven de 26 °C moet een werkgever nadenken over maatregelen.
  • Voor licht fysiek kantoorwerk geldt een maximum van 28 °C.
  • Voor intensief lichamelijk inspannend werk geldt een maximum van 26 °C als er een voelbare luchtstroom is. Ontbreekt die luchtstroom, geldt een maximum van 25 °C.
  • Voor zeer lichamelijk inspannend werk is het maximum 25 °C als er een voelbare luchtstroom is. Zonder die luchtstroom geldt in dit geval een maximum van 23 °C.

Wat moet een werkgever doen?

Bij temperaturen boven de hiervoor genoemde indicaties, moet een werkgever dus maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de gezondheid van de werknemers geen gevaar loopt. Waar moet je als werkgever dan aan denken?

Dat kunnen verkoelende maatregelen zijn, zoals het verstrekken van koelvesten aan werknemers. Daarnaast kan een tropenrooster gehanteerd worden (eerder beginnen en eerder klaar), kan (bij het verrichten van werkzaamheden buiten) extra schaduw worden gecreëerd of extra pauzes worden ingelast.

Conclusie

Het is niet snel te heet om te werken. Je zal als werkgever daarom waarschijnlijk geen dag “hittevrij” hoeven geven. Dat is enkel in de cao voor dakdekkers geregeld. Wel zal je als werkgever de nodige maatregelen moeten treffen om ervoor te zorgen dat de gezondheid van werknemers geen schade kan oplopen. De FNV heeft een applicatie gelanceerd waarmee bepaald kan worden of het werkklimaat nog goed is (FNV Werkklimaat app).

Meer informatie
Vragen of meer weten? Neem contact op met Janneke Jacobs of een van onze andere arbeidsrechtadvocaten.

Lees ook

Geen loonsanctie, maar wel een billijke vergoeding?
Madelein van der Velden, 30-11-2022
Arbeidsrecht
Ontslag op staande voet. Waarmee moet je rekening houden?
Sabine van Loon, 06-10-2022
Arbeidsrecht
Overtreding van het concurrentie- en relatiebeding: € 500.000,- boete!
Madelein van der Velden, 01-09-2022
Arbeidsrecht
Arbeidsovereenkomst beëindigen, maar beperkt dossier.
Sabine van Loon, 18-08-2022
Arbeidsrecht
Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: een grijs gebied?
Madelein van der Velden, 07-07-2022
Arbeidsrecht, Geen onderdeel van een categorie