Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Snel advies of instemming van de OR nodig: wanneer tijdig of te laat?

Vanwege de coronapandemie kan het zo zijn dat bepaalde besluiten door een organisatie sneller genomen dienen te worden dan anders het geval zou zijn geweest. Denk bijvoorbeeld aan een reorganisatie, of het aantrekken van een belangrijk krediet. Het is dan noodzakelijk dat de Ondernemingsraad (OR) zich flexibel opstelt. De bestuurder mag dit in dergelijke gevallen ook vragen van de OR.

Tijdig?

Als bestuurder ben je wettelijk verplicht om de OR over bepaalde onderwerpen advies of instemming te vragen. De bestuurder dient dit ook op tijd doen. En de OR dient op zijn beurt tijdig te reageren. Maar wat is dan tijdig? De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft hier geen duidelijk antwoord op, dit volgt uit de praktijk en de rechtspraak. Vier tot zes weken is de norm, maar dit is afhankelijk van diverse factoren.

Als bestuurder kun je met de OR afspraken maken over de reactietijd, zodat dit helder en transparant is voor beide partijen. Indien er geen afspraken zijn gemaakt, kunnen de volgende factoren mede de termijn bepalen: de complexiteit van het onderwerp, is het noodzakelijk dat de OR een deskundige inschakelt, dient de OR de achterban te raadplegen middels bijvoorbeeld informatiesessies, persoonlijke omstandigheden, etc.

Niet halen van termijn

Als de OR de gewenste (en gevraagde) termijn onverhoopt niet kan halen, heeft de bestuurder de volgende mogelijkheden. De bestuurder kan de OR toch wat meer tijd geven om een advies of instemming te geven. De bestuurder kan ook de kantonrechter om vervangende toestemming vragen wanneer instemming binnen de gestelde termijn achterwege blijft. Als het echt een spoedeisend geval is, kan de bestuurder de rechter zelfs om een voorlopige voorziening verzoeken.

Wanneer de bestuurder een instemmingsbesluit neemt (bijvoorbeeld wanneer de OR te laat reageert), terwijl de OR geen instemming heeft gegeven en er ook geen vervangende toestemming van de kantonrechter is, is het besluit nietig. De OR kan op de nietigheid van het besluit binnen een maand beroep doen. Dit kan de OR doen nadat het besluit en de ingangsdatum schriftelijk aan de OR zijn medegedeeld, ofwel wanneer de OR is gebleken dat de bestuurder uitvoering geeft aan het besluit.

Voor een adviesplichtig besluit dat door de bestuurder is genomen terwijl de bestuurder geen advies heeft gegeven, geldt dat de OR binnen een maand bij de Ondernemingskamer (OK) beroep in kan stellen. De OR moet dan onderbouwen waarom de bestuurder het advies van de OR mee had moeten nemen in haar besluit.

Advies

Snel handelen tijdens deze coronacrisis is in sommige gevallen simpelweg noodzakelijk. Het advies is dan ook om belangrijke voorgenomen besluiten tijdig met de OR te delen, zodanig dat de OR niet ‘gepasseerd’ wordt. De OR dient de belangen van het personeel te behartigen, maar moet tegelijkertijd altijd het belang van de onderneming als geheel in het oog houden. Neem de OR mee in je overweging waarom een besluit tijdig genomen dient te worden en wat het belang is voor een snelle behandeling voor de onderneming. In de praktijk is het altijd balanceren tussen tijdig informeren en niet te snel informatie geven aan de OR, wanneer je weet dat die informatie nog dusdanig kan veranderen.

Meer informatie
Mocht je vragen hebben over het advies-/instemmingsproces, neem dan gerust contact op met mij of met een van haar arbeidsrechtcollega’s.

Lees ook

Geen loonsanctie, maar wel een billijke vergoeding?
Madelein van der Velden, 30-11-2022
Arbeidsrecht
Ontslag op staande voet. Waarmee moet je rekening houden?
Sabine van Loon, 06-10-2022
Arbeidsrecht
Overtreding van het concurrentie- en relatiebeding: € 500.000,- boete!
Madelein van der Velden, 01-09-2022
Arbeidsrecht
Arbeidsovereenkomst beëindigen, maar beperkt dossier.
Sabine van Loon, 18-08-2022
Arbeidsrecht
Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: een grijs gebied?
Madelein van der Velden, 07-07-2022
Arbeidsrecht, Geen onderdeel van een categorie