Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Detacheringsrichtlijn herzien: oneerlijke concurrentie op Europese arbeidsmarkt verder in de ban

Na onderhandelingen van meer dan twee jaar is donderdag 21 juni jl. door de lidstaten – in mei stemde het Europees Parlement al voor – ingestemd met de herziening van de detacheringsrichtlijn. Met deze nieuwe detacheringsrichtlijn beoogt men oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt verder tegen te gaan.

Maximale termijn voor detachering in ander EU-land

Op dit moment is de termijn voor detachering onbeperkt voor het inschakelen van goedkopere arbeidskrachten uit andere EU-landen. Een doorn in het oog van in ieder geval de vakbonden. De goedkopere krachten verdringen daarmee namelijk de duurdere, Nederlandse krachten.

De inzet van tijdelijke en goedkopere krachten wordt nu beperkt tot een maximale termijn van twaalf maanden, met een eenmalige verlengingsmogelijkheid van zes maanden.

Gelijk loon voor hetzelfde werk

Tijdelijke werknemers uit een ander EU-land, krijgen recht op hetzelfde loon als de mensen uit het gastland die hetzelfde werk doen. Voor alle werknemers geldt de cao. Reis- of verblijfkosten mogen niet meer in mindering worden gebracht op het loon. Fraude en misbruik worden bestraft; de details hiervoor worden nog nader uitgewerkt.

De onderhandelingen over deze herziening duurden twee jaar. Vooral Oost-Europese landen hebben zich verzet, omdat zij vreesden dat hun arbeidskrachten minder snel aan werk komen in de rijkere landen.

Uitzondering voor transportsector

De nieuwe voorwaarden gaan overigens niet gelden voor de transportsector. Dit betekent dat de chauffeurs voorlopig nog uitgezonderd blijven van de gelijke rechten. Over de gelijke arbeidsvoorwaarden binnen de transportsector, stemt het Europees Parlement later. Dit wordt dan in een aparte wet vastgelegd.

Meer informatie
De lidstaten krijgen twee jaar om de regels om te zetten in nationale wetgeving. Zodra de Nederlandse wetgeving wordt aangepast, informeren we u daarover. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Madelein van der Velden of één van haar collega’s van de sectie arbeidsrecht.

 

Lees ook

Stijn Kerkhof letselschadeadvocaat MannaertsAppels Tilburg
Schadevergoeding Chroom-6 in Tilburg: de verdere afwikkeling
Stijn Kerkhof, 01-02-2019
Aansprakelijkheid, Arbeidsrecht, Letselschade
Is een concurrentiebeding te omzeilen bij einde dienstverband?
Annemieke Siebrand, 18-01-2019
Arbeidsrecht
Janneke Jacobs advocaat arbeidsrecht MannaertsAppels Tilburg
Ontslag na uit de hand gelopen kerstborrel, kan dat?
Janneke Jacobs, 20-12-2018
Arbeidsrecht