Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Nu ook in Zoetermeer instortingsgevaar in parkeergarage. Komen de gevolgen op het dak van de aannemer?

Maandag werd een parkeergarage in Zoetermeer afgesloten na een melding over een doorgebogen betonplaat. Het gaat volgens de gemeente om een van de twintig platen onder het bovenste parkeerdek van de parkeergarage aan de Quirinegang. Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak van de doorgebogen plaat is.

Dit jaar waren er nog meer opvallende problemen met parkeergarages in het nieuws gekomen. De parkeergarage boven een supermarkt in het Noord-Hollandse Wormerveer stortte deels in, vermoedelijk als gevolg van onvoldoende stevige stalen liggers. Een parkeergarage in Purmerend werd gesloten vanwege losse vloerplaten. En ook in Almere ging een garage dicht omdat alarmerende scheuren in de kolommen werden vastgesteld.

Parkeergarage Eindhoven Airport

De meest spraakmakende parkeergarage blijkt de ingestorte Parkeergarage bij Eindhoven Airport. Van een groot gedeelte van de parkeergarage stortten alle verdiepingen in. Ondertussen is over de daar spelende problemen iets meer duidelijkheid gekomen. Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) lijkt te wijzen op een ontwerpfout: de keuze om de breedplaatvloeren (betonnen vloeren met daarin kunststof bollen) een kwartslag te draaien, pakte verkeerd uit. Het probleem leek hem dus toch niet te zitten in de breedplaatvloeren zelf.

De OVV concludeerde óók dat er tijdens de uitvoeringsfase van alles mis ging:

“Geen van de partijen heeft daarin op dat moment een aanleiding gezien om de constructieve veiligheid in twijfel te trekken, terwijl dit wel had gekund en ook had gemoeten.”

De OVV wijst er dus op dat alle partijen hadden kunnen opmerken dat er twijfels bestonden over de constructieve veiligheid. Ook al is er sprake van een ontwerpfout van de architect, blijven ook hier de vragen spelen:

 • had de aannemer voor de fout in het ontwerp moeten waarschuwen?
 • is de aannemer aansprakelijk voor de enorme schade?

Deze vragen kunnen niet alleen worden beantwoord aan de hand van het rapport van de OVV. De betrokken partijen wijzen naar elkaar en op de gemaakte afspraken. Zoals vaak het geval is, zal het uiteindelijke antwoord vermoedelijk pas na een procedure bij de rechtbank of Raad van Arbitrage blijken.

Waarschuwingsplicht voor aannemers

Het komt vaker voor dat de oorzaak van problemen gelegen blijkt te zijn in een keuze van de architect. Deze zijn in de meeste gevallen contractueel goed beschermd en de opdrachtgever spreekt dan ook in veel gevallen de aannemer aan. Vaak stelt de opdrachtgever dat er weliswaar sprake was van een ontwerpfout van de architect, maar dat de aannemer hiervoor had moeten waarschuwen, want: de aannemer is toch de deskundige partij? Dit is niet altijd terecht en de aannemer kan zich in veel gevallen wel degelijk verweren tegen dergelijke aanspraken.

Met behulp van concrete voorbeelden uit de praktijk bespreek ik de volgende vragen:

 • Wanneer bent u als aannemer verplicht om te waarschuwen voor ontwerpfouten?
  Allereerst wordt uiteengezet voor wat voor ontwerpfouten u moet waarschuwen en aan welke eisen een dergelijke waarschuwing moet voldoen.
 • Wat zijn de gevolgen indien u uw waarschuwingsplicht schendt?
  Vervolgens wordt toegelicht onder welke omstandigheden de schade toch (deels) voor rekening van de opdrachtgever komt, ook al is de waarschuwingsplicht van de aannemer geschonden.
 • Wat gebeurt er als de opdrachtgever een waarschuwing in de wind slaat?
  Tot slot wordt ingegaan op de verdeling van aansprakelijkheid indien een opdrachtgever besluit door te bouwen, zonder acht te slaan op de gedane waarschuwing van de aannemer.

Voorkom onnodige aansprakelijkheid door u bekend te maken met de belangrijkste regels op het gebied van de waarschuwingsplicht voor aannemers.

Direct meer informatie
De sectie Vastgoed van MannaertsAppels Advocaten adviseert en procedeert in uiteenlopende vastgoedgerelateerde vraagstukken. Heeft u naar aanleiding van deze blog of het artikel vragen over uw aansprakelijkheid als aannemer? Neem dan vrijblijvend contact op met Tomas Bakkes of een van onze andere specialisten.

Lees ook

Wat mag de buurman eigenlijk op zolder?
Tristan Schonis, 04-09-2019
Vastgoed
PAS op de plaats. Hoe nu verder?
Dennis Janssen, 22-08-2019
Vastgoed
Kostenbesparing voor verhuurder van appartementen
Tristan Schonis, 20-08-2019
Vastgoed