Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Introductie van het nieuwe boek van Bart Prinsen en George Smits

Het boek is bestemd voor ieder die met een persoonlijk geschil over een bedrijf te maken heeft, in welke hoedanigheid ook: als rechtstreeks betrokkene, als adviseur of als degenen die erover moet oordelen. Herken je jezelf? Wil je ook eens een andere benadering proberen? Dan moet je dit boek zeker lezen.

Introductie van het boek ‘Geschillenoplossing en emotiemanagement in personenvennootschappen en persoonsgebonden bv’s en nv’s’

Bart Prinsen, advocaat bij MannaertsAppels, is gespecialiseerd in conflictvoorkoming, beheersing en oplossing in besloten ledenverhoudingen. George Smits, directeur van Reset Partner, is psycholoog, mediator, executive coach, trainer en docent. Zij zijn beiden verbonden aan IzAAC.

Zij doceren samen aan Tilburg University het mastervak ondernemingsrechtelijke geschillenoplossing en samen schrijven zij het boek: ‘Geschillenoplossing en emotiemanagement in personenvennootschappen en persoonsgebonden bv’s en nv’s’.

Het boek gaat over duurzame ontwrichting en scheidingsmelding, over opzegging en uittreding, over uitstoting en enquêterecht, over emotie en over juridische en psychologische interventietechnieken.

Voorbeelden van situaties waarin dit speelt zijn gevallen waarin compagnons in een maat­schap elkaar de keet uitvechten, ooit bevriende aan­deel­houders het in meerdere pro­ce­du­res met elkaar aan de stok hebben, leden van een coöperatie elkaar en/of het be­stuur het leven zuur maken, familiebedrijven die het begrip familie niet meer herkennen en certificaat­houders die elkaar niet langer verdragen. En daarbij of zelfs daardoor op de rand van fail­lissement kunnen verkeren.

De komende periode wordt, in delen, het boek wekelijks gepubliceerd. Laat hieronder je gegevens achter. Dan ontvang je direct de eerste publicatie en zullen volgende publicaties per mail worden toegezonden.

Wij wensen je veel leesplezier!

 

Download hier het de meeste recente voorpublicatie