Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Meer mogelijkheden voor kamerverhuur: Rotterdamse huisvestingsverordening onverbindend verklaard

Veel gemeentes in Nederland proberen kamerverhuur (aan studenten, maar bijvoorbeeld ook aan arbeidsmigranten) aan banden te leggen door een zogenoemde kamerverhuurvergunning verplicht te stellen. Vaak worden die vergunningen slechts beperkt of helemaal niet meer afgegeven, zodat het moeilijk is om nieuwe kamerverhuurpanden te exploiteren of al langer bestaande situaties te legaliseren.

Kamerverhuurvergunning

De vergunningplicht is gebaseerd op de Huisvestingswet 2014, waarin is bepaald dat een gemeente een huisvestingsverordening kan vaststellen met daarin de vergunningplicht, maar bijvoorbeeld ook de mogelijkheid boetes op te leggen als zonder vergunning kamers worden verhuurd. In de Huisvestingswet is echter óók bepaald dat zo’n verordening alleen maar mag worden vastgesteld als dat noodzakelijk is ter voorkoming van schaarste in de goedkope woningvoorraad. Aan die voorwaarde is door veel gemeentes bij de vaststelling van de huisvestingsverordening echter niet of nauwelijks aandacht besteed: van de noodzaak een vergunningplicht in het leven te roepen is vaak te snel uitgegaan.

Wat was er aan de hand?

Zo gebeurde dat ook in de gemeente Rotterdam, waar één van onze cliënten een kamerverhuurpand exploiteerde en een aanzienlijke boete opgelegd kreeg. In de daaropvolgende procedure hebben wij betoogd dat de gemeente helemaal niet had aangetoond dat sprake was van schaarste aan goedkope woningen (sterker nog: in Rotterdam worden juist goedkope woningen gesloopt), daarmee dus geen huisvestingsverordening had mogen vaststellen, er dus géén kamerverhuurvergunning benodigd was én geen boetes konden worden opgelegd.

In een uitspraak van 13 maart was de rechtbank Rotterdam het met ons betoog eens. De rechtbank heeft daarom de huisvestingsverordening onverbindend verklaard. De opgelegde boete moet worden terugbetaald en de kamerverhuur kan ook zonder kamerverhuurvergunning plaatsvinden.

Nieuwe mogelijkheden voor kamerverhuur?

Hoewel tegen deze uitspraak nog hoger beroep open staat en de uitkomst dus nog niet definitief is, biedt deze uitspraak wel de nodige ruimte voor kamerverhuur zonder kamerverhuurvergunning. Niet alleen in Rotterdam, maar ook in andere gemeentes waar bij de vaststelling van de huisvestingsverordening wellicht niet al te goed is gekeken naar de schaarste in de goedkope woningvoorraad.

Mocht u een kamerverhuurpand exploiteren of willen gaan exploiteren, dan praten onze specialisten u graag bij over de mogelijkheden die met deze uitspraak kunnen ontstaan.

Lees ook

Wat mag de buurman eigenlijk op zolder?
Tristan Schonis, 04-09-2019
Vastgoed
PAS op de plaats. Hoe nu verder?
Dennis Janssen, 22-08-2019
Vastgoed
Kostenbesparing voor verhuurder van appartementen
Tristan Schonis, 20-08-2019
Vastgoed