Medisch ongeval

Verder kunnen na een medisch ongeval:
MannaertsAppels helpt.

Juridisch ontzorgen

Artsen zijn ook mensen en kunnen fouten maken. Dat kan voor jou grote gevolgen hebben. Het vaststellen van een medische fout is niet gemakkelijk. Er kan namelijk ook sprake zijn van een complicatie in plaats van een fout. In dat geval valt de arts niets te verwijten. Samen met onze medisch adviseur onderzoeken wij of je kans maakt op een letselschadevergoeding.

 

Meldplicht medische fout

Als jouw arts een fout gemaakt, dient hij of zij dit aan jou te melden. Dit gebeurt echter niet altijd. Als je denkt dat jouw arts een fout heeft gemaakt, kunnen wij voor jou een medisch haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Hierbij beoordeelt onze eigen medisch adviseur de medische aspecten van jouw schade. Zo zijn we in staat om uw zaak goed in te schatten.

 

Aansprakelijk stellen arts

Zijn er voldoende aanknopingspunten om het ziekenhuis of de arts aansprakelijk te stellen? Dan schrijven we samen met jou een brief waarin we de arts of het ziekenhuis aanspreken. Zij zijn verzekerd voor de schade ze lijden door medische fouten. Mocht het ziekenhuis de aansprakelijkheid niet erkennen, dan bekijken we met jou de opties om alsnog jouw recht te halen. Dat kan bijvoorbeeld via de rechter.

 

Volledig schadebeeld

Is de aansprakelijkheid erkend, dan brengen we samen de volledige schade in beeld. Bovendien regelen we voorschotten voor de letselschade die je al hebt geleden. Dat doen we tot de schade definitief is afgewikkeld. Maar onze letselschadeadvocaten doen meer dan jouw schade claimen. Zo bekijken we samen met jou wat er nodig is om jouw leven weer op de rit te krijgen. Ook begeleiden wij je bijvoorbeeld bij de re-integratie op jouw werk.

Second opinion of geschil met eigen rechtsbijstandsverzekeraar?

Ben je niet tevreden met de wijze waarop jouw rechtsbijstandverzekeraar of andere belangenbehartiger jouw zaak behandeld? In de meeste gevallen heb je dan recht op een second opinion van een gespecialiseerde letselschadeadvocaat. Wij kunnen je hierover bij uitstek adviseren. Deze herbeoordeling kan op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar en is voor jou dus kosteloos. 

Jouw letselschadetraject

Proactief ontzorgen en schadebegroting

we regelen voorschotten en zorgen voor een volledig schadebeeld

Schadediscussie

richt je op herstel: dan zetten wij in op maximale vergoeding

Afwikkeling

het definitieve schadebedrag wordt uitgekeerd

Wij zijn er voor jou

Een medisch ongeval kan lichamelijk schade aanrichten, maar mentaal net zo zwaar wegen. Laat je op een betrokken manier bijstaand door onze advocaten en krijg weer grip op je toekomst.