Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Masterclasses 2020 ‘Toekomstbestendige samenwerking in de bouw’

Gelet op het RIVM-advies aangaande het Corona-virus is het voor alle genodigden en voor ons nu helaas niet wenselijk de masterclasses plaats te laten vinden en worden deze verplaatst naar een nog nader te bepalen datum. We hopen dat u allen gezond blijft en berichten u zodra mogelijk nader.

In een serie van vier gratis masterclasses wordt u door de vastgoedadvocaten van MannaertsAppels in inspirerende, interactieve sessies bijgepraat over het thema “Toekomstbestendige samenwerking in de bouw”. In iedere masterclass komt een specifiek onderwerp aan bod.

Wat mag u verwachten?

Masterclass 1 wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum: “Samenwerkingsvormen in de bouw

U wordt bijgepraat over de mogelijke manieren waarop er in de bouw kan worden samengewerkt tussen (neven)aannemers. Welke rechtsvormen zijn er, wat moet er worden afgesproken en vooral wat zijn de mogelijkheden: van een incidentele samenwerking tot een echte bouwcombinatie.

Masterclass 2 wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum: “Partnerschap in de bouw: op naar gelijkwaardige contracten
Tijdens deze bijeenkomst bespreken wij met u tips and tricks om te komen tot meer gelijkwaardige contracten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met als doel verantwoordelijkheden daar neer te leggen waar ze thuis horen.

Masterclass 3 wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum: “Aanbestedingsrecht: heeft inschrijven nog zin?
Tijdens deze bijeenkomst praten wij u bij over de regels die gelden bij onderhandse (private) aanbestedingen voor niet aanbestedingsplichtige opdrachtgevers. Wat mag u in dat geval als opdrachtgever, en wat niet? Daarna worden enkele voorbeelden en ervaringen met u gedeeld en krijgt u als deelnemer de gelegenheid om uw ervaringen, als inschrijvende partij, of als opdrachtgever, uit te wisselen en daarover open de discussie aan te gaan.

Masterclass 4 wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum: “Duurzaamheid in je bedrijf
Tijdens deze masterclass brengen wij duurzaamheidsthema’s op zowel technisch, financieel als juridisch vlak samen.
De masterclasses zullen plaatsvinden vanaf 16:00 uur en zullen worden afgesloten met een borrel. Aan het bijwonen van deze masterclasses zijn geen kosten verbonden.
Wij hopen u te zien op één of meerdere van onze masterclasses!