Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Let op, doe nu uw oproepkrachten nog een aanbod voor een vaste urenomvang!

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. Onderdeel daarvan zijn de wijzigingen rondom de oproepovereenkomsten. Zo is wettelijk vastgelegd dat werkgevers oproepkrachten minstens 4 dagen van tevoren moeten oproepen voor werk. Een ander punt is het aanbieden van de vaste arbeidsomvang.

Aanbod vaste arbeidsomvang

Nadat de oproepovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, moet u als werkgever op basis van de nieuwe wetgeving de werknemer schriftelijk een vaste arbeidsomvang aanbieden. Dat aanbod moet zijn gebaseerd op het gemiddelde aantal uren dat de werknemer in de voorafgaande 12 maanden heeft gewerkt en het aanbod moet uiterlijk binnen één maand nadat die periode van 12 maanden is verstreken worden gedaan.

Dit betekent zodoende dat u werknemers, die al 12 maanden of langer werkzaam zijn op basis van een oproepovereenkomst, nog voor 1 februari 2020 schriftelijk een aanbod moet doen!

Inhoud van het aanbod

In het aanbod moet vermeld staan dat u uw werknemer het gemiddelde aantal uren van afgelopen jaar nu vast aanbiedt. Dat mag een vaste urenomvang per week, maand of jaar zijn. Wel is vereist dat het maandsalaris iedere maand gelijk is, ook al werkt de werknemer de ene maand meer dan de andere doordat er bijvoorbeeld een vaste urenomvang per jaar is aangeboden.

Het aanbod is dus beperkt tot het aanbieden van een vaste arbeidsomvang. Er hoeven bijvoorbeeld geen vaste werktijden worden aangeboden en evenmin een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De werknemer kan zodoende op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd werkzaam blijven.

Rechten werknemer

Het aanbod moet uiterlijk binnen één maand na het verstrijken van de periode van 12 maanden worden gedaan. Uw werknemer moet dan – eveneens binnen één maand – beslissen of hij het aanbod wel of niet accepteert. Het staat de werknemer dus vrij om op basis van een oproepovereenkomst zonder vaste urenomvang te blijven werken, maar dat moet wel de eigen keuze zijn.

Als u niet tijdig het aanbod doet, kan de werknemer loondoorbetaling vorderen over de gemiddelde arbeidsomvang die hem of haar aangeboden had moeten worden vanaf het moment dat dat aangeboden had moeten worden. Dat kan een werknemer met terugwerkende kracht tot vijf jaar terug doen.

Praktisch

  • Heeft u nog oproepkrachten in dienst die al 12 maanden of nog langer op basis van een oproepovereenkomst werken, doe dan nog vóór 1 februari 2020 een schriftelijk aanbod voor een vaste urenomvang.
  • Baseer het aanbod op het gemiddelde aantal uren in de voorgaande twaalf maanden.
  • U hoeft geen vaste werktijden of een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Wel moet het salaris iedere maand gelijk zijn.
  • Doe het aanbod schriftelijk (dit mag ook elektronisch per e-mail).
  • Advies is om ook de reactie van uw werknemer schriftelijk vast te leggen, zodat niet achteraf discussie kan ontstaan als uw werknemer het aanbod bijvoorbeeld geweigerd heeft.
  • U mag natuurlijk vaker, bijvoorbeeld bij het aflopen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, een aanbod voor een vaste arbeidsomvang doen, maar dat ontslaat u niet van de verplichting een dergelijk aanbod na 12 maanden te doen.

Conclusie

Als werkgever moet u goed in de gaten houden wanneer een werknemer 12 maanden of langer op basis van een oproepovereenkomst in dienst is. Doe dan tijdig en schriftelijk een aanbod voor een gemiddelde arbeidsomvang.

Meer informatie/contact
Heeft u vragen over het aanbieden van een vaste urenomvang? Neem dan contact op met Janneke Jacobs of een van onze andere arbeidsrechtspecialisten.

Lees ook